34630

Белинский о народности и национальной самобытности русской литературы

Доклад

Литература и библиотековедение

Белинский о народности и национальной самобытности русской литературы. Бел не признавал космополитическое безоценочное искусство. Ошибка Белинского: Этот характер сохраняется только в низших слоях общества. все больше и больше Бел начинает понимать народность как служение определенной части общества то есть склоняется к простонародности доступности произведения для широких слоев.

Русский

2013-09-08

23.5 KB

3 чел.

Вопрос №4.

Белинский о народности и национальной самобытности русской литературы.

Напрямую связывает народность с реализмом: «Если изображение жизни верно, то и народно». Бел не признавал космополитическое, безоценочное искусство. Художник не может быть гражданином мира. «ни один поэт не мб велик через самого себя, через свои собственные страдания и собственное блаженство. Великий художник потому велик, что корни его страданий и блаженства глубоко вросли в почву истории: он есть орган общества, времени».

30 – 40-е гг. в «Литературных мечтаниях» пишет, что «народность – альфа и омега нового периода». Считает, что Н = реализм. «Н – это идея народа, субстрат народа, сгиб ума, психея народа» – национальный характер, исторически сложившийся.

Ошибка Белинского: «Этот характер сохраняется только в низших слоях общества». Поэтому выдвигает лозунг: «У нас нет литературы, так как у нас нет литературы, отражающей национальный характер. Есть литература общества, но она для европеизированного общества». Разделяет народность и простонародность и выступает против литературы простонародной: «удачное подражание слову площадей и харчевен», «из-под зипуна торчит фрак», «национальность состоит ни в лаптях, ни в армяке, ни в сивухе, ни в безграмотности и невежестве».

В 40-е гг. все больше и больше Бел начинает понимать народность как служение определенной части общества, то есть склоняется к простонародности, доступности произведения для широких слоев. Выступает против элитарного искусства.

Читатель изменился: демократическому читателю требовалась соответствующая литература, поэтому Бел пишет о простоте формы.

Бел сделал несколько шагов назад.

В Москве в 30-х гг. появился Кольцов, который выпускает сборник стихов. Бел пишет о нем как о гениальном поэте и вступает в полемику с Майковым, критиком-космополитом, который считал, что «общечеловеческое и национальное – два враждебных начала. Национальное ограничивает поэта». Он называет Кольцова экономическим поэтом.

Бел заступается за поэта, сравнивает его с Пушкиным. То есть, когда коснулись дорогих ему убеждений, вся идеология слетела с Бел, как шелуха.

Майков: «Назвать поэта национальным значит унизить его».

Белинский: «Безнациональный поэт есть звук без содержания».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65360. Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів 347.5 KB
  За відсутності спотворень геомагнітне поле ГМП є стаціонарним має високу однорідність і величину модуля вектора індукції в широтній зоні України близько 50 мкТл. Так в дні магнітних бур при яких індукція ГМП змінюється менш ніж на...
65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.
65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи –дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.
65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.
65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...