34639

Школа научного управления 1875 -1920 (Ф.Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Гант)

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Контактная аудитория общественная организация по защите прав потребителя Мотивация Мотивация процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. Существует 2 типа создания мотивов: Внутренняя мотивация самовырабатываемые факторы которые заставляют людей вести себя определенным образом Внешняя мотивация то что делается с людьми или для людей чтобы создать у них побудительные мотивы.

Русский

2013-09-08

26.04 KB

12 чел.

Школа научного управления 1875 -1920 (Ф.Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Гант)

  1.  Отделение процесса производства от управления
  2.  Введения понятия материальное стимула
  3.  Влияние индивидуальных и физиологических особенностей человека.

Микросреда – среда прямого воздействия или делового окружения.

Поставщики – орг-ция, фирма, которая поставляет нашей компании и конкурентам сырье, оборудование, ресурсы и т. д.

Конкуренты – люди, которые выпускают аналогичную продукцию нашей компании.

Конкурентная борьба не только ограничивается за рынки сбыта и потребителей, различают конкуренцию за трудовые ресурсы, материалы, капитал, право использовать определенные технические новинки.

Существуют 2 метода конкурентной борьбы

  1.  Ценовая- разница в цене.
  2.  Неценовая- борьба за качество, сервис, гарантию, имидж, престиж фирмы….

Посредники – фирмы ,помогающие продавать, продвигать и  распределять товары среди конечных потребителей.

Потребитель – рассматривается как индикатор состояния организации. От потребителя зависит сумеет ли организация возместить свои издержки и получить прибыль.

Контактная аудитория – общественная организация по защите прав потребителя,

Мотивация

Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.

Вознаграждение – всё что человек считает ценным для себя.

Процесс посредством которого добиваются чтобы люди шли в заданном направлении называется созданием побудительных мотивов. Руководители создают у подчиненных побудительные мотивы путем предоставления им средств для удовлетворения их неудовлетворенных потребностей. Сила мотива определяется степенью актуальности потребности для работника.  Существует 2 типа создания мотивов:

  1.  Внутренняя мотивация – само-вырабатываемые факторы которые заставляют людей вести себя определенным образом
  2.  Внешняя мотивация – то что делается с людьми или для людей чтобы создать у них побудительные мотивы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61128. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України 68 KB
  Мета: ознайомити учнів із господарським життям, культурною спадщиною та релігійними віруваннями кіммерійців і скіфів; розглянути причини, хід та наслідки скіфо-перських війн; розширити знання школярів про давню історію нашої держави.
61129. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ. НАПИСАННЯ НЕПОШИРЕНИХ ПРИКЛАДОК ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРИКЛАДКИ, ЩО БЕРУТЬСЯ В ЛАПКИ 27.09 KB
  Мета: сформувати в учнів поняття про прикладку як різновид означення, його функцію в реченні; розвивати правописні вміння написання прикладок з означуваними словами окремо, через дефіс та в лапках...
61130. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ 388.1 KB
  Поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні
61131. Давня Індія 67.5 KB
  Мета: розповісти про природно-кліматичні умови і географічне положення Індії; ознайомитися з найдавнішими цивілізаціями долин річок Інд і Ґанґ; удосконалити навички встановлення взаємозвязку між географічним положенням і господарським розвитком країни...
61132. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЗА КАРТИНОЮ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 44.58 KB
  Ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі; закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру; удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною..
61133. Релігія та культура Давньої Індії 59 KB
  Мета: ознайомити учнів із найдавнішими культами та культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного устрою Індії; показати внесок давньоіндійської культури в розвиток світової науки і культури.
61134. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 40.5 KB
  Робота з текстами підготовча робота до складання творуопису памятки історії та культури Прочитати висловлювання. Ще здається недавно рипіли гарби повз нього зі снопами клекотіла революція на цьому майдані соборному дзвони калатали на сполох кликали...
61135. Давній Китай 64.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення цивілізації в Китаї появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді найвідоміших правителів Китаю особливості природних умов Китаю характерні риси господарського Китаю...