34639

Школа научного управления 1875 -1920 (Ф.Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Гант)

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Контактная аудитория общественная организация по защите прав потребителя Мотивация Мотивация процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. Существует 2 типа создания мотивов: Внутренняя мотивация самовырабатываемые факторы которые заставляют людей вести себя определенным образом Внешняя мотивация то что делается с людьми или для людей чтобы создать у них побудительные мотивы.

Русский

2013-09-08

26.04 KB

12 чел.

Школа научного управления 1875 -1920 (Ф.Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Гант)

  1.  Отделение процесса производства от управления
  2.  Введения понятия материальное стимула
  3.  Влияние индивидуальных и физиологических особенностей человека.

Микросреда – среда прямого воздействия или делового окружения.

Поставщики – орг-ция, фирма, которая поставляет нашей компании и конкурентам сырье, оборудование, ресурсы и т. д.

Конкуренты – люди, которые выпускают аналогичную продукцию нашей компании.

Конкурентная борьба не только ограничивается за рынки сбыта и потребителей, различают конкуренцию за трудовые ресурсы, материалы, капитал, право использовать определенные технические новинки.

Существуют 2 метода конкурентной борьбы

  1.  Ценовая- разница в цене.
  2.  Неценовая- борьба за качество, сервис, гарантию, имидж, престиж фирмы….

Посредники – фирмы ,помогающие продавать, продвигать и  распределять товары среди конечных потребителей.

Потребитель – рассматривается как индикатор состояния организации. От потребителя зависит сумеет ли организация возместить свои издержки и получить прибыль.

Контактная аудитория – общественная организация по защите прав потребителя,

Мотивация

Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.

Вознаграждение – всё что человек считает ценным для себя.

Процесс посредством которого добиваются чтобы люди шли в заданном направлении называется созданием побудительных мотивов. Руководители создают у подчиненных побудительные мотивы путем предоставления им средств для удовлетворения их неудовлетворенных потребностей. Сила мотива определяется степенью актуальности потребности для работника.  Существует 2 типа создания мотивов:

  1.  Внутренняя мотивация – само-вырабатываемые факторы которые заставляют людей вести себя определенным образом
  2.  Внешняя мотивация – то что делается с людьми или для людей чтобы создать у них побудительные мотивы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...
64427. ВІТРАЖ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛІТНІХ УМОВ 787.5 KB
  Нерідко в приміщеннях з вітражами виникають дискомфортні умови в літній період такі як підвищена температура внутрішнього повітря висока температура поверхонь світлопрозорого огородження негативний вплив на людину теплового опромінювання з боку вітража.
64428. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 252 KB
  За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем повязаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.
64429. Покращення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 157.5 KB
  Необхідність філософського аналізу ціннісних установок особистості в освітньому процесі полягає не тільки в тому аби втілити до досліджень філософії новий аспект а й тому що такий аналіз освіти перебуває...
64430. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 303 KB
  В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських звязків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного економічного розвитку.
64431. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГIÏ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДIВ ТА ОВОЧIВ 372 KB
  Окисленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Окисленi форми речовин редокссистеми капустяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми капустяного соку...
64432. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 134 KB
  Теорія та практика адміністративного судочинства надають особливого значення важливому елементу структури адміністративнопроцесуальних відносин субєктам які згідно із Законом мають статус учасників судового процесу.
64433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 549 KB
  Поширене застосування алюмінію і його сплавів як сучасних конструкційних матеріалів та носіїв для активних систем різноманітного призначення обумовлено особливостями їх фізикомеханічних та хімічних властивостей.
64434. СТАНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОСТІ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 260 KB
  Зі створенням валютної системи в рамках Європейського Союзу та введенням в обіг спільної грошової одиниці в межах світової економіки виникає принципово нова система валютних відносин що базується на функціональній взаємодії двох основних...