34643

Общие характеристики организаций

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Необходимость управления практическая реализация Факторы влияющие на процесс принятия решений Личностная оценка руководителя субъективное ранжирования важности качества или блага. Среда принятия решений Все решения принимаются в разных обстоятельствах по отношению к риску и выделяют: Условие определенности когда точно известен результат каждого из альтернативного варианта выбора Условие риска результаты этих решений не являются определенными но вероятность каждого результата известна. Негативные последствия принятие...

Русский

2013-09-08

40.73 KB

0 чел.

Общие характеристики организаций

 1.  Ресурсы организации (человеческие, материальные, финансовые, технологические, информационные)
 2.  Зависимость от внешней среды
 3.  Разделение труда

Иерархия управления определяет координацию действий от самих действий.

Горизонтальное разделение труда (функциональное) – разделение труда на отдельные компоненты которые являются составляющей частью общей деятельности организаций.

Существует 3 уровня управления:

Нижний уровень (технический) – ежедневные операции и действия необходимые для обеспечения эффективной работы.

Средний уровень (среднее звено, управленческий) – управление координация и согласование деятельности между подразделениями.

Высший уровень (институциональный) – разработка долгосрочных  планов,. Формирование целей, управление изменениями и отношениями организаций с внешней средой.

 1.  Необходимость управления

Организация считается успешной если она достигла своей цели.

Составляющие успеха организации:

 1.  Выживание – существовать на рынке услуг как можно дольше. Для этого организации периодически приходится менять свои цели, разрабатывать новые виды продукции и услуг.
 2.  Результативность и эффективность
 3.  Производительность – основным критерием производительности является качество.
 4.  Необходимость управления (практическая реализация)

Факторы влияющие на процесс принятия решений

 1.  Личностная оценка руководителя – субъективное ранжирования важности, качества или блага.
 2.  Среда принятия решений

Все решения принимаются в разных обстоятельствах по отношению к риску и выделяют:

 1.  Условие определенности (когда точно известен результат каждого из альтернативного варианта выбора)
 2.  Условие риска – результаты этих решений не являются определенными но вероятность каждого результата известна.
 3.  Условие неопределенности – невозможно оценить вероятность потенциальных результатов
 4.  Время и изменяющаяся среда
 5.  Информационные ограничения
 6.  Поведенческие ограничения – руководители по разному воспринимают существование и серьезность проблемы, ограничения и решения альтернатив.
 7.  Негативные последствия – принятие управленческих решений это нахождение компромисса
 8.  Взаимозависимость решений – единичное важное решение требует множество менее значительных решений

Потребности нужды и роста –это теория Маслоу(пирамида)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83991. Часи дієслів 659 KB
  Мета: Удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів; розвивати інтелектуальні здібності учнів, уяву, мислення, пам’яті, мовлення учнів, вміння послідовно висловлювати свої думки; формувати навички співпраці, розвивати комунікативні...
83992. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 117 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими поняттями число іменників однина множина; формувати нові мовні знання вміння навички; навчати практично утворювати форми однини множини в українській мові визначати число іменників; розвивати образне мислення креативне мовлення память пізнавальну активність...
83993. Розділові знаки в кінці речень 51.5 KB
  Мета: актуалізувати знання про речення одержані на уроках російської мови вчити правильно визначати складати й читати речення розповідні питальні спонукальні та позначати їх на письмі відповідними розділовими знаками; закріплювати орфографічні навички учнів розвивати мислення та мовлення...
83994. Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми 64.5 KB
  Вчити правильно вживати у мовленні використовувати прислівники у самостійно складених текстах. Прислівники у реченні повязані з: А Іменниками; Б Прикметниками; В Дієсловами. У реченні прислівники виконують роль: А Головних членів; Б Другорядних членів.
83995. Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду 45.5 KB
  Мета. Вчити дітей розрізняти в реченнях форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках правильно вимовляти і писати ці форми користуючись правилом; розвивати звязне висловлювання учнів; виховувати любов до рідної землі шанобливе ставлення до української мови.
83996. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 47.5 KB
  Мета: навчити дітей записувати географічні назви з великої літери; ознайомити учнів шляхом уявної подорожі з деякими країнами; розвивати навички правильного каліграфічного письма уміння складати повні відповіді на запитання; виховати бажання дізнаватись про щось нове...
83997. Закріплення і систематизація знань про граматичні ознаки дієслова 61.5 KB
  Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова. Виробляти навички правопису особових закінчень дієслова. Що таке дієслово Як змінюється дієслово Які часи мають дієслова Як змінюються дієслова минулого часу Яким членом речення найчастіше дієслово виступає в реченні...
83998. Закріплення вивченого матеріалу про частини мови 57 KB
  Мета: Систематизувати і закріпити знання дітей про частини мови. Виховувати почуття любові до рідного краю до української мови. Тож і ми часу не гаймо Урок мови починаймо Девіз уроку: Мову рідну я вивчаю Її люблю не забуваю.
83999. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами опису. Опис калини 105 KB
  Мета: формування в учнів навички вільного володіння рідною мовою, сприяти розширенню їх словникового запасу; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння порівнювати і зіставляти; розширити знання дітей про калину, як рослину-символ України;виховувати любов до рідного слова...