3468

Законы сохранения импульса и момента импульса – баллистический маятник

Лабораторная работа

Физика

Законы сохранения импульса и момента импульса – баллистический маятник Закон сохранения импульса – баллистический маятник Используя математический баллистический маятник определяют скорость снаряда пушки и сравнивают с результатами измерен...

Русский

2012-11-01

19.52 KB

34 чел.

Законы сохранения импульса и момента импульса – баллистический маятник

Закон сохранения импульса – баллистический маятник

Используя математический баллистический маятник определяют скорость снаряда пушки и сравнивают с результатами измерений по времени полета. Необходимые данные для расчетов:

  1.  Масса мишени с пластилином  г;
  2.  Масса стержня  г;
  3.  Расстояние от оси маятника до линии выстрела  мм;

Условие «математичности» маятника – малость момента инерции стержня  в сравнении с моментом инерции мишени .

Для определения угла отклонения маятника делают два отчета по датчику угла максимального отклонения: при начальном (равновесном) положении маятника, и после выстрела, когда датчик отклонен стержнем на некоторый угол. Угол отклонения маятника равен разности этих отсчетов. Методика расчета – классическая.

Закон сохранения момента импульса – физический баллистический маятник.

По приведенным на стр.11 параметрам физического маятника определяют его массу , момент инерции  маятника относительно оси подвеса и расстояние  его центра масс от оси подвеса.

Снаряд массой , летящий со скоростью  c прицельным параметром , сообщит маятнику момент импульса  и энергию , после чего центр масс маятника поднимется на высоту , связанную с углом отклонения маятника  соотношением Определение жесткости пружин

Пружина 1

Пружина 2

Пружина 3

Масса груза,  , г

Расстояние верхнего торца пружины от платформы, , мм

Жесткость пружины , Н/м

Времяпролетные и баллистические измерения

Координата груза на стержне

Сжатие пружины , мм

Энергия пружины, Дж

Время пролета, мс

Скорость снаряда , м/с

Кин. энергия снаряда, Дж

КПД пушки, %

Показания указателя макс. отклонения маятника, град.

Скорость снаряда , м/с

,где

,

Где  ______ г – приведенная масса маятника, равная массе мишени плюс одна треть массы стержня,  – масса  снаряда,  - угол отклонения маятника, равный разности показаний указателя максимального отклонения до и после выстрела.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...
65379. МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ 198.5 KB
  На європейському шляху розвитку України найбільш актуальними напрямами є подальша демократизація країни принципова зміна відношення до людини в суспільстві не тільки визначення її у всіх правових та програмних документах як найбільшої суспільної цінності...
65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...