3469

Основы МКТ

Лекция

Физика

Основы МКТ Основные положения МКТ. Все тела состоят из частиц: молекул, атомов, ионов и т.д. Частицы вещества хаотически движутся. Частицы взаимодействуют между собой. Характер взаимодействия зависит от расстояния между молекулами. Идеальный газ. Ид...

Русский

2012-11-01

20.42 KB

11 чел.

Основы МКТ

Основные положения МКТ.

 1. Все тела состоят из частиц: молекул, атомов, ионов и т.д.
 2. Частицы вещества хаотически движутся.
 3. Частицы взаимодействуют между собой. Характер взаимодействия зависит от расстояния между молекулами.

Идеальный газ.

Идеальный газ – сильно разреженный газ, газ с малой плотностью.

Свойства идеального газа:

 1. В идеальном газе длина свободного пробега значительно превышает размер молекул. Длина свободного пробега – расстояние, которое проходят молекулы от столкновения до столкновения.
 2. Внутренняя энергия идеального газа является только кинетической. За время свободного пробега от столкновения до столкновения частицы можно считать невзаимодействующими. Они взаимодействуют только при столкновении.
 3. Столкновения частиц можно считать абсолютно упругими ударами, то есть кинетическая энергия при этом не теряется.
 4. Идеальный газ невозможно увеличением давления или уменьшением объема превратить в жидкость(идеальный газ существует при температуре выше критической).

Основное уравнение МКТ идеального газа(уравнение Менделеева-Клапейрона).

=R – универсальная газовая постоянная=8,31 Дж/К*моль.

PV=RT – для 1 моля.

Для произвольного числа моль - PV=vRT => v==N/NА

NА=6,02*10-23 моль-1; P – давление газа, Па;

V – объем, м3; T – абсолютная температура, К;

V – кол-во вещ-ва, моль; M – масса газа, кг;

мю – молярная масса газа. N – кол-во молекул газа.

NА – постоянная Авогадро.

=*RT ; P=**T ; =n, м3. ; P=n**T ; =k=1,38*10-23  - постоянная Больцмана; P=nkT.

Изопроцессы в идеальном газе.

 1.  Изотермический.

T=const. PV=RT => PV=const – закон Бойля-Мариотта. P1V1=P2V2

 1.  Изобарный.

P=const. PV=RT => V=*T ; V/T=const

 1.  Изохорный.

V=const. PV=RT => =const – закон Шарля.

К семинару – 0,1,2,3 начала термодинамики. Вопросы придумать, завалить сучку!!! :D

Распределения Максвелла.

Распределения молекул идеального газа по скоростям.

Понятие о степенях свободы газовых молекул.

Степенями свободы называется число i независимых переменных, полностью характеризующих состояние системы.

 1.  Газ из одноатомных молекул. i=3.
 2.  Газ из двухатомных молекул с жесткой связью. i=3поступат+2вращ=5
 3.  Газ из двухатомных молекул с упругой связью. i=3поступат+2вращ+1колеб=6
 4.  Газ из трехатомных молекул. i=6

Понятие о среднем распределении частиц по скоростям.

Если разбить диапазон скоростей молекул на малые интервалы, равные dv, то на каждый интервал скорости будет приходиться некоторое кол-во молекул dn(v) имеющих скорость, заключенную в этом интервале от v до (v+dv).

Функция распределения Максвелла определяет относительное число молекул dn(v)/N имеющих скорость, лежащую в данном интервале.

f(v)=

f(v)=4π()**                4π()=A      f(v)=A(e^(-Bv^2))*v^2 производную найти. Приравнять к 0 и найти наиболее вероятную скорость

m0 – масса одной молекулы.

 1.  Скорость, с которой движется наибольшее относительное число молекул, называется наиболее вероятной скоростью(вероятность встретить молекулу с такой скоростью максимальна)

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15533. Історія трудової книжки 151 KB
  Історія трудової книжки Першими були французи Головне джерело інформації про трудову діяльність людини трудова книжка має давню історію що бере початок в європейському законодавстві. Уперше вона зявилася в Англії і Франції як форма контролю за робітниками. У ...
15534. Особова справа 27.5 KB
  Особова справа Особова справа це сукупність документів які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні ділові особисті якості. Вона посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів що групу...
15535. Практичні питання складання номенклатури справ, формування та зберігання справ 45.5 KB
  Практичні питання складання номенклатури справ формування та зберігання справ Документальне забезпечення управління персоналом кадрами це не лише створення а й систематизація і зберігання відповідних кадрових документів. Для визначення їх переліку найменуван
15537. Протокол як додатковий інформаційний документ 31 KB
  ПРОТОКОЛ Протокол документ що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах засіданнях нарадах. Комерційні підприємства складають протоколи засідань Ради директорів засновників протоколи загальних зборів акціонерів тощо. Протокол веде секрет...
15538. Трудова книжка 48.5 KB
  Трудова́ кни́жка основний документ що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення загального стажу безперервного стажу а також спеціального стажу.Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється працівниками відділу кадрів у п'ятид...
15539. Трудова книжка. Порядок її ведення 53 KB
  Трудова книжка. Порядок її ведення Трудова книжка це основний документ про трудову діяльність працівника який підтверджує страж роботи а також дає змогу власнику при прийнятті на роботу мати уяву про досвід роботи працівника. ...
15540. Цели настоящего Федерального закона 43.5 KB
  Цели настоящего Федерального закона Целями настоящего Федерального закона являются развитие рынков товаров работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства реализация п
15541. Сфера применения настоящего Федерального закона 76.5 KB
  Сфера применения настоящего Федерального закона1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.2. Настоящий Федеральный закон не...