3469

Основы МКТ

Лекция

Физика

Основы МКТ Основные положения МКТ. Все тела состоят из частиц: молекул, атомов, ионов и т.д. Частицы вещества хаотически движутся. Частицы взаимодействуют между собой. Характер взаимодействия зависит от расстояния между молекулами. Идеальный газ. Ид...

Русский

2012-11-01

20.42 KB

11 чел.

Основы МКТ

Основные положения МКТ.

 1. Все тела состоят из частиц: молекул, атомов, ионов и т.д.
 2. Частицы вещества хаотически движутся.
 3. Частицы взаимодействуют между собой. Характер взаимодействия зависит от расстояния между молекулами.

Идеальный газ.

Идеальный газ – сильно разреженный газ, газ с малой плотностью.

Свойства идеального газа:

 1. В идеальном газе длина свободного пробега значительно превышает размер молекул. Длина свободного пробега – расстояние, которое проходят молекулы от столкновения до столкновения.
 2. Внутренняя энергия идеального газа является только кинетической. За время свободного пробега от столкновения до столкновения частицы можно считать невзаимодействующими. Они взаимодействуют только при столкновении.
 3. Столкновения частиц можно считать абсолютно упругими ударами, то есть кинетическая энергия при этом не теряется.
 4. Идеальный газ невозможно увеличением давления или уменьшением объема превратить в жидкость(идеальный газ существует при температуре выше критической).

Основное уравнение МКТ идеального газа(уравнение Менделеева-Клапейрона).

=R – универсальная газовая постоянная=8,31 Дж/К*моль.

PV=RT – для 1 моля.

Для произвольного числа моль - PV=vRT => v==N/NА

NА=6,02*10-23 моль-1; P – давление газа, Па;

V – объем, м3; T – абсолютная температура, К;

V – кол-во вещ-ва, моль; M – масса газа, кг;

мю – молярная масса газа. N – кол-во молекул газа.

NА – постоянная Авогадро.

=*RT ; P=**T ; =n, м3. ; P=n**T ; =k=1,38*10-23  - постоянная Больцмана; P=nkT.

Изопроцессы в идеальном газе.

 1.  Изотермический.

T=const. PV=RT => PV=const – закон Бойля-Мариотта. P1V1=P2V2

 1.  Изобарный.

P=const. PV=RT => V=*T ; V/T=const

 1.  Изохорный.

V=const. PV=RT => =const – закон Шарля.

К семинару – 0,1,2,3 начала термодинамики. Вопросы придумать, завалить сучку!!! :D

Распределения Максвелла.

Распределения молекул идеального газа по скоростям.

Понятие о степенях свободы газовых молекул.

Степенями свободы называется число i независимых переменных, полностью характеризующих состояние системы.

 1.  Газ из одноатомных молекул. i=3.
 2.  Газ из двухатомных молекул с жесткой связью. i=3поступат+2вращ=5
 3.  Газ из двухатомных молекул с упругой связью. i=3поступат+2вращ+1колеб=6
 4.  Газ из трехатомных молекул. i=6

Понятие о среднем распределении частиц по скоростям.

Если разбить диапазон скоростей молекул на малые интервалы, равные dv, то на каждый интервал скорости будет приходиться некоторое кол-во молекул dn(v) имеющих скорость, заключенную в этом интервале от v до (v+dv).

Функция распределения Максвелла определяет относительное число молекул dn(v)/N имеющих скорость, лежащую в данном интервале.

f(v)=

f(v)=4π()**                4π()=A      f(v)=A(e^(-Bv^2))*v^2 производную найти. Приравнять к 0 и найти наиболее вероятную скорость

m0 – масса одной молекулы.

 1.  Скорость, с которой движется наибольшее относительное число молекул, называется наиболее вероятной скоростью(вероятность встретить молекулу с такой скоростью максимальна)

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74204. Жер жұмыстарына арналған машиналар туралы жалпы мағлұматтар 147.63 KB
  Жұмысшы органдары мен топырақпен өзара әсерлесуі. Топырақтардың физикамеханикалық сипаттамасы Жоспар: Жер жұмыстарына арналған машиналар туралы жалпы мағлұматтар. Жұмысшы органдары мен топырақпен өзара әсерлесуі. Топырақтардың физикамеханикалық сипаттамасы.
74205. Жер қазу-тасымалдау машиналары. Қызметі, қолданылу облысы. Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері 659.49 KB
  Жер қазутасымалдау машиналары ЖҚТМ деп топырақты массивтен тарту күші арқылы ажыратып оны түсіру орнына өз жүрісімен жеткізетін құрылыс машиналарын атайды. Негізгі атқаратын жұмысшы операциялары: топырақты қабаттап өңдеу оны тасымалдау құрылыс объектісі негізіне төсеу немесе төгу топырақ беттерін жоспарлау. Негізгі қызметі: топырақты жер бетімен сүргіш органы арқылы азғана арақашықтыққа 150м жылжыту арқылы қабаттап өңдеу. Мына жағдайларда қолданылады: құрылыс алаңын дайындау барысында топырақтың беткі құнарлы қабатын алу;...
74206. Экскаваторлар. Жіктелуі, қолданылу облысы. Жұмысшы органының негізгі түрлері, параметрлері және құрылыс экскаваторларының индексациясы 885.5 KB
  Біршөмішті экскаватордың жұмыс циклі рет-ретімен орындалатын топырақ қазу, оны шөмішпен төсеу орнына тасымалдау, топырақты үйме мен көлік құралына аудару арқылы шөмішті босату және келесі циклді бастау үшін шөміштің алғашқы позициясына қайтып оралу операцияларынан тұрады
74207. Бұрғылау машиналары және жабдықтары. Бұрғылау құралы. Шпурлар бұрғылауға арналған машиналар. Бұрғылау-кранды машиналар 1.45 MB
  Бұрғылау – бұл топырақ массивінде қирау заттарын сыртқа шығара отырып, цилиндрлік жазықтықтар түзу арқылы топырақты қирату процесі. Егер диаметрі 75 мм дейін және тереңдігі 9 м болса жазықтықтар шпурлар деп, ал өлшемдері үлкен болса бұрғы деп аталынады.
74208. Тиеп-түсіру машиналары. Тиегіштер түрлері. Жұмыс процесі 455.42 KB
  Жұмысшы жабдық нұсқаларының көптігі және жұмыс органдарының ауыспалылығы құрылыс тиегіштерінің жұмыс жасау облысын кеңейтіп оларды құрылыс тасымалының барлық этаптарында қолданылатын универсалды машинаға айналдырады. БФПТтердің жұмысшы жабдығы жебе коромысло тартқыш гидроцилиндрлер құратын рычагты механизмнен тұрады. Сонымен қатар түсіру биіктігін ондаған сантиметрге жоғарылатытын машинаның универсалдылығын арттыратын жақты шөміштер де қолданылады бірақ олар жұмысшы жабдықтың күрделенуіне қосымша гидравликалық контурлар орнату...
74209. Машиналардың ұсақтау типтері жәнеұсақталатын материал беріктігі мен ұсақталу дәрежесіне қарай оларды таңд. 1.43 MB
  Грохоттардың қолданылуы принциптік схемалары жұмыс процестері негізгі параметрлері мен жұмыс өнімділігі Жоспар: Машиналардың ұсақтау типтері және ұсақталатын материал беріктігі мен ұсақталу дәрежесіне қарай оларды таңдап алу. Тас жыныстарды бұзу мен уатудың механикалық процесі ұсақтау деп аталады және тас ұсақтағыш машиналар тас ұсақтағыштарды қолдана отырып ұсақтау жаншу сындыру және үйкеу көмегімен жүзеге асырылады. Ұсақтау машиналарында ұсақталатын жыныстың қасиеттеріне және ірілігіне қарай әртүрлі әдістер бірге қолданылады.
74210. Бетон қоспалары мен сылақтарын дайындауға арналған машиналар мен жабдықтар. Араластырғыш машиналардың қызметі мен құрамы. Араластырғыш машиналардың жіктелуі 1.46 MB
  Бетон араластырғыштар мен циклді және үздіксіз жұмыс жасайтын сылақ араластырғыштардың типтері негізгі параметрлері мен конструктивтік схемалары. Бетон қоспаларын тығыздау қажеттіліктері мен тәсілдері Жоспар: Араластырғыш машиналардың қызметі мен құрамы. Бетон араластырғыштар мен циклді және үздіксіз жұмыс жасайтын сылақ араластырғыштардың типтері негізгі параметрлері мен конструктивтік схемалары.
74211. Топырақ тығыздағыш машналар. Топырақты домалату, таптау және вибротаптау арқылы тығыздау 930.22 KB
  Топырақты домалату таптау және вибротаптау арқылы тығыздау. Жұмыс процесі негізгі параметрлері техникалық және эксплуатациялық көрсеткіштері Жоспар: Топырақ тығыздағыш машиналар. Топырақты домалату таптау және вибротаптау арқылы тығыздау.
74212. Қол машиналары. Жалпы мәліметтер, қол машиналарын атқаратын қызметіне, жұмыс жасау принципіне, жұмыс органының қозғалыс сипаттамасына, жұмыс режиміне, жетек түрі мен қорғаныс класына қарай жіктеу 1.34 MB
  Жалпы мәліметтер қол машиналарын атқаратын қызметіне жұмыс жасау принципіне жұмыс органының қозғалыс сипаттамасына жұмыс режиміне жетек түрі мен қорғаныс класына қарай жіктеу. Қол машиналарын атқаратын қызметіне жұмыс жасау принципіне жұмыс органының қозғалыс сипаттамасына жұмыс режиміне жетек түрі мен қорғаныс класына қарай жіктеу. Қол машиналары дегеніміз жұмыс органы қозғалысқа қозғалтқыш арқылы ал қосымша қозғалыстары жеткізу оператордың көмегімен қолдан қозғалысқа келтірілетін машиналар аталынады. Жеңіл түріне тескіш...