34735

Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины

Доклад

История и СИД

Лихачева разработавшего научную методику исследования генеалогических источников и Л. Появляются исследования по истории отдельных дворянских родов работы Барсукова Васильчикова. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. генеалогические исследования значительно сокращаются.

Русский

2013-09-08

13.87 KB

42 чел.

Вопрос  1 Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины.

Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается происхождением родственных связей того или иного рода семьи, их роль в определенную эпоху.

История развития:

Генеалогия складывается в России в 18 веке.

Именно в XVIII веке появились специальные генеалогические труды — «Известия о дворянах российских» Г.Ф.Миллера и частично опубликованный «Родословный российский словарь» М.Г.Спиридова.

Значительно добротнее были труды П.В.Хавского и М.С.Гасгева, появившиеся в первой половине XIX века. П.В.Хавский вплотную занялся разработкой методики составления родословных. Он определил основные линии родства и разработал научную систему для составления родословий. М.С.Гастев продолжил разработку теоретических основ генеалогии, впервые назвав ее вспомогательной исторической наукой.

Дальнейшие важные события в отечественной генеалогии связаны с появлением «Российской родословной книги» П.В.Долгорукова и аналогичных справочных изданий Лобанова-Ростовского , а также И.И.Руммеля и В.В.Голубцова.

Были созданы Русское генеалогическое общество в Санкт-Петербурге (1898-1922 гг.) и Историко-родословное общество в Москве (1904-1917); начали издаваться профильные генеалогические журналы. Это время связано с деятельностью Н.П. Лихачева, разработавшего научную методику исследования генеалогических источников, и Л.М. Савелова, автора «Лекций по русской генеалогии» (1909).

Появляются исследования по истории  отдельных дворянских родов (работы Барсукова, Васильчикова).

После Октябрьской революции 1917 г. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. В СССР, начиная с 1920-х гг., генеалогические исследования значительно сокращаются.

Предмет генеалогии: это отношение родства между людьми в истории.

Задачи:

Задача минимум – установление родственных связей между индивидуумами.

Задача максимум – через происхождение отдельных лиц и семей генеалогия должна исследовать условия и развитие больших социальных групп.

Смежные дисциплины: 

Геральдика - это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов.

Дипломатикой - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические акты (юридические документы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.