34735

Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины

Доклад

История и СИД

Лихачева разработавшего научную методику исследования генеалогических источников и Л. Появляются исследования по истории отдельных дворянских родов работы Барсукова Васильчикова. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. генеалогические исследования значительно сокращаются.

Русский

2013-09-08

13.87 KB

39 чел.

Вопрос  1 Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины.

Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается происхождением родственных связей того или иного рода семьи, их роль в определенную эпоху.

История развития:

Генеалогия складывается в России в 18 веке.

Именно в XVIII веке появились специальные генеалогические труды — «Известия о дворянах российских» Г.Ф.Миллера и частично опубликованный «Родословный российский словарь» М.Г.Спиридова.

Значительно добротнее были труды П.В.Хавского и М.С.Гасгева, появившиеся в первой половине XIX века. П.В.Хавский вплотную занялся разработкой методики составления родословных. Он определил основные линии родства и разработал научную систему для составления родословий. М.С.Гастев продолжил разработку теоретических основ генеалогии, впервые назвав ее вспомогательной исторической наукой.

Дальнейшие важные события в отечественной генеалогии связаны с появлением «Российской родословной книги» П.В.Долгорукова и аналогичных справочных изданий Лобанова-Ростовского , а также И.И.Руммеля и В.В.Голубцова.

Были созданы Русское генеалогическое общество в Санкт-Петербурге (1898-1922 гг.) и Историко-родословное общество в Москве (1904-1917); начали издаваться профильные генеалогические журналы. Это время связано с деятельностью Н.П. Лихачева, разработавшего научную методику исследования генеалогических источников, и Л.М. Савелова, автора «Лекций по русской генеалогии» (1909).

Появляются исследования по истории  отдельных дворянских родов (работы Барсукова, Васильчикова).

После Октябрьской революции 1917 г. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. В СССР, начиная с 1920-х гг., генеалогические исследования значительно сокращаются.

Предмет генеалогии: это отношение родства между людьми в истории.

Задачи:

Задача минимум – установление родственных связей между индивидуумами.

Задача максимум – через происхождение отдельных лиц и семей генеалогия должна исследовать условия и развитие больших социальных групп.

Смежные дисциплины: 

Геральдика - это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов.

Дипломатикой - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические акты (юридические документы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66392. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 724.14 KB
  На сьогодні одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких значною мірою залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів поверхонь, що сполучаються.
66393. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 283 KB
  В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання інтеграції до світової економічної спільноти першочергового значення набуває проблема підвищення фінансової стабільності банківського сектору країни що включає в себе такі системні характеристики...
66394. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи (клініко-експериментальне дослідження) 990.5 KB
  Однією з найбільш важливих, складних проблем в урології та медицині в цілому є інфекційно-запальні ускладнення, значення яких з відомих причин медичного, соціального, економічного характеру з часом зростає. Частота їх розвитку стає загрозливою, що знаходить відображення...
66395. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 315.5 KB
  Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.
66396. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 272 KB
  Місцеворозповсюджені форми раку молочної залози вважаються прогностично несприятливими і лише впровадження сучасних схем хіміогормонотерапії в клінічну практику зокрема внутрішньоартеріальних інфузій хіміопрепаратів дозволило декілька покращити результати лікування хворих.
66397. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем 611 KB
  Існуючий стан машинобудування в Україні не достатньо забезпечує необхідні показники конкурентоспроможності продуктивності та якості техніки. Одним із напрямків підвищення ефективності таких виробництв є створення механообробних технологічних систем ТС що сполучають в собі суперечливі властивості високої продуктивності та гнучкості.
66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розв’язувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.