34735

Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины

Доклад

История и СИД

Лихачева разработавшего научную методику исследования генеалогических источников и Л. Появляются исследования по истории отдельных дворянских родов работы Барсукова Васильчикова. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. генеалогические исследования значительно сокращаются.

Русский

2013-09-08

13.87 KB

40 чел.

Вопрос  1 Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины.

Генеалогия - вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается происхождением родственных связей того или иного рода семьи, их роль в определенную эпоху.

История развития:

Генеалогия складывается в России в 18 веке.

Именно в XVIII веке появились специальные генеалогические труды — «Известия о дворянах российских» Г.Ф.Миллера и частично опубликованный «Родословный российский словарь» М.Г.Спиридова.

Значительно добротнее были труды П.В.Хавского и М.С.Гасгева, появившиеся в первой половине XIX века. П.В.Хавский вплотную занялся разработкой методики составления родословных. Он определил основные линии родства и разработал научную систему для составления родословий. М.С.Гастев продолжил разработку теоретических основ генеалогии, впервые назвав ее вспомогательной исторической наукой.

Дальнейшие важные события в отечественной генеалогии связаны с появлением «Российской родословной книги» П.В.Долгорукова и аналогичных справочных изданий Лобанова-Ростовского , а также И.И.Руммеля и В.В.Голубцова.

Были созданы Русское генеалогическое общество в Санкт-Петербурге (1898-1922 гг.) и Историко-родословное общество в Москве (1904-1917); начали издаваться профильные генеалогические журналы. Это время связано с деятельностью Н.П. Лихачева, разработавшего научную методику исследования генеалогических источников, и Л.М. Савелова, автора «Лекций по русской генеалогии» (1909).

Появляются исследования по истории  отдельных дворянских родов (работы Барсукова, Васильчикова).

После Октябрьской революции 1917 г. многие отечественные генеалоги оказались за границей и там продолжили свои исследования. В СССР, начиная с 1920-х гг., генеалогические исследования значительно сокращаются.

Предмет генеалогии: это отношение родства между людьми в истории.

Задачи:

Задача минимум – установление родственных связей между индивидуумами.

Задача максимум – через происхождение отдельных лиц и семей генеалогия должна исследовать условия и развитие больших социальных групп.

Смежные дисциплины: 

Геральдика - это специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов.

Дипломатикой - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая исторические акты (юридические документы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.
68994. Логічний та рядковий типи даних 52.5 KB
  Логічні змінні можуть мати одне з двох значень: true (істинне) або false (хибне). Як і maxint, ці значення належать до наперед визначених сталих, тобто їх не треба описувати. Логічні змінні найчастіше використовують для керування послідовністю виконання операторів програми.
68995. Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження 51 KB
  Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно...
68996. Оператор циклу. Масиви 51.5 KB
  Алгоритм циклічної структури повинен містити такі етапи: 1 підготовку циклу задання початкових значень змінних циклу; 2 тіло циклу дії що виконуються в ньому; 3 модифікацію значень змінних циклу перед кожним новим його повторенням; 4 керування циклом перевірку умови продовження циклу і перехід...
68997. Організація комбінованих типів, оператор приєднання 33 KB
  Описаний вище регулярний тип масив - це структура даних, що містять компоненти однакового типу. Проте часто доводиться зберігати й опрацьовувати сукупності даних різного типу. З цією метою можна було б для кожного типу даних формувати окремий масив і визначати взаємну відповідність...