34740

Церковные метрические книги как источник по генеалогии непривилегированных слоев населения

Доклад

История и СИД

Метрические книги велись в России до революции в церковных приходах духовенством или особыми гражданскими чиновниками. Во второй части метрической книги также приводился порядковый номер и дата бракосочетания. Метрические книги велись в двух экземплярах: один направлялся на хранение в архив консистории учреждение с церковноадминистративными и судебными функциями которая подчинялась епархиальному архиерею второй оставался в церкви.

Русский

2013-09-08

13.82 KB

6 чел.

Вопрос 6 Церковные метрические книги как источник по генеалогии непривилегированных слоев населения

Метрическая книга —  книга для официальной записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века по начало XX века.

Метрические книги велись в России до революции в церковных приходах духовенством или особыми гражданскими чиновниками. После революции велись только государственными чиновниками.

Метрическая книга рассчитывалась на год и состояла из трёх частей:

  1.  «о рождающихся». Помимо порядкового номера в первой части указывались дата рождения и крещения, место жительства, сословная принадлежность, имя и фамилия отца, пол новорождённого и данное ему имя. Иногда указывалось, кто из священников крестил ребёнка и где этот обряд происходил - в доме прихожанина или в церкви. В конце могли даваться итоги о числе родившихся за год.
  2.  «о бракосочетающихся». Во второй части метрической книги также приводился порядковый номер и дата бракосочетания. Могли приводиться данные о возрасте жениха и невесты.
  3.  «о умирающих». Оригинальный раздел третьей части содержит сведения о месте жительства умершего, его сословном положении, имени и фамилии, возрасте и причине смерти. Во второй и третьей частях также подводились итоги за год.

Метрические книги велись в двух экземплярах: один направлялся на хранение в архив консистории (учреждение с церковно-административными и судебными функциями, которая подчинялась епархиальному архиерею), второй - оставался в церкви. Велись метрические книги в церковных приходах до 1918 года, затем регистрация актов гражданского состояния была передана подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69079. КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ CORBA 118.86 KB
  CORBA (Common Object Request Broker Architecture) - це набір відкритих специфікацій інтерфейсів, що визначає архітектуру технології міжпроцесної взаємодії і незалежного маніпулювання об'єктами. Розробниками технології інтерфейсів є OMG і X/Open.
69080. Технологія EJB для побудови розподілених систем 66.54 KB
  JavaBeans забезпечують основу для багаторазово використовуваних і модульних компонентів ПЗ. Компоненти JavaBeans можуть приймати різні форми, але найбільш широко вони використовуються в елементах графічного інтерфейсу користувача (на стороні клієнта).
69081. КОМПОНЕНТНА ІДЕОЛОГІЯ 207.5 KB
  Крос-платформними можна назвати більшість сучасних мов програмування високого рівня. Наприклад, C, С++ і Object Pascal — крос-платформні мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Java і C# — крос-платформні мови на рівні виконання, тобто їх виконувані файли...
69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.