34789

Атомистическая трактовка бытия. Левкипп и Демокрит

Доклад

Логика и философия

Космос рождается в вихре из столкновения атомов а цилиндрическая Земля находится в центре Вселенной. Признавал наличие двух первоначал: атомов и пустоты. Пустоту представлял как вакуум бесконечное пространство; в пустоте движется бесконечное количество атомов составляющих Бытие то есть физический мир. Таким образом различия между предметами по цвету температуре вкусу и другим чувственно воспринимаемым качествам вызваны лишь комбинациями атомов различной конфигурации.

Русский

2013-09-08

23.5 KB

22 чел.

Атомистическая трактовка бытия. Левкипп и Демокрит.

Левкипп (около 5 века до н. э.), греческий философ, которого Аристотель и Тео-фраст считали создателем атомистической теории. Согласно его теории, материя гомогенна и состоит из бесконечного числа неделимых частиц, которые, сталкиваясь и объединяясь, принимают различные формы. Космос рождается в «вихре» из столкновения атомов, а цилиндрическая Земля находится в центре Вселенной. Допускал существование небытия, то есть пустоты.

Атомизм (от греческого atoms — неделимый), учение античной философской школы, согласно которому материальная вселенная состоит из множества мельчайших частиц, невидимых невооруженным глазом, а разнообразие видимых форм в природе обусловлено различием этих частиц и их конфигураций. Возникновение атомизма в Греции (Лев-кипп и Демокрит) было вызвано желанием найти объяснение многообразию тел и их изменениям в природе, а также дать научное истолкование отдельным природным феноменам. Главной заслугой древнегреческих философов-атомистов стала попытка анализировать природу в целом, то есть использование научного подхода к проблеме.

Демокрит (460 — около 370 до н. э.), -древнегреческий философ; основоположник традиции атомистического материализма. Признавал наличие двух первоначал: атомов и пустоты. Пустоту представлял как вакуум, бесконечное пространство; в пустоте движется бесконечное количество атомов, составляющих Бытие (то есть физический мир). Атомы, по Демокриту, бесконечно малы, непроницаемы, гомогенны и различаются только по форме, величине, положению в пространстве. Таким образом, различия между предметами по цвету, температуре, вкусу и другим чувственно воспринимаемым качествам вызваны лишь комбинациями атомов различной конфигурации. Так как все сущее состоит из одних и тех же вечных атомов, нельзя сказать, что что-то появляется или исчезает, хотя количество форм, образуемых атомами, может уменьшаться или увеличиваться. Принимал идею Парменида о невозможности изменений качественных свойств веществ, однако отверг идею о невозможности количественных изменений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64300. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ КОДОВОГО РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ 849 KB
  Інтенсивний розвиток телекомунікаційних послуг сьогодні вимагає якісних змін і підходів до побудови телекомунікаційних мереж. Нові підходи повинні враховувати велику пропускну здатність оптичних мереж та гнучкість топологічних рішень мультисервісних мереж...
64301. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 391.5 KB
  Створення та впровадження у виробництво сортів пшениці твердої з високим рівнем генетичного потенціалу продуктивності адаптованих до конкретних ґрунтовокліматичних умов розширює перспективи виробництва зерна пшениці твердої ярої особливо...
64302. ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТРУБНИХ І ШТАНГОВИХ КОЛОН ДЛЯ БУРІННЯ ТА ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ 3.89 MB
  Проблема підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових колон для буріння та видобування нафти та газу нерозривно повязана з проблемою оцінки їх навантажування. Особливістю роботи елементів трубних і штангових колон є надзвичайно складний характер навантажування...
64303. ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ФАКТОР РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ 328.5 KB
  Процес розподілу доходів є складною соціальноекономічною проблемою оскільки зачіпає інтереси всіх економічних суб'єктів. Економічне та соціальне значення проблеми розподілу доходів зумовлено впливом на рівень стимулювання продуктивної економічної поведінки макроекономічну рівновагу соціальну напруженість.
64304. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 308 KB
  Транспортні системи, технології, машини, шляхи сполучення та багато інших підсистем та ланок, що забезпечують надання транспортних послуг населенню та організаціям, можна визначати як багаторівневу транспортну інфраструктуру.
64305. Процес високоточного вимірювання параметрів джерел електромагнітного випромінювання за допомогою малобазових пасивних радіотехнічних систем 15.73 MB
  Бурхливий розвиток нових технологій в галузях радіотехніки обчислювальної техніки і програмного забезпечення тенденція ускладнення структури сигналів джерел електромагнітного випромінювання ДЕВ підвищення їх скритності та ущільнення радіочастотного ресурсу...
64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Обєктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.