34831

Реальная и номинальная ставка процента. Учет инфляции при расчете ЧДД

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Учет инфляции при расчете ЧДД β годовая прогнозируемая инфляция доли единицы i реальная годовая процентная ставка. Без учета инфляции. С учетом инфляции. NPV = NCF0∑Tt=1 NCFt⃰ 1 iномt ≥0 2 NCFt прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах без учета инфляции; NCFt⃰ прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах с учетом инфляции.

Русский

2013-09-08

36 KB

18 чел.

17 Реальная и номинальная ставка процента. Учет инфляции при расчете ЧДД

β – годовая прогнозируемая инфляция, доли единицы

i – реальная годовая процентная ставка. Показывает реальную покупательскую способность денег в рыночной экономике.

Упрощенная связь реальной и номинальной ставки iiном- β.

Точная связь по формуле Фишера (1+ iном)=(1+i)(1+β),

i =(1 + iном)/(1 + β) –1

Существует 2 подхода к расчету ЧДД:

1. Без учета инфляции. Применяется редко, поскольку прогнозировать инфляционный доход или убытки  не представляется возможным.

NPV = -NCF0+∑Tt=1 NCFt / (1 + i)t ≥0                                                         (1)

2. С учетом инфляции.

NPV = -NCF0+∑Tt=1 NCFt / (1 + iном)t ≥0                                                     (2)

NCFt – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах без учета инфляции;

NCFt  – прогноз чистых денежных потоков в постоянных ценах с учетом инфляции.

Возможны 3 варианта использования формулы:

1. Уровень инфляций низкий,  процентные ставки по капиталу высокие, либо инфляция на входящие ресурсы и на готовую продукцию предприятия одинаковы.

2. Инфляция на готовую продукцию выше, чем на входящие ресурсы. Предприятие в этом случае получает прибыль от инфляции - инфляционный доход.

3. Инфляция на готовую продукцию меньше инфляции на ресурсы. Предприятие несет инфляционные убытки.

Сырье

Зарплата

Энергоресурсы

βр – инфляция на ресурсы;

βГП – инфляция на готовую продукцию.

а) βр   βГП

б) βГП > βр

в) βГП < βр

В случае а) следует пользоваться формулой (1), поскольку формула (2) после несложных преобразований даст тот же результат.

NCFt /(1 + iном)t = NCFt / (1 + β)t / ) = (1+i)t(1+β)t = NCFt /(1 + i)t

В случае б) и в) фактор инфляции игнорировать нельзя, поэтому при расчете NPV следует пользоваться только формулой (2), она показывает как доходы влияют на величину инфляции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55132. Складання презентації для пояснення нового матеріалу 86 KB
  Зміст містить елементи науковості Ілюстрації графічні музичні відео в певних випадках не відповідають тексту Є орфографічні пунктуаційні стилистичні помилки Набори числових даних частіше за все проілюстровані графіками та діаграмами...
55133. Складання структурно-змістовного планування теми 67 KB
  Нові поняття і терміни, що формують науковий світогляд школярів та нові технологічні дії, що формують систему інформаційно-технологічних знань та вмінь;
55134. Эффективность денежно-кредитной политики. Проблема сочетания денежно-кредитной и фискальной политик 18.94 KB
  Опыт проведения кредитно-денежной политики в различных странах позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а также факторы повышения ее эффективности.
55135. Механизм денежно-кредитной политики и ее воздействие на макроэкономические цели 19.34 KB
  Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк.
55136. Денежно-кредитная политика. Виды денежно-кредитной политики 22.44 KB
  Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Она служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.
55137. Порівняння стилів програмування 114 KB
  Стиль Олмана llmn Названий за іменем Еріка Олмана хакера з Берклі який написав у такому стилі багато утиліт для BSD. Стиль GNU Використовується у вихідних кодах проекту по розробці вільного програмного забезпечення GNU.
55138. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 82 KB
  Сутність основних понять розмір середньої заробітньої плати; розмір допомоги по безробіттю; який вітсоток людей працює в малому бізнесі на Україні і яка ця статистика за кордоном; які галузі мають місце в малому бізнесі і яка максимальна можлива чисельність на нах працівникі...