34835

Понятие риска инвестиционного проекта

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Инвестиционные риски классифицируются поособому. риск Автономный Портфельныйкорпоративный Деловой Финансовый Диверсифи Недиверсифицируемый цируемый систематический рыночный...

Русский

2013-09-08

28.5 KB

10 чел.

21 Понятие риска инвестиционного проекта

Риск – это опасность, подверженность потере или ущербу. Инвестиционные риски классифицируются по-особому.

Инестиц. риск

Автономный                                                                  Портфельный(корпоративный)

  

Деловой    Финансовый                    Диверсифи-                                               Недиверсифицируемый

                                                цируемый (систематический,

рыночный)

Автономный риск – риск отдельно взятого обособленного проекта. Автономный риск обычно оценивают по степени размытости, неопределенности ЧДП. Количественный показатель степени неопределенности денежных потоков – это коэф. вариации NCF    VNCF . Чем больше VNCF , тем неопределеннее денежные потоки и степень риска проекта больше.

Портфельный (корпоративный) риск – риск совокупности проектов, включенных в портфель проекта. Портфельный риск зависит от тесноты связи NPV проектов, включенных в портфель. Степень тесноты связи проектов измеряют с помощью коэффициентов парной корреляции доходов проектов, включенных в портфель. Чем меньше значение коэф-тов парной корреляции, тем риск портфеля ниже. Чем выше коэф-нт парной корреляции, тем риск портфеля больше.

Деловой риск – риск проекта, который реализуется исключительно за счет собственных средств, т.е. заемные средства полностью отсутствуют. Величина делового риска оценивается по величине операционного рычага или левериджа. Чем больше доля постоянных затрат в себестоимости продукции, тем деловой риск больше.

Финансовый риск – это риск тех проектов, которые реализуются как за счет собственных, так и заемных средств. Величина финансового риска зависит от финансового рычага(левериджа). Чем больше доля заемных средств в финансировании проекта, тем финансовый риск больше.

Диверсифицируемый риск – это тот риск, который можно снизить, распределяя кап.вложения по проектам, имеющим низкие значения коэф-тов парной корреляции. Чем больше кол-во проектов, по которым распределены инвестиции, тем риск меньше.

Недиверсифицируемый (систематический, рыночный) риск – риск, которому подвержен хорошо диверсифицированный портфель инвестиций. Рыночные риски не диверсифицируются, поскольку они зависят от глобальных процессов, происходящих в экономике. Снизить рыночный риск могут только те предприниматели, которые имеют шестое чувство по поводу грядущих глобальных перемен или те ученые-экономисты, которые дальше всех продвинулись в понимании глобальных закономерностей изменения рыночной экономики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35211. Операції заперечення і арифметичні операції в SQL 73.5 KB
  2ПМС07 Практична робота №11 Тема: Операції заперечення і арифметичні операції в SQL. Мета: Ознайомитися з основними операціями заперечення і арифметичними операціями мови SQL. Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Windows система управління базами даних ccess або Ms SQL Server.SNUM nd OCENK BETWEEN 4 ND 5; ORDER BY STIP SC; Запрос17 SNUM SFM SIM SOTCH NEWSTIP OCENK 3413 Старова Любов Михайлівна 2541 4 3412 Поляків Анатолій Олексійович 63525 4 3412 Поляків Анатолій Олексійович 63525 5 3416...
35212. Характеристика маршрутів і маршрутних систем. Закономірності розташування перевезень за маршрутами 19.98 KB
  Маршрутна система повинна бать складена таким чином, щоб поіздами здійснювалися без пересадок по коліях, по яких формується основні потоки. Маршрутні системи найбільше підвергаються змінам
35213. Енергоживлення міського транспорту. Система живлення тягових мереж. Обладнання тягових підстанцій та їх розташування. Контактна мережа 41.79 KB
  Тягові підстанції ОГРП живляться за схемами, вибір яких відповідає вимогам надійності. Кожна ТП повинна живитися не менше від 2-х вводів. Радіальні схеми живлення вимагають прокладки до ТП ізольованих повітряних або кабельних ліній.
35214. Визначення пасажирських та грузових потоків у транспортних мережах 23.23 KB
  Транспортні перевезення пасажирів і вантажу є вектором економічного і соціального розвитку міст України. Збільшення перевезень автомобільним транспортом супроводжується якісним перетворенням міського і дорожнього рухів у масовий процес
35215. Міський електротранспорт. Класифікація відів міського електротранспорту 22.92 KB
  Пасажирський - метрополітен, трамвай, манорельсовий транспорт, троллебус, річковий трамвай, вертольоти. Вантажний - вантажні трамваї та тролейбуси. Спеціальний - ремонтні трамваї та тролейбуси
35216. Будівельні конструкції, Конспект лекцій 1.28 MB
  Короткий історичний нарис розвитку конструкцій із деревини та пластмас. Сучасний стан та галузі раціонального використання в будівництві конструкцій з дерева та пластмас. Сировинна база. Класифікація і стандартизація лісних товарів. Переваги та недоліки деревини порівняно з іншими конструкційними матеріалами.
35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.