34836

Оценка автономного риска методами, не связанными с математической статистикой

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Автономный риск обычно оценивают по степени размытости неопределенности чистых денежных потоков. Различают несколько методов оценки автономного риска. нестатистические методы оценки риска.

Русский

2013-09-08

32.5 KB

4 чел.

22 Оценка автономного риска методами, не связанными с математической статистикой

Автономный риск – это риск отдельно взятого обособленного проекта, который рассматривается изолировано. Автономный риск обычно оценивают по степени размытости, неопределенности чистых денежных потоков.

Различают несколько методов оценки автономного риска. Эти методы можно объединить в две большие группы:

  1.  Методы, не связанные с математическим аппаратом статистики, т.е. нестатистические методы оценки риска.

Из них:

а) анализ чувствительности ЧДД;

б) расчет срока окупаемости инвестиций. Срок окупаемости инвестиций – важнейший показатель риска проекта;

в) метод ведения поправки на риск ставку процента.  

2. Группа статистических методов основана на расчете коэффициента вариации чистых денежных потоков проекта или коэффициента вариации ЧДД.

В некоторых случаях риск проекта оценивается по вероятности обращения NPV в ноль.

Более подробно рассмотрим нестатистический метод ведения поправки на риск в ставку процента. Это наиболее распространенный метод учета автономного риска. Недостаток метода в субъективности оценки поправки на риск.

iриск = iб + ∆iриск

iриск – процентная ставка с учетом риска.

iб – безрисковая процентная ставка, например, по государственным облигациям или по депозитам надежных банков.

iриск – это поправка на риск или премия инвестора за риск.

Величина риска

Цель проекта

iриск, %

Низкий

Интенсификация производства на базе уже освоенных технологий

3-5

Средний

Увеличение объема продаж уже освоенной предприятием продукции

8-10

Высокий

Производство и продвижение на рынок новой продукции

13-15

Очень высокий

Проекты, связанные с научно-исследовательскими разработками и инновациями

18-20


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46417. Відновлення деталей типу вал(вісь) 264 KB
  Для відновлення нерухомих сполучень, широко розповсюджена елекроконтактне приварювання металевої стрічки (дроту). Перевага – незначний нагрів деталей, зменшення витрат наплавних матеріалів, значне підвищення продуктивності і умов праці.
46418. УСТРОЙСТВО ВВОДА АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 135.5 KB
  В настоящее время персональные компьютеры используют не только как вычислительные средства, но и как универсальные измерительные приборы. КИС на основе персонального компьютера заменяют стандартные измерительные приборы (вольтметры, осциллографы, анализаторы спектра, генераторы и пр.) системой виртуальных приборов. Причем ряд этих приборов может быть активизирован на одном персональном компьютере одновременно.
46419. СЦЕНАРІЙ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ «МІС ГІМНАЗІЙНА ВЕСНА» 55 KB
  Доброго дня дорогі друзі ВЕДУЧА. Вас вітає конкурс краси і грації ВЕДУЧА. ВЕДУЧА. А до речі кажуть що наші дівчата найкрасивіші дівчата в світі До глядачів Це правда ВЕДУЧА.
46420. Визуализация семантического анализа текстов 3.57 MB
  Технологии анализа естественного языка, моделирования когнитивных процессов понимания, языкового взаимодействия и извлечения информации из текстов объединяются общим термином “Компьютерная лингвистика” (вычислительная лингвистика, computational linguistics)
46421. Розрахунок завантажувального пристрою - бункер лопатний 5.07 MB
  Схематичне зображення положення заготовки в направляючих бункера Принцип дії лопатного бункера заснований на тому що заготовки типу болт штуцер і інші перемішуються в полості бункера за допомогою лопатей пять штук. Безпосередньо при перемішуванні заготовки які попадають виступаючою частиною в спеціальні пази між направляючими стійками переміщуються по даним стійкам до направляючого лотка за допомогою лопатей.2 зображена схема розташування заготовки між направляючими пазами пристрою.2 видно що відстань між пазами H має бути...
46422. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ 453.93 KB
  Приклад слів у програмі: Progrm Input Output Vr Begin Integer WriteLn End. Приклад рядків програми: vr nme : string; begin write‘Як вас звуть; redlnnme; writeln‘Здрастуйте шановний nme ; end. Операції виведення виконують так само дві процедури: Write і WriteLn. Процедура WriteLn аналогічна процедурі Write але після її виконання курсор переміщаєтьсянав початок нового рядка.
46423. Фінанси. Конспект лекцій 1.25 MB
  Сутність значення та функції бюджету Доходи і видатки державного бюджету Склад і структура доходів та видатків Державного бюджету України. Склад і структура доходів Державного бюджету Ураїни
46424. Вдосконалення системи освітлення типових приміщень СФС 905.5 KB
  Розраховані параметри системи освітлення для трьох приміщень (приміщення для проведення занять, лабораторії відображень та коридору). Показано, що в залежності від призначення приміщення вимоги до системи освітлення змінюються. Спроектовано схеми та вибрано тип освітлювальних приладів для нормального освітлення персоналу на робочому місці.
46425. ОПІР МАТЕРІАЛІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 925.5 KB
  Підібрати переріз заданої форми і визначити переміщення перерізу А. Для цього необхідно: відкинувши зайвий зв'язок побудувати найбільш раціональний варіант основної системи; завантаживши основну систему заданим навантаженням і зайвим зусиллям Х1 що заміняє дію відкинутого зв'язку побудувати еквівалентну систему; записати канонічне рівняння методу сил; завантажити основну систему по черзі заданим навантаженням і одиничною силою Х1 записати вирази для згинальних моментів від заданих сил Мрх і одиничної сили М1х при...