34848

Внутренняя норма доходности капитальных вложений простого проекта

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

ВНД проекта – это единственный положительный корень уравнения NPV = ∑Tt=0NCFt 1xt = 0 Неудобство такого определения в том что если жизненный цикл проекта больше двух лет то необходимо искать корни уравнения третьей четвертой и т. ВНД – это такая процентная ставка при которой чистый дисконтированный доход проекта обнуляется. Основной показатель эффективности проекта – это показатель NPV.

Русский

2013-09-08

36.5 KB

0 чел.

10 Внутренняя норма доходности капитальных вложений простого проекта

ВНД (IRRInternal Rate of Return) – это максимальное положительное число, такое, что при всех процентных ставках меньше этого положительного числа NPV проекта будет положительным.

NPV

                                r (ВНД) (IRR)

        0                                        i

Т.о., ВНД – это максимальная величина процентов, которая может быть получена инвестором в данном проекте.

Второе определение ВНД.

ВНД проекта – это единственный положительный корень уравнения

NPV = ∑Tt=0NCFt / (1+x)t = 0

Неудобство такого определения в том, что если жизненный цикл проекта больше двух лет, то необходимо искать корни уравнения третьей, четвертой и т.д. степени.

ВНД – это такая процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход проекта обнуляется.

Основной показатель эффективности проекта – это показатель  NPV.

1) NPV ≥ 0

Вторичный показатель – это ВНД.

2) i  IRR

Показатель ВНД считается вторичным по той причине, что он не всегда существует у проекта.

ВНД всегда существует у простого проекта. Простой проект – это такой проект, у которого чистые денежные потоки меняют свой знак только один раз.

              0 год               1 год             2 год        3 год

NCFt:      -3000              1200            1200           1200           

У простого проекта функция NPV (i) всегда монотонно убывающая.

 NPV

                                              IRR

  1.  i


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5208. Физиология эритроцитов. Защитные функции крови 2.23 MB
  Количественные изменения эритроцитов могут носить физиологический (компенсаторный) характер или патологический характер и могут проявляться как увеличением их числа, так и уменьшением. Эритроциты – самые многочисленные элементы крови. Строго говоря, это скорее не клетки, а постклеточные структуры потому
5209. Апаратні засоби та сервісні програми персональних комп’ютерів 72 KB
  Персональний комп'ютер (ПК) – загальнодоступна й універсальна щодо застосування настільна або переносна ЕОМ. Можливості ПК визначаються складом і характеристиками його функціональних блоків. Замінивши одні блоки на інші, можна досить легко та швидко модернізувати ПК.
5210. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми 27.67 KB
  Комп'ютерні віруси та антивірусні програми Історія виникнення Перші дослідження штучних структур, що мають властивість самовідтворення, проводились в середині двадцятого століття вченими-кібернетиками Джоном фон Нейманом, Норбертом Вінером т...
5211. Сервісне програмне забезпечення Windows 34.56 KB
  Сервісне програмне забезпечення Windows 1. Стандартні програми обслуговування дисків ПК 1.1. Фізичний формат диска Диск має робочі поверхні. В залежності від типу диска, кількість робочих поверхонь може бути різною (наприклад, магнітна дискета має д...
5212. Загальні відомості про табличний процесор MS Excel 39.39 KB
  Загальні відомості про табличний процесор MSExcel 1. Основні можливості електронних таблиць Таблиці є одним із найпоширеніших різновидів документів, які використовуються у фінансово-економічній діяльності, в тому числі, у банківській справі, у...
5213. Робота з формулами в MS Excel 151.21 KB
  Робота з формулами Будова формули Будь-яка формула обов'язково починається зі знака Якщо про цей знак забути, то введене буде сприйнято як звичайний текст. Зрозуміло, що така формула працювати не буде. У загальному випадку ф...
5214. Побудова діаграм та графіків в MS Excel 33.33 KB
  Побудова діаграм та графіків 1. Робота з майстром діаграм Табличний процесор надає широкі можливості для подання даних в графічній формі.Серед них найбільш поширені діаграми. Діаграми використовуються для виявлення тенденцій зміни якогось пара...
5215. Розв’язування типових математичних задач засобами табличного процесора 55.23 KB
  Розв’язування типових математичних задачзасобами табличного процесора Задача підбору параметрів Означення.Задачею підбору параметра називається знаходження такого значення аргумента даної функції, при якому ця функція на...
5216. Робота з базами даних в MS Excel 152.64 KB
  Робота з базами даних в MSExcel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз та...