34852

Анализ чувствительности ЧДД к различным факторам

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Переменные которые подвергают изменению: а переменные затраты проекта б постоянные затраты проекта в цена единицы продукции выпускаемой в рамках этого проекта. 2 Применяется для анализа чувствительности одного проекта при условии что известны нормативы отклонения всех переменных. на собственном опыте или из литературных источников установить примерное удорожание объекта в ходе строительства примерную величину роста инфляции и других параметров проекта. Переменные которые подвергаются изменению: а смета капитальных вложений б величина...

Русский

2013-09-08

29.5 KB

4 чел.

14 Анализ чувствительности ЧДД к различным факторам

Это метод который позволяет выявить влияние данной переменной на величину ЧДД при условии, при условии что остальные переменные остаются неизменными.

Можно выделить 2 способа анализа чувствительности:

1) Применяется в том случае, когда нужно сравнить 2 или несколько проектов на предмет риска той или иной переменной, для этого устанавливают базовые значения переменных, рассчитывают для них значение ЧДД, изменяют одну переменную и строят график изменения ЧДД от величины этой переменной. Переменные, которые подвергают изменению:

а) переменные затраты проекта

б) постоянные затраты проекта

в) цена единицы продукции, выпускаемой в рамках этого проекта.

2) Применяется для анализа чувствительности одного проекта при условии, что известны нормативы отклонения всех переменных. Устанавливают базовые значения переменных, рассчитывают ЧДД. Определим запас изменения каждой переменной, если запас изменения больше установленного норматива, то данная переменная не является рискованной. Для того чтобы применить этот способ, нужно иметь определенную рыночную историю, т.е. на собственном опыте или из литературных источников установить примерное удорожание объекта в ходе строительства, примерную величину роста инфляции и других параметров проекта. Переменные которые подвергаются изменению:

а) смета капитальных вложений

б) величина чистого денежного потока

в) продолжительность жизненного цикла проекта.

Задача анализа чувствительности в том, чтобы выявить насколько ЧДД отличен от 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53307. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 22.39 KB
  Амортизация – это процесс систематического, ежемесячного переноса стоимости на себестоимость продукции либо за счет собственных источников и накопление амортизационного фонда для замены изношенных экземпляров.
53308. Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.) 85 KB
  Метод Припущення на основі запропонованих слів Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова ідеолога право радикального руху. Учитель. Що далі Учитель. Учитель вислуховує пари із похвалою але не каже схожі вони чи ні на те що має бути почути.
53309. Україна в роки Другої світової війна (1939 -1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) 131.5 KB
  Виховувати почуття гордості до історичного минулого України. Доповніть текст: Приєднання Західної України та Західної Білорусії до СРСР розпочалося після вступу Червоної армії на територію Польщі. Закон про включення Західної України до складу СРСР і воззєднання її з Українською РСР було прийнято: а Верховними Радами СРСР та УРСР у листопаді 1939 р.; б Народними зборами Західної України у жовтні 1939 р.
53310. Московська держава 74.5 KB
  МЕТА: Ознайомити учнів із внутрішній та зовнішній політикою Івана IV. Вінчання Івана IV на царство. Судебник Івана IV. ТИП УРОКУ: комбінований СТРУКТУРА УРОКУ Організаційний момент Актуалізація Вивчення нового матеріалу ІванIV Грозний; Реформи царя Івана IV; Опричнина та її наслідки для розвитку Росії; Зовнішня політика Івана IV.
53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.
53315. Хлеб - всему голова 41.5 KB
  Воспитывать любовь уважение и бережное отношение к труду и хлебу. Оборудование: Плакат Хлеб - всему голова колоски пшеницы иллюстрации к теме Ход 1. Ребята как вы думаете что это Хлеб.