34862

Взаємодія попиту і пропозиціі

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Ціна в 3 у. за тонну кукурудзи називається ціною ринкої клірингу або ціною рівноваги коли розмір пропозиції і розмір по і врівноважуються тобто ціна в 3 у. виступає як єдина стійка ціна кукуру. Ціна рівноваги характеризує той рівень ціни при якому ріши виробників про продаж і рішення споживачів про покупку взаі узгоджуються.

Украинкский

2013-09-08

177.5 KB

0 чел.

                          17. Взаємодія попиту і пропозиціі

Попит і пропозиція не існують ізольовано один від одного, а на рхЯ вони взаємодіють між собою, визначаючи ціну продукту і його кількість реально продається і купується на ринку.

Ціна в 3 у.о. за тонну кукурудзи називається ціною ринкої клірингу або ціною рівноваги, коли розмір пропозиції і розмір по і врівноважуються, тобто ціна в 3 у.о. виступає як єдина стійка ціна кукуру.і умовах заданих розмірів пропозиції і попиту (див. рисунок нижче).

Ціна рівноваги - характеризує той рівень ціни, при якому ріши виробників про продаж і рішення споживачів про покупку взаі узгоджуються.

При будь-якій більш високій ціні, ніж ціна рівноваги, постачальники ■ ■чуть продати більшу кількість продукту, ніж споживачі готові купити - у льтаті виникає надлишок.

При будь-якій більш низькій ціні, ніж ціна рівноваги, споживачі • і'іуть купити більшу кількість товару, ніж згодні купити виробники - у іультаті виникає недостача.

У кінцевому рахунку ці розбіжності завершуються узгодженням двох протилежних бажань у вигляді ціни рівноваги.

Рисунок4.3. Ціна рівноваги

Іміна пропозиції і попиту і їхній вплив на ціну рівноваги


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...
70933. Фінансове планування і контроль на підприємстві 162.5 KB
  Перелік основних бюджетів підприємства за їхнім цільовим призначенням Операційні Фінансові бюджет доходу; бюджет виробництва продукції виробнича програма; бюджет прямих матеріальних витрат; бюджет обсягів придбання матеріалів; бюджет витрат на оплату праці; бюджет загальновиробничих витрат...
70934. Планування і контроль оновлення продукції 134 KB
  В умовах ринкової економіки планування виробничої діяльності підприємства орієнтується на максимальне задоволення попиту потенційних споживачів продукції (робіт, послуг). Протягом свого життєвого циклу продукція на ринку переживає декілька етапів.
70935. Організаційно-технічний розвиток підприємства 91 KB
  Виробничий процес на промисловому підприємстві здійснюється постійно в усіх його підрозділах. Технічний же прогрес залежно від обсягу наявних ресурсів та технічної політики відбувається періодично. Однак, загалом для підприємства він повинен носити безперервний характер.
70936. Бізнес-планування 81.5 KB
  В умовах ринкової економіки будь-яку підприємницьку ідею – від формулювання власне задуму до втілення, – реалізують за планом, який прийнято називати бізнес-план. За цільовою орієнтацією розрізняють такі види бізнес-планів: на залучення грошових коштів для створення нового підприємства...
70937. Предпринимательский бизнес: субъекты и формы 96.5 KB
  Субъекты предпринимательской деятельности в РФ. Субъекты бизнеса руководствуясь деловыми интересами могут заниматься любыми типами и видами деловой деятельности не запрещенной законом. Под субъектом бизнеса понимается функциональная принадлежность данного субъекта...
70938. Виды предпринимательского бизнеса 115.5 KB
  Производственный бизнес возникает там где субъекты деловой деятельности организуют работу по созданию новых товаров. Объектами производственного бизнеса являются создание материальных благ и оказание услуг производственного назначения.
70939. Организация нового бизнеса 38 KB
  На начальной стадии деятельности предприниматель сталкивается со многими проблемами. Определив хозяйственную нишу предприниматель может определить специализацию будущего предприятия для него необходимо более детально оценить возможности будущих потребителей узнать всю возможную...