34874

Сутність і показники інфляції

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

сутність і показники інфляції Інфляція це підвищення загального рівня цін. Дефляція зворотне явище тобто зниження загального рівня цін. В економічній літературі дискусійним є питання про те чи всяке підвищення цін є інфляційним. Більшість економістів вважають що будьяке підвищення цін означає інфляцію.

Украинкский

2013-09-08

23 KB

1 чел.

32.сутність і показники інфляції

Інфляція - це підвищення загального рівня цін.

Дефляція - зворотне явище, тобто зниження загального рівня цін.

В економічній літературі дискусійним є питання про те, чи всяке підвищення цін є інфляційним. Більшість економістів вважають, що будь-яке підвищення цін означає інфляцію.                                                                        

Ріст цін викликається двома причинами: а) перевищення попиту над пропозицією (інфляція попиту);б) збільшенню витрат виробництва (інфляція витрат).В основі інфляції, викликаної підвищенням зарплати, лежить кейнсіанське пояснення цього виду інфляції: Р-ціна, W - зарплата,A- продуктивність праці (ІІП), І     -- продуктивність праці (ІІП),K- частка зарплати у витратах виробництва.Показники інфляції:1)рівень ;2)темп інфляціїЗрозуміло що оскільки інфляція проявляється у зрозтанні цін то її рівень визначається рівнем цін а точніше індексом цін.Індекс цін показує на скільки процентів ціни поточного року вищі від цін попереднього

                                             Ціна відповідного ринкового кошика певного року

Індекс цін певного року =------------------------------------------------------------------------*100%

                                              Ціна ринкового кошика базового року

                             Індекс цін певного року-індекс цін базового року  

Темп інфляції =---------------------------------------------------------------------*100%

                                      Індекс цін базового року