34908

Финансовая система государства. Понятия и функции

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Финансовая система Российской Федерации представляет собой 4блочную систему: общегосударственные финансы; территориальные финансы; финансы хозяйствующих субъектов; финансы граждан. Главную роль в финансовой системе государства играют финансы хозяйствующих субъектов их задача заключается в формировании и использовании своих денежных средств.

Русский

2013-09-08

27 KB

1 чел.

64) Финансовая система государства. Понятия и функции.

Государство управляет обществом и состоит из ряда структур: политической, экономической, социальной, религиозной и др.

Основу экономической структуры составляют отношения, возникшие в государстве, в которых участвуют четыре субъекта: государство, регион, хозяйствующий субъект, гражданин. У каждого субъекта свои права и обязанности. Вступая между собой в отношения, они участвуют в товарно-денежных отношениях, что приводит к созданию финансовой системы государства.

Финансовая система Российской Федерации представляет собой 4-блочную систему:

  •  общегосударственные финансы;
  •  территориальные финансы;
  •  финансы хозяйствующих субъектов;
  •  финансы граждан.

Каждое звено финансовой системы выполняет свои конкретные задачи и обслуживают определённую группу финансовых отношений.

Задача общегосударственных финансов заключается в концентрации финансовых ресурсов в распоряжении государства и направление их на финансирование общегосударственных нужд. Они формируются за счёт налогов, сборов, государственных пошлин, сумм, полученных от выкупа государственных предприятий и т. п. В состав общегосударственных финансов входят: федеральный бюджет, государственное страхование, государственное кредитование, федеральные внебюджетные фонды.

Главную роль в финансовой системе государства играют финансы хозяйствующих субъектов, их задача заключается в формировании и использовании своих денежных средств.

Функции:

· аккумулирующая – создание материальной основы существования государства и обеспечение его функционирования;

· регулирующая – стимулирование деятельности субъектов финансовых отношений, развития научно-технического прогресса и решения социальных проблем;

· распорядительная – формирование и использование денежных средств через соответствующие фонды целевого назначения (пенсионный, социального страхования, занятости, медицинского страхования) и особенно через госбюджет;

· контрольная – обеспечение правильности взимания налогов и использования их по целевому назначению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33500. Повторність злочинів 27 KB
  Повторність злочинів як випливає із цих статей КК припускає наявність таких ознак: а особою групою осіб вчинено два або більше самостійних одиничних злочинів. Види повторності злочинів. Два види повторності злочинів: 1 повторність злочинів не пов'язана з засудженням винного за раніше вчинений ним злочин; 2 повторність злочинів пов'язана з засудженням винного за раніше вчинений ним злочин.
33501. Позбавлення волі на певний строк 29 KB
  Позбавлення волі є основним покаранням і застосовується за вчинення злочинів що становлять значну тяжкість коли виходячи із характеру і ступеня їх суспільної небезпечності і з урахуванням особи винного необхідна його ізоляція від суспільства. Позбавлення волі пов'язане з істотними правообмеженнями для засудженого. На засудженого до позбавлення волі справляється певний вплив: він перебуває в умовах відповідного режиму залучається до праці а у разі необхідності до професійного і загальноосвітнього навчання з ним ведеться систематична...
33502. Поняття кримінального закону, його джерела 34 KB
  Кримінальний закон в найбільш широкому розумінні – це система законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів що містять норми кримінального права. Кримінальний закон у більш вузькому розумінні – це законодавчий акт ВР України який містить одну кілька або систему взаємопов‘язаних і взаємоузгоджених кримінальноправових норм. Концептуальним джерелом яке містить норми прямої дії є Конституція України. Основним національним джерелом кримінального законодавства є КК України де сукупність...
33503. Склад злочину 38.5 KB
  Важливе значення складу злочину виявляється і в тому що він дозволяє провести поперше чітке розмежування між злочином і незлочинним суспільно небезпечним діянням; подруге відмежувати один злочин від будьякого іншого наприклад крадіжку від грабежу зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.Елементи і ознаки складу злочину. У кожному складі злочину виділяють його елементи.
33504. Диспозиції 26 KB
  Для опису ознак складу конкретного злочину законодавець використовує один із 4х видів диспозицій: просту описову відсильну бланкетну. Проста диспозиція називає лише склад злочину і не розкриває його змісту ст. Описова диспозиція називає склад конкретного злочину і розкриває його зміст дає його визначення.
33505. Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України 32 KB
  50 КК покарання є заходом примусу що застосовується від імені держави за вироком суду до особи визнаної винною у вчиненні злочину і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. І першою важливою ознакою покарання що визначає його соціальний зміст с визнання покарання заходом державного примусу що застосовується до осіб які вчинили злочинне посягання. Покарання примушує особу до законослухняної поведінки.
33506. Поняття, предмет кримінального права України 31.5 KB
  Кримінальне право як самостійна окрема галузь права має низку ознак як загальних для всіх галузей права так і специфічних тільки для неї. Норми кримінального права це узагальнені правила що охоплюють безліч відповідних життєвих ситуацій індивідуальних випадків. Таким чином кримінальне право як галузь права це система сукупність юридичних норм а по суті законів прийнятих Верховною Радою України що встановлюють які суспільна небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб що їх вчинили.
33507. Призначення покарання за сукупністю вироків 31 KB
  71 сукупність вироків має місце там де засуджений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання вчинив повий злочин. Таким чином при сукупності вироків: а постановлений вирок яким особа засуджена до певної міри покарання; б це покарання ще цілком не відбуте засудженим; в новий злочин вчинений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання. 71 якщо засуджений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин суд до покарання призначеного за новим вироком повністю або...