34927

Государственный бюджет

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Деятельность государства по формированию рассмотрению утверждению исполнению бюджета а также составлению и утверждению отчёта об его исполнении формулировка касается бюджетов всех уровней входящих в бюджетную систему РФ называется бюджетный проце́сс. Если запланированные расходы бюджета превышают доходы бюджета то это называется бюджетный дефицит или дефицит бюджета. Когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюджета превышает установленный при утверждении бюджета показатель или происходит значительное снижение ожидавшихся...

Русский

2013-09-08

26 KB

1 чел.

61) Государственный бюджет

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.

Деятельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета, а также составлению и утверждению отчёта об его исполнении (формулировка касается бюджетов всех уровней, входящих в бюджетную систему РФ) называется бюджетный проце́сс.

В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты следующих уровней:

  •  Федеральный бюджет
  •  бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты)
  •  бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты)
  •  бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Если запланированные расходы бюджета превышают доходы бюджета, то это называется бюджетный дефицит (или дефицит бюджета). Когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюджета превышает установленный при утверждении бюджета показатель, или происходит значительное снижение ожидавшихся доходов бюджета, то представительный орган власти (на основе предложений органа исполнительной власти) принимает решение о введении установленного законом механизма уменьшения расходов. Такое «урезание» запланированных бюджетом расходов называется секвестр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58702. Предмети, що мене оточують 20.96 KB
  Мета: ознайомити учнів з вживанням присвійного відмінка іменників; тренувати у вживанні структури thisis; повторити ЛО з теми «Шкільне приладдя»; розвивати в учнів фонематичний слух, мислення, память, увагу, комунікативні навички
58703. Маркетинг. Урок з економіки 108 KB
  Розвиток вмінь використовувати здобуті знання з маркетингу на практиці: проводити сегментацію ринку; приймати споживче рішення; працювати з графіком життєвого циклу товару та визначати етапи життєвого...
58704. Людські - чесноти. Доброта 166 KB
  Мета: продовжити знайомити учнів з людськими чеснотами вчити характеризувати події та явища як прояв добра і зла розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих гуманних вчинків розвивати мислення творчу уяву збагачувати словниковий запас...
58706. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа 59 KB
  Мета: закріплювати вміння учнів виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа...
58707. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами 36 KB
  Мета: а навчальна: навчити розрізняти узагальнюючі слова при однорідних членах речення; моделювати схеми речень з узагальнюючим словом при однорідних членах; б розвиваюча: розвивати творчі вміння поширювати речення узагальнюючими...
58708. Число іменників (однина і множина) 87.5 KB
  Які іменники відносяться до власних Як пишуться власні іменники А як загальні Наведіть приклади. Які іменники відносяться до чоловічого роду Які до жіночого А які до середнього Актуалізація опорних знань. Я буду називати іменники а ви будете записувати у перший стовпчик іменники...
58709. Урок української літератури з використанням відеозаписів та особистісно орієнтованих технологій 59.5 KB
  Обладнання: портрети Сковороди книжки з його творами відеофільм Григорій Сковорода збірка Сад божественних пісень підручник. Де і коли народився Григорій Сковорода У Чорнухах на Полтавщині 3 грудня 1722 р. Сковорода Хто були його батьки...
58710. Клуб веселых математиков 39.5 KB
  Цель: обобщать и систематизировать знания по математике. Задачи: познакомить с различными видами задач по математике; развивать логическое мышление, внимание, память, наблюдательность, творческие способности...