34928

Государственный долг. Экономический анализ государственного долга

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Государственный долг возникает вследствие существования дефицита бюджета в определенные периоды времени. Когда расходы государства превышают его доходы, правительство вынужденно искать источники финансирования возникшего разрыва.

Русский

2015-01-18

28 KB

1 чел.

63) Государственный долг

Государственный долг – общий объем непогашенных обязательств правительства на внутреннем и внешнем рынке.

Государственный долг возникает вследствие существования дефицита бюджета в определенные периоды времени. Когда расходы государства превышают его доходы, правительство вынужденно искать источники финансирования возникшего разрыва. Оно может просто «напечатать» деньги или выпустить облигации, т.е. взять деньги в долг у резидентов (внутренний долг) или нерезидентов (внешний долг). Естественно, при этом правительство должно выплачивать проценты по долгу. И если в следующем периоде доходов не достаточно для того, чтобы помимо покрытия расходов осуществить процентные выплаты, то оно снова может выпустить облигации. Тем самым, правительство рефинансирует ту часть долга, по которой наступает срок платежа. Таким образом, длительное существование дефицита бюджета приводит к увеличению государственного долга, который будет расти с темпом равным реальной ставке процента.

Для целей экономического анализа интерес представляет не сама абсолютная величина государственного долга, а его размер относительно размера всей экономики, т.е. доля в ВВП. Если реальная ставка процента выше темпа роста ВВП, то эта величина может со временем неограниченно расти. Поэтому государственная политика должна быть направлена на стабилизацию долга.

Можно выделить два способа стабилизации. Первый способ – сокращение дефицита и достижение профицита бюджета, который позволит снизить общую величину долга. Реализация этого способа возможна за счет сокращения расходов и увеличения налогов.

Второй способ подразумевает денежное финансирование дефицита государственного бюджета. В этом случае Центральный банк просто выкупает часть долга у Министерства финансов (которое выпускает облигации), выпустив для этого дополнительное количество наличных денег. Этот механизм получил название сеньоража. Кроме того, образовавшийся в результате прирост денежной массы может привести к росту инфляции. А поскольку большинство государственных займов не индексируется, это приводит к снижению реальной стоимости долга. Таким образом, владельцы облигаций косвенно облагаются инфляционным налогом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...