34937

Коммерческие банки и их основные операции

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Коммерческие банки выполняют следующие основные операции функции: 1. Собственные операции это фондовые операции банка с ценными бумагами т. Осуществление коммерческими банками операции подразделяются на пассивные и активные.

Русский

2013-09-08

26 KB

0 чел.

59) Коммерческие банки и их основные операции

Коммерческие банки – кредитные учреждения универсального типа, осуществляющие на договорных условиях кредитнорасчетное и другое банковское обслуживание юридических и физических лиц посредством совершения операций и оказания услуг.

Банк осуществляет бизнес, который должен иметь прибыль, т.е. доходы банка должны превышать его расходы.

Расход банка – это проценты выплачиваемые им по вкладам, а также хозяйственные расходы.

Доходы банка – проценты получаемые от заемщиков и операций с ценными бумагами.

Процент (ставка процента) – плата за кредит, т.е. цена за использование денежными средствами, а также выплата процентов по депозитам.

Коммерческие банки выполняют следующие основные операции (функции):

1. Принимают и размещают денежные вклады.

2. Привлекают и предоставляют кредиты.

3. Производят расчеты по поручению клиентов и других банков и их кассовое обслуживание.

4. Собственные операции – это фондовые операции банка с ценными бумагами, т.е. вложения собственного капитала.

Кроме того, банки осуществляют обмен валюты, консультации и др.

Осуществление коммерческими банками операции подразделяются на пассивные и активные. Пассивные операции - привлечение денежных ресурсов путем приема депозитов, продажа акций, облигаций, других ценных бумаг. Активные операции – размещение денежных ресурсов путем предоставления кредитов, покупки акций и ценных бумаг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73549. Предмет та завдання курсу “Українська історіографія” 61 KB
  План Предмет курсу Українська історіографія та його місце серед інших історичних дисциплін. Українська історіографія: Погляд на розвиток і характер української історіографії упродовж 900 років 1039 1939 Збірник українського наукового інституту в Америці. Українська історіографія.
73550. Сущность информационного рынка как социально-экономического явления 106 KB
  Сущность и определение понятия информационный рынок. Сущность и определение понятия информационный рынок Одним из основных понятий современной рыночной экономики является понятие информационный рынок. Прежде чем перейти непосредственно к понятию информационный рынок необходимо обратиться к содержанию понятия рынок: Существует множество определений...
73551. Методи розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) постійного струму при наявності двох і більше джерел живлення 468 KB
  Метод вузлових і контурних рівнянь полягає в складанні на основі законів Кірхгофа системи вузлових і контурних рівнянь, що містять невідомі величини струмів, які протікають у вітках кола, та розв’язання цієї системи рівнянь шляхом підстановок або за допомогою матриць та формул Крамера.
73552. УКРАїНСЬКА ІСТОРІОГРАФіЯ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ (ХІ- ХШ ст.) 61 KB
  Ми не будемо тут більш детально на цьому зупинятися і з’ясовувати, чи була Київська Русь українською державою, чи це було “Русское государство”, чи це була “колиска”, з якої виросли три східнослов’янські народи – російський, український і білоруський. З цього приводу існує маса літератури
73553. Історичні знання в Україні в литовсько-польську добу 85 KB
  Методологічною основою продовжує залишатися провіденціалізм, хоча окремі оповідання носять характер прагматичного оповідання. Прагматизм - це напрям в історії, який обмежується викладом подій в їх зовнішніх звязках і послідовності, не викриваючи обєктивних законів історичного розвитку.
73554. Символічний метод розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) однофазного синусоїдного змінного струму 856.5 KB
  Розрахункові дії з комплексними параметрами ЛЕК однофазного СЗС. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Символічний метод розрахунку однофазних кіл СЗС з одним джерелом ЕРС.
73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.