34939

Макроэкономическое равновесие в трактовке классической и неокейсианской школ

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Макроэкономическое равновесие в трактовке классической и неокейсианской школ Описывает поведение экономики Классическая школа: в долговой период Кейсианская: в краткосрочный Рассматривает условия Кля: для совершенной конкуренции Кейя: для несовершенной конкуренции Исходит из того что Кля: совокупный спрос = совокупному предложению т. Кейя: экономика может находиться в равновесии даже при неоптимальном использовании ресурсов. Экономика функционирует в условиях Кля: полной занятости всех ресурсов Кейя: недозагрузки. Рост экономики...

Русский

2013-09-08

31 KB

2 чел.

42. Макроэкономическое равновесие в трактовке классической и неокейсианской школ

Описывает поведение экономики

Классическая школа: в долговой период

Кейсианская: в краткосрочный

Рассматривает условия

Кл-я: для совершенной конкуренции

Кей-я: для несовершенной конкуренции

Исходит из того, что

Кл-я: совокупный спрос = совокупному предложению, т.к. согласно закону Ж-Б Сейя совокупное предложение само автоматически рождает спрос.

Кей-я: экономика может находиться в равновесии даже при неоптимальном использовании ресурсов. Возможны инфляционные и рецессивные подходы.

Экономика функционирует в условиях

Кл-я: полной занятости всех ресурсов

Кей-я: недозагрузки. Потенциальный ВВП не достигается.

Рост экономики зависит

Кл-я:от кол-ва факторов производства

Кей-я: от эффективного совокупного спроса

Изменение совокупного спроса приводит к изменению

Кл-я: уровня цен при неизменном объеме национального производства (верт.отрезок кривой предл)

Кей-я: объема национального производства при неизменном уровне цен (гориз. Отр.кр.предл)

Цены, %-ые ставки и з/п являются

Кл-я: гибкими инструментами. 1) способны вывести эк из кризиса 2) не требуют гос-ого вмешательства

Кей-я: не гибкими. 1) медленно реагируют на рыночные колебания 2) трубуют гос. Вмеш-ва

Инвестор и сбережатель

Кл-я: одно и тоже лицо

Кей-я: не одно и тоже лицо

Сбережения и инвестиция

Кл-я: определяется одной и той же величиной(уровнем %й ставки). Сбережения и инвестиции всегда равны между собой

Кей-я: сбережения и инвестиции зависят от разных величин:

  1.  инвестиции определяются уровнем %й ставки нормы прибыли
  2.  сбережения – уровнем дохода.

Не всегда равны между собой. Возможны 2 неравновестные ситуации:

  1.  Сбережения > инвестиций. Стагнирующий показатель экономики
  2.  Инвестиции > сбережений (растущая эк. за счет притока внешних инвестиций)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22664. γ – випромінювання та ефект Месбауера 46 KB
  γ – випромінювання та ефект Месбауера Явище γ – випромінювання ядер полягає в тому що ядро випромінює γ – квант без зміни А кількість нуклонів та Z кількість протонів. Гама – випромінювання виникає за рахунок енергії збудження ядра. Спектр γ – випромінювання завжди дискретний через дискретність ядерних рівнів. Особливо інтенсивне γ – випромінювання з’являється коли β – розпад у високій степені заборонений в основний стан кінцевого ядра і дозволений в один із збуджених станів.
22665. Класифікація ядерних реакцій. Реакція термоядерного синтезу 69 KB
  Ядерна реакція типу: де а А частинки до реакції;b В частинки після реакції;Q – енергія що виділилась після реакції екзотермічна реакція вид енерг ендотермічна реакція погл енерг пружне розсіяння . Реакції описуються за даними диференціального перерізу розсіяння в елемент тілесного кута : і інтегрального перерізу : . Можна виділити пружні і непружні реакції Складне compound ядро коли реакція йде у дві стадії: спочатку утворюється складне ядро С – воно повинно жити досить довго по ядерним масштабам – і яке потім...
22666. Ланцюгова реакція поділу ядер. Принцип роботи ядерних реакторів 161 KB
  Ланцюгова реакція ділення відбувається в середовищі в якій відбувається розмноження нейтронів також відбувається сповільнення дифузія поглинання таке середовище має назву – активна зона. Важливою фізичною величиною характеризуючою інтенсивність розмноження нейтронів являється коефіцієнт К розмноження нейтронів в середовищі. Кчисло утворившихся в одному акті поділу нейтронів що потім беруть участь в наступних реакціях поділу ядер. Він залежить від процесу уповільнення нейтронів та процесу дифузії які визначають пройденний шлях...
22667. Загальні принципи систематики субядерних частинок і їх взаємодії 28 KB
  В природі існує чотири фундаментальні взаємодії: сильна електромагнітна слабка та гравітаційна найслабша. Кожна взаємодія має свій квант який є переносчиком взаємодії. На даний момент відкритим лишається питання про квант передачі гравітаційної взаємодії так звану гіпотетичну частинку гравітон.
22668. Методи визначення числа Авогадро (досліди Перрена) 38 KB
  Методи визначення числа Авогадро досліди Перрена 1ий метод Перрена: досліджував броунівський рух частинок усі частинки зважені в рідині знаходяться в постійному хаотичному русі. В неї не входить миттєва швидкість броунівської частинки яку поміряти неможливо. Замість неї входить довжина прямолінійного відрізка що з’єднує положення частинки у два різні моменти часу: x2 = 2kTBt де k – стала Больцмана В – рухливість частинки де η – коефіцієнт внутрішнього тертя а α – радіус частинки частинка має форму кульки наближено. Перрен...
22669. Совершенствование процедуры аттестации госслужащих МКУ ЦБ МУО Орджоникидзевского района город Уфа 1.59 MB
  Аттестация государственных служащих декларируется современным законодательством в качестве обязательной нормы для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия государственного служащего занимаемой должности государственной службы, а также для решения вопроса о присвоении ему квалификационного разряда.
22670. Релігієзнавство як галузь гуманітарного знання 65.5 KB
  Релігія і в наші часи продовжує залишатися суттєвим елементом духовного життя суспільства. Мільйони наших сучасників сприймають її, як природне завершення особистого життєвого досвіду, з хвилюванням читають Біблію, Коран як книги, що написані спеціально для них
22671. Досліди Франка і Герца по визначенню потенціалів іонізації 536 KB
  Докази квантування рівнів енергії електронів в атомі були отримані в дослідах Франка і Герца 1913. Порція енергії 49 еВ передається атому ртуті а енергія електрона зменшується на ту ж величину. При подальшому збільшенні потенціалу U зона зіткнень електронів з атомами ртуті зсувалась до катода К і електрони вже встигали набрати достатньо енергії після зіткнення для подолання UЗ ділянка CD. Знаючи початкову і кінцеву енергію електрона тобто його енергію до і після непружнього співудару можна вирахувати положення збуджених рівнів...
22672. Методи реєстрації і спектрометрії ядерних випромінювань 196.5 KB
  Під ядерним випромінюванням розуміють частинки що утворюються в наслідок ядерних перетворень. Частинки випромінення поділяють на 3 групи: 1. Заряджені частинкиер альфачастинки осколки ділення. Нейтральні частинкинейтрони.