34940

Макроэкономическое равновесие и ее модель

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Равновесие бывает краткосрочным текущим и долгосрочным. 2реальное равновесие которое существует в условиях несовершенной конкуренции и при наличии внешних эффектов. Различают: 1Частичное равновесие – это равновесие установившееся в отдельных отраслях и сферах экономики.

Русский

2013-09-08

27 KB

1 чел.

45) Макроэкономическое равновесие и ее модель

Макроэкономическое равновесие (м. р.) – это такое состояние экономической системы, когда достигнута совокупная сбалансированность, пропорциональность между экономическими потоками товаров, услуг и факторов производства, доходов и расходов, спросом и предложением, материально вещественными и финансовыми потоками и пр.

Равновесие бывает краткосрочным (текущим) и долгосрочным.

Также выделяют:

1)идеальное (теоретически желаемое). Предпосылки:наличие совершенной конкуренции и отсутствие побочных эффектов.. если все индивиды находят на рынке предметы потребления, все предприниматели – факторы производства, весь годовой продукт реализован.

2)реальное равновесие которое существует в условиях несовершенной конкуренции и при наличии внешних эффектов.

Различают:

1)Частичное равновесие – это равновесие, установившееся в отдельных отраслях и сферах экономики.

2)Общее равновесие – это равновесие экономической системы в целом.

3)Полное равновесие – это оптимальная сбалансированность экономической системы, ее идеальная пропорциональность – высшая цель структурной политики общества.

Экономическое равновесие может устойчивым и неустойчивым. Устойчивое, если в ответ на внешний импульс, разрушающий равновесие, экономика самостоятельно возвращается в устойчивое состояние. Если после внешнего воздействия экономика не может восстановиться самостоятельно, то равновесие называют неустойчивым.

Нарушение равновесия означает, что в сферах, секторах, отраслях экономики отсутствует сбалансированность. Это приводит к потерям валового продукта, снижению доходов населения, появлению инфляции, безработицы.

Классическая школа:предложение (производство) создает спрос и тем самым обеспечивает равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Классики рассматривают условия равновесия при изменяющихся ценах.

Кейнсианская школа:спрос формирует предложение и является главным фактором, обеспечивающи м. р.. При этом кейнсианцы анализируют условия равновесия при постоянных ценах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54238. Випадкові, неймовірні і достовірні події 103 KB
  Чи сподівались ви що сьогодняшній урок почнеться саме так Відповіді дітей Подія яка відбулась зараз була для вас неочікуваною Відповіді дітей У житті з нами відбуваються різін події: приємні і неприємні очікувані і неочікувані випадкові. Розглянемо приклад: Чи буде завтра іти сніг Відповіді дітей Тобто подія може відбутися а може і ні Випадкова подія це подія що при одних і тих же умовах може відбутися а може й не відбутися. Ще один...
54239. Раціональні числа 901 KB
  З двох від’ємних чисел більше те яке ближче до нуля або те яке стоїть правіше 4. Сумою двох від’ємних чисел є число від’ємне 5. Добуток двох обернених чисел дорівнює одиниці 6. Добуток двох чисел з різними знаками є число від’ємне 8.
54240. Повторення. Розвязування завдань на додавання і віднімання раціональних чисел 493.5 KB
  Налаштування дітей на роботу Мотивація навчальної діяльності 1 хвилина Учитель. Учні виставляють оцінки один одному у зошит олівцем зазначаючи вартість кожного завдання Учитель Наскільки ж добре ви підготовані до подорожі Давайте з вами зорієнтуємось у цьому разом. Відповідно до того у який колір буде пофарбовано клас учитель робить певні висновки і переходить до актуалізації опорних знань та навичок. Актуалізація опорних знань та навичок учнів 8 хвилин Учитель Скажіть мені будь ласка які ключові поняття математики...
54241. Координатна пряма. Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа 63.5 KB
  Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа Державна спеціалізована художня школаінтернат ІІІІ ступенів Колегіум мистецтв в Опішні Урок математики в 6 класі Тема уроку: Координатна пряма. Протилежні числа.
54242. Системы линейных уравнений с двумя переменными 286 KB
  Цель урока. Повторить, обобщить и систематизировать материал по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными». Развивать умение применять полученные знания на практике. Воспитать настойчивость, прилежания в работе и культуру устной и письменной математической речи.
54243. Розвязання рівнянь 314.5 KB
  Повторити уміння розв’язувати лінійні рівняння використовуючи їх властивості. На уроці ми продовжимо розв’язувати рівняння. Одночасно по три учні розв’язують рівняння біля дошки. Розв’яжіть рівняння 2 3.
54244. Винесення множника з-під знаку кореня. Перетворення виразів, які містять квадратні корні 147.5 KB
  Мета уроку: Повторити навчальний матеріал із теми Квадратні корені; Узагальнити і систематизувати знання учнів по використанню різних підходів до перебудови вираження яке містить квадратні корені; Формувати вміння логічно думати аналізувати й порівнювати одержані результати; Розвивати креатині та алгоритмічні здібності учнів; Виховувати вміння самостійно виконувати перебудову виразів із радикалами.192 №505 Творче креативне завдання: Побудовати...
54245. Что, где, когда, конкурс для школьников 49.5 KB
  У одного старика спросили сколько ему лет. Он ответил что ему 100 лет несколько месяцев и несколько дней но дней рождения у него было только 25. Чего стало больше молока в воде или воды в молоке практическая задача поровну стакана молока в воде и столько же воды в молоке Если бы завтрашний день был вчерашним то до воскресенья осталось бы столько дней сколько дней прошло от воскресенья до вчерашнего дня. Сколько задач сын решил правильно а сколько неправильно 13 правильно 7 неправильно 1312 710=86 составить систему...
54246. Розв’язування показникових рівнянь 714 KB
  Тема: Розв’язування показникових рівнянь. Ми розглянули приклади задач із фізикибіологіїекономіки які зводяться до розв’язання показникових рівнянь. Через який час після аварії кількість радіоактивних атомів цезія – 137 зменшиться у 128 разів Розв’язок Задача зводиться до розв’язування показникового рівняння. Кобальт – 60 поражає та сприяє розвитку рака печінки.