34952

Понятие предпринимательства и его этапы становления в России

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Этапы предпринимательства: Зарождение предпринимательства В конце 9 века помимо товарообмена появились денежные отношения. С 16 века в Московской Руси начинается рассвет торговопромышленного предпринимательства. Эпоха Петра как стремительное развитие предпринимательства Эпоха Петра 1 в начале 18 века.

Русский

2013-09-08

39.5 KB

4 чел.

Понятие предпринимательства и его этапы становления в России

Предпринимательство, бизнес — самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Эффективность предпринимательской деятельности может оцениваться не только размерами полученной прибыли, но и изменением стоимости бизнеса.

Этапы предпринимательства:

Зарождение предпринимательства

В конце 9 века помимо товарообмена, появились денежные отношения. В 10 - 11 вв. активно развивалась внешняя торговля с восточными соседями, которые располагались вокруг Волги. С 16 века в Московской Руси начинается рассвет торгово-промышленного предпринимательства.

Эпоха Петра - как стремительное развитие предпринимательства

Эпоха Петра 1 в начале 18 века. являлась мощным импульсом развития предпринимательской деятельности в России. Это отразилось, прежде всего, в сфере промышленного производства и в сфере легкой промышленности возникло множество предприятий. Следующий этап развития предпринимательства в России начинается с началом реформ (1861 г.). Развивается акционерная деятельность, начинается строительство железных дорог. На рубеже 19 века организуются крупные организации, которые вытесняют мелких и средних предпринимателей.

С 1917 по 1920 года начинается новый этап развития отечественного предпринимательства. Это третий этап развития отечественного предпринимательства. Политика большевиков была направлена на ликвидацию предпринимательства из экономической жизни. Новая политика - НЭП (1921-1926 гг.) внесла частичное оживление в предпринимательскую деятельность.

Самой сложной и долгий период это пятый этап. Он длился 60 лет (1920-1980 г.). Экономика была плановая государственная административно командной. Предпринимательства как такого не было до второй половины 80-х годов. Во второй половине 1980 г. назрели условия перехода на новые рыночные отношения. В это время появились такие явления, как частная собственность, конкуренция, предпринимательство, корпоративные предприятия, подряд, аренда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58915. Повторення та узагальнення вивченого про числівник 131 KB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань Міжпредметні зв’язки: українська мова географія рідного краю історія біологія Форма проведення: урок подорож Форми роботи: індивідуальна парна групова колективна...
58916. Всьому початок є любов 124.5 KB
  Мета: удосконалювати вміння учнів писати твірроздум; подати відомості про мораль та етику; розвивати вміння дітей правильно чітко послідовно висловлюватися самостійно працювати з додатковою літературою добирати й систематизовувати матеріал для твору реалізовувати власний задум...
58917. Підвищення зацікавленості та мотивації навчання учнів 5 – 6 класів на уроках української мови через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій 93 KB
  Результативність реалізації навчальної мети свідомість міцність і глибина знань учнів з української мови перебуває у прямій залежності від активної зацікавленості предметом бажання знати його тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмету.
58918. Прикметники-антоніми 47 KB
  Мета ознайомити учнів з прикметниками із антонімічним значенням; розвивати увагу пам’ять мислення зв’язне мовлення учнів; розширювати словниковий запас слів; виховувати любов до праці. Що ви можете сказати про слова великої малийАнтоніми.
58919. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення 63 KB
  Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники утворювати їх правильно писати дієприкметникові суфікси...
58920. Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні. Складання речень за малюнками 41.5 KB
  Мета: дати дітям поняття про головні і другорядні члени речення. Що таке речення Що виражає речення Які види речень за метою висловлювання ви знаєте Що називається розповідним реченням Які знаки ставляться в кінці розповідного речення Приклад.
58921. Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот і неістот 35 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, познайомити з іменниками – назвами істот і неістот, учити розрізняти їх за характерними ознаками; розвивати вміння класифікувати предмети; розвивати мовлення...
58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...