34979

Экономика – особая сфера общественной жизни

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Нормативная экономика это направление в экономической науке основанное на оценочных суждениях относительно того какой должна быть экономика цели экономического развития и экономическая политика. Позитивная экономика означает анализ фактов на основе которых формулируются принципы экономического поведения. Теоретическая экономика учит понимать сложный экономический мир вырабатывает экономический тип мышления.

Русский

2013-09-08

28.5 KB

0 чел.

Экономика – особая сфера общественной жизни. Главное назначение экономики состоит в создании богатства, способного удовлетворять материальных потребности людей. Люди не только участвуют в экономических отношениях, но и направляют свои усилия на то, чтобы понять природу этих отношений и законы их развития. Поэтому и возникла экономическая наука.

Экономическая теория изучает взаимодействие людей в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производственных ресурсов в целях удовлетворения материальных потребностей общества.

Нормативная экономика – это направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях относительно того, какой должна быть экономика, цели экономического развития и экономическая политика.

Позитивная экономика означает анализ фактов, на основе которых формулируются принципы экономического поведения.

Методы экономической теории:

1. Абстракция, т.е. отвлечение от всего того, что не соответствует природе изучаемого явления. На основе абстрактного анализа получают экономические категории («товар», «цена», «прибыль»). Категории составляют логический «скелет» экономической теории.

2. Метод индукции – метод умозаключений, основанный на обобщении фактов.

3. Метод дедукции – метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными фактами.

4. Математические методы.

5. Моделирование. Модель – упрощенная картина действительности.

Теоретическая экономика учит понимать сложный экономический мир, вырабатывает экономический тип мышления. Экономическое мышление означает принятие рациональных решений на основе сопоставления издержек и выгод.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59471. Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі 83.5 KB
  На цьому уроці Ви дізнаєтесь: Про причинно-наслідкові звязки конфліктів у Європі. Які заходи для врегулювання та попередження конфліктів провадяться в європейських державах. Чи існує загроза виникненню етнічних конфліктів в Україні В яких саме регіонах.
59472. Освіта. Європейський вимір 88.5 KB
  Які особливості освіти європейського виміру. Основи європейської освіти було закладено в часи Античності вони збереглися в епоху Середньовіччя були розвинуті в новий час. Освіта в Європі освіта для Європи Формування індустріального та інформаційного суспільства...
59473. Українці – співтворці європейської культури 411 KB
  До списку Світової культурної спадщини було включено собор Софії Київської Києво-Печерську Лавру та історичний центр міста Львова. Собор Святої Софії у Києві Красуня-церква біла наречена Що загубилась на стежках небесних...
59474. Проблеми війни і миру та їхній прояв в історії Європи 41 KB
  Свого часу Леонардо да Вінчі зробив досить невтішний прогноз щодо розвитку людства: На землі завжди будуть відбуватися руйнівні війни Ні на землі ні під нею ні під водою не залишиться нічого не ушкодженого. Та серед цієї безлічі воєн гігантськими вершинами височать дві...
59475. Демографічна проблема 39 KB
  Потім відбулося неймовірне: кількість населення Землі почала збільшуватись фантастичними вибухоподібними темпами. Зявились песимістичні прогнози перенаселення планети. населення світу уже складали 4 млрд.
59476. Екологічні проблеми та їхні наслідки 46 KB
  Характеризуючи стан навколишнього середовища вони дають йому такі визначення як деградація глобальної екологічної системи екологічна дестабілізація руйнування екологічних систем екологічна криза. Виникла екологічна криза в основному під впливом трьох чинників...
59477. Небезпечні хвороби та їхнє поширення в Європі 50.5 KB
  У результаті численних досліджень вчені дійшли висновку що серед чинників від яких залежить здоровя людини котра проживає в цивілізованій країні в умовах миру і за відсутності природних катаклізмів приблизно 2022 припадає на екологічні та соціальні чинники; 2022 на спадковість і генетичні порушення...
59478. Місце України в європейській історії 54.5 KB
  Що спільне і що відмінне в тезах їхніх авторів На які визначальні чинники в історії України вони звертають увагу Джерело За фокусну точку України на дніпровських порогах де степовий шлях перетинався з річковою торговельною магістраллю люто билися всі новоприбульці...
59479. Роль права у світовому та європейському суспільстві 56.5 KB
  Вони є такими собі загальними правилами гри які дають можливість узгодити інтереси всіх членів суспільства зрівняти можливості таких різних людей захистити їх від сваволі більш сильних індивідів чи держави.