34983

Крива́я произво́дственных возмо́жностей

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Попасть в эту точку можно если увеличить количество используемых ресурсов или улучшить технологию производства например сменить ручной труд на машинный. Тенденции роста альтернативных издержек производства в условиях увеличения производства одного из товаров. Уровень эффективности производства.

Русский

2013-09-08

24 KB

0 чел.

Крива́я произво́дственных возмо́жностей — это совокупность точек, которые показывают различные комбинации максимальных объемов производства нескольких (как правило двух) товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях при полной занятости и использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.

В данном случае точки А, Б, В, Г, Д - точки, принадлежащие КПВ. Точка E внутри графика КПВ означает неполное или нерациональное использование имеющихся ресурсов. Точка Ж (вне кривой) недостижима при данном количестве ресурсов и имеющейся технологии. Попасть в эту точку можно, если увеличить количество используемых ресурсов или улучшить технологию производства (например, сменить ручной труд на машинный). При движении по кривой возможен только один, лучший вариант движения, который дает максимальный результат при минимальных затратах. Кривая производственных возможностей показывает совокупность всех точек или решений, в пределах которых следует выбирать оптимальный вариант. Все остальные точки представляют собой упущенные возможности или альтернативные затраты.

Кривая производственных возможностей показывает:

1. Тенденции роста альтернативных издержек производства в условиях увеличения производства одного из товаров.

2. Уровень эффективности производства.

КПВ может отражать различия в производственных возможностях разных стран.

Количество других товаров, от которых необходимо отказаться, чтобы получить некоторое количество данного товара называется временными издержками. Форма кривой производственных возможностей показывает цену одного товара, выраженную в альтернативном количестве другого. Цена КПВ в рыночной экономике — это отражение альтернативной стоимости альтернативных издержек или издержек упущенных возможностей. Она может выражаться в товарах, в деньгах или во времени.

Альтернативная стоимость (ценность) — в экономике — наилучшая из упущенных в результате выбора конкретного варианта альтернатива. Иногда альтернативную стоимость называют экономической стоимостью.

Альтернативная стоимость не является предметом учёта, это понятие, на которое можно ориентироваться при принятии решений.

Также имеет названия — альтернативные издержки, скрытые издержки, внешние издержки и при производстве может быть определено как количество другого товара, которым приходится жертвовать (уменьшать его производство) для увеличения производства данного товара.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23271. Поняття філософії економіки 29 KB
  По б у то в ий – це рівень філософії людини яка прагне шляхом генерування і реалізації своїх ідей забезпечити собі та своїй сім’ї нормальне життя. Державний рівень – церівень державного мислення сконцентрованих дій спрямованих на розвиток економіки всієї країни зростання продуктивних сил і національного багатства підвищення добробуту народу. Державний рівень економічної філософії– найважливий рівень який є філософською основою розвитку.
23272. Бальзак 31.47 KB
  На початку 30х років у Бальзака виникає задум створити цикл романів в яких він хотів змалювати сучасну йому Францію дослідити суспільство визначити рушійні сили його розвитку основні типи і характери людей. Остаточно зміст і структуру цього твору Бальзак визначив на початку 40х років тоді ж і виникла назва Людська комедія . Бальзак порівнює життя суспільства з життям природи тому ставить собі за мету описати його визначити основні види типи на які поділяється суспільство. Вміння Бальзака розкривати органічний взаємозв'язок окремого...
23274. Історичні романи В.Скотта 18.43 KB
  – Історизм Скотта не тільки антикварний а й те як люди виявляли себе в той чи інший період. Позиція Скотта ніколи не переміщувати об’єкт погляду на історію власний погляд на рух історії історія ніколи не йде крайнощами вона завжди знайде десь серединний шлях. В його пригодах найбільше приваблює читача не розповідь про кохання до шляхетної і цнотливої леді Ровени з якою Айвенго врештірешт щасливо одружується а його романтична закоханість у красунюєврейку Ревекку один з найпривабливіших жіночих характерів у Скотта дівчину із...
23275. Гофман 20.18 KB
  Гротескнофантастичний романтизм Гофмана На останньому етапі творчості Гофмана остаточно визначається його гротескнофантастичний романтизм. Але найуживанішим і найефективнішим художнім засобом стає у Гофмана гротескгротеск – це вільне й примхливе поєднання різних образів і мотивів вільна гра з ними викличне ігнорування раціоналістичної розсудливості й зовнішньої правдоподібності. У цьому плані дуже характерним твором Гофмана є повістьказка Малюк Цахес яка повністю складається з образівгротесків гротескних ситуацій і вся є...