34994

Основные понятия собственности. Формы деловых предприятий

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основные понятия собственности. В отношении собственности выделяют юридические правовые и экономические отношения собственности. Первые характеризуют отношения субъектов собственности собственников к объектам собственности имуществу. Экономические отношения собственности возникают только там где собственность служит источником дохода.

Русский

2013-09-08

30.5 KB

7 чел.

2. Основные понятия собственности. Формы деловых предприятий

Необходимым условием развития предпринимательской деятельности является частная собственность.

В отношении собственности выделяют юридические (правовые) и экономические отношения собственности. Первые характеризуют отношения субъектов собственности (собственников) к объектам собственности (имуществу). Так, юридические правомочия собственника проявляются в форме закрепления трех видов прав:

  •  права владения (фактического обладания имуществом);
  •  права пользования (извлечения полезных для себя свойств);
  •  права распоряжения имуществом (определение юридической судьбы, например, продавать, обменивать, дарить, оставлять по наследству, отдавать в залог, аренду и т.п.).

Экономические отношения собственности возникают только там, где собственность служит источником дохода. Правовые и экономические отношения собственности обладают самостоятельным движением, поэтому недопустимо напрямую выводить первые из вторых. В практике возможны случаи, когда при наличии юридических отношений собственности отсутствуют экономические. Классическим примером таких отношений служит право собственности на земельный участок, который по своим свойствам не может быть источником какого-либо дохода (на нем ничего нельзя вырастить, построить, следовательно, такой участок нельзя продать, сдать в аренду, залог и т.п.).

В зависимости от того, кто является субъектом собственности (осуществляет указанные правомочия), выделяют виды правоотношений собственности. По существу, речь может идти о двух основных субъектах: гражданах и государстве.

В юридическом смысле любая негосударственная форма собственности может быть названа частной.

В предпринимательстве частная собственность дает право отдельным людям или фирмам владеть, пользоваться и распоряжаться средствами производства и его результатами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69341. Фіксований сільськогосподарський податок 47.5 KB
  Виробники сільськогосподарської продукції можуть вибирати порядок оподаткування їх доходів або за загальною системою або за фіксованим податком у разі якщо обсяг реалізації сільськогосподарської продукції перевищує 75 загальної суми валового доходу.
69342. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 67 KB
  З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...
69343. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 67.5 KB
  Земля є одним з найстаріших в історії обєктом оподаткування. І хоч зараз плата за землю не має суттєвого бюджетного значення існування цього податку зумовлено цілим рядом чинників. З фіскальної точки зору надходження від плати за землю мають стабільний характер...
69344. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 82.5 KB
  Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби які є об’єктами оподаткування. Об’єктами оподаткування є: трактори колісні; сідельні тягачі...
69345. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 238.5 KB
  Основною метою введення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (лісового доходу) була мобілізація коштів для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного складу, забезпечення правильної експлуатації лісів.
69346. Внески до фондів державного соціального страхування 88.5 KB
  В Україні створено кілька фондів залежно від напрямку страхування. Внески на обовязкове державне пенсійне страхування Внески на пенсійне страхування охоплюють кілька видів платежів які нараховуються як на фонд оплати праці для найманих...
69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...