35140

Использование встроенных средств SQL-сервера InterBase для создания и использования базы данных

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

оздание БД интерфейсными средствами WISQL. Выполняется путем использования функции WISQL File Create Database. Диалог создания БД показан на рисунке 1. В поле Location Info устанавливается переключатель Local Engine

Русский

2013-09-09

127 KB

5 чел.

Практическая работа №4

Использование встроенных средств SQL-сервера InterBase для создания и использования базы данных

Для выполнения настоящей работы должен быть установлен SQL-сервер InterBase (используется версия 5.5).

Утилита InterBase Interactive Windows SQL (WISQL) используется для интерактивного ввода SQL-запросов и работы с базами данных.

1. Запуск WISQL. Выполняется через главное меню Windows ПускПрограммыInterBaseInterBase Interactive Windows SQL.

2. Создание БД интерфейсными средствами WISQL. Выполняется путем использования функции WISQL FileCreate Database. Диалог создания БД показан на рисунке 1. В поле Location Info устанавливается переключатель Local Engine, что означает локальное создание БД. В поле Database указывается имя файла БД с полным путем (GDB – стандартное расширение имен файлов БД для InterBase). В полях User Name и Password указывается стандартное сочетание “SYSDBA”-“masterkey”, указывающее на основного административного пользователя InterBase. После нажатия кнопки OK убедитесь, что файл БД действительно был создан.

Рисунок 1. Диалог создания БД

3. Пользуясь командой CREATE TABLE создайте одну из таблиц своей базы данных (рисунок 2). Для этого необходимо набрать текст команды SQL в верхнем поле окна WISQL и нажать кнопку Execute Query на панели инструментов/

4. Для проверки работоспособности созданной таблицы выполним запись в нее (рисунок 3) и чтение записанного (рисунки 4-5).

Рисунок 2. Пример создания таблицы

5. Чтобы убедиться, что изменения сохранены в БД, выполним отсоединение от БД при помощи функции Disconnect (кнопка на панели инструментов или функция меню FileDisconnect from DataBase). После отсоединения файл БД становится доступным для просмотра средствами файловой системы. Для подключения к БД используется функция Connect (FileConnect to Database). Набрав запрос для выборки, получим результат, идентичный рисунку 5.

Очевидно, что создание БД путем последовательного ввода команд SQL не является оптимальным. Для пакетного создания БД используют технологию сценариев (скриптов). Т.е. вся последовательность команд создания БД, всех ее таблиц, вспомогательных структур, а также заполнение первоначальными данными описывается в рамках одного текстового файла. Такая процедура создания БД достаточно легко отлаживается путем последовательного запуска скрипта и анализа ошибок, диагностируемых WISQL. Запуск скрипта в WISQL осуществляется при помощи пункта меню FileRun an ISQL Script.

6. В виде скрипта набрать последовательность команд создания БД в соответствии со своим вариантом. Для формирования скрипта можно использовать любой простейший текстовый редактор (Notepad). Стандартное расширение файла скрипта *.sql. Пример срипта см. ниже.

7. Проверить работоспособность полученной БД путем ввода данных при помощи команд INSERT и получения выборок из связанных таблиц при помощи команд SELECT.

Рисунок 3. Пример вставки записи в таблицу

Рисунок 4. Пример выборки таблицы

Рисунок 5. Пример результатов выборки из таблицы

CREATE DATABASE 'D:\TST\DB1.GDB' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';

CREATE TABLE spec (

id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,

name VARCHAR(128)

);

CREATE TABLE stud (

nz INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,

fio VARCHAR(128),

data_p DATE,

n_fclt INTEGER,

n_spec INTEGER,

kurs INTEGER,

n_grup VARCHAR(16),

n_pasp VARCHAR(16),

CONSTRAINT f_spec FOREIGN KEY (n_spec) REFERENCES spec(id)

);

INSERT INTO spec (id, name) VALUES (1, 'ИТ');

INSERT INTO spec (id, name) VALUES (2, 'УТ');

COMMIT WORK;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71041. Дослідження характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором 2.21 MB
  Вивчити конструкцію принцип дії та експериментально дослідити основні характеристики трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. Ротор двигуна складається із осердя зібраного як і статор із тонких листів електротехнічної сталі і закріпленого на валу і обмотки розміщеної в пазах.
71042. Дослідження напівпровідникових діодів 917 KB
  Зі збільшенням прямої напруги прямий струм швидко зростає так як концентрація основних носіїв велика і може перевершити максимально допустиме значення. У відкритому стані спад напруги на pn переході невеликий і складає. При зростанні зворотної напруги зворотний струм швидко досягає насичення і майже не змінюється.
71043. Дослідження напівпровідникового стабілітрона 174 KB
  Дослідним шляхом зняти вольтамперну характеристику стабілітрона визначити його параметри порівняти з довідковими даними і дослідити вплив навантаження на точність стабілізації напруги стабілітроном. Короткі теоретичні відомості Стабілітронами називають напівпровідникові діоди призначені для стабілізації напруги.
71044. Дослідження характеристик біполярного транзистора 608.5 KB
  Експериментальним шляхом зняти статичні вольтамперні характеристики біполярного транзистора увімкненого з загальним емітером; визначити за цими характеристиками його h параметри та освоїти методику вимірювання параметрів транзисторів за допомогою тестера.
71045. Дослідження тиристорного регулятора напруги 496 KB
  Вивчити роботу тиристора в схемі регулювання напруги. Прослідкувати за зміною форми напруги при зміні кута керування. При підвищенні прикладеної напруги струм через динистор спочатку майже не змінюється аж поки напруга не досягне критичного значення рівного напрузі вмикання.
71046. Назначение IP-адресов. Маски подсети 852 KB
  Одной из наиболее важных тем при обсуждении стека TCP/IP является IP-адресация. IP-адрес представляет собой числовой идентификатор, присваиваемый каждому компьютеру сети IP. Он отражает расположение устройства в сети. IP-адрес является программным, а не аппаратным адресом — последний \"зашит\" в компьютере или плате сетевого интерфейса.
71047. Технология приготовления блюда Тефтели рыбные с гарниром и соусом и кондитерского изделия Рулет бисквитный фруктовый 790.59 KB
  Организация рабочих мест при приготовлении кондитерского изделия. Организация рабочих мест при приготовлении блюда. Подбор необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, используемого для приготовления блюда. Характеристика рабочих мест для приготовления кондитерского изделия.
71048. Изучение методов измерения: прямого преобразования и замещения 159 KB
  Целью работы является изучение методов измерения: дифференциального, прямого преобразования, замещения и их экспериментальное сравнение. При выполнении лабораторной работы студент должен: Знать: цель и содержание предстоящей работы, порядок ее выполнения и основные теоретические положения по данной теме.
71049. Изучение методов измерения: компенсационного, прямого преобразования и замещения 471 KB
  На панели лабораторного стенда установлена монтажная плата с сопротивлениями измерительного моста которые намотаны манганиновой проволокой что обеспечивает независимость их значений от влияния окружающей температуры. На лицевой панели стенда также установлен микроамперметр...