35153

Сетевое администрирование. Основные понятия. Сетевые ОС

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Компьютерные сети – это совокупность компьютеров связанных коммуникационной системой необходимым программным обеспечением позволяющей пользователям и приложениям получить доступ к ресурсам компьютеров сети. клиентская часть средство запроса на доступ к удаленным серверам транспортные средства сетевой ОС обеспечивающие передачу доступных между компьютерами Среди компонентов сети выделяют сетевые службы – это программные модули работающие в установленном режиме которые предоставляют доступ к конкретным ресурсам компа через сеть....

Русский

2013-09-09

26.5 KB

11 чел.

2. Сетевое администрирование. Основные понятия. Сетевые ОС.

Сетевая ОС – это специфицированная ОС, содержащая комплекс программных модулей предусмотренных для повышения эффективности ресурсов множества компьютеров физически объединенных в сеть.

Компьютерные сети – это совокупность компьютеров связанных коммуникационной системой, необходимым программным обеспечением позволяющей пользователям и приложениям получить доступ к ресурсам компьютеров сети.

Основные компоненты сетевой ОС

1 средство управления локальными ресурсами реализуются физическими ОС автономного компьютера управления динамики, процессами.

2 сетевые средства:

- серверная часть сетевой ОС, которая предоставляет средства в общее пользование.

- клиентская часть, средство запроса на доступ к удаленным серверам

- транспортные средства сетевой ОС, обеспечивающие передачу доступных между компьютерами

Среди компонентов сети выделяют сетевые службы – это программные модули работающие в установленном режиме которые предоставляют доступ к конкретным ресурсам компа через сеть.

Сервис – интерфейс между потребителем услуг и поставщиком услуг ( поставщик услуг – служба)

Подходы к построению сетевой ОС (СОС)

1 СОС – единая объединяет в себе службы и сервисы которые интегрированы в ОС (windows it 2003 r2)

2 Cетевые службы и сервисы выглядят как отдельные программные модули которые устанавливаются поверх обычной ОС . NDS for Linux, NDS os/2 …

3  Сетевые службы и сервисы в виде оболочек

Типы СОС

В зависимости от распространения функций между компами – компы в сети может выступать в роли выделенного сервера или клиентского узла

Существует следующие схемы:

1 на основе компонентов совмещающие функции компа и сервера так называемые одноранговые сети

2 на основе клиентов и серверов так называемая сеть с выделенным сервером

3 сеть включающая узлы различных типов – гибридные сети


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування об’єктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.
70242. Соціально-політичні вчення Давнього Сходу. Даосизм 55.5 KB
  План: Політичні погляди Давнього Сходу; Конфуцій та конфуціанстово; Політичні ідеї Індії Китаю.Політичні погляди Давнього Сходу. Особливості політикоправової думки стародавнього Сходу: На зміст політичної ідеології Давньго Сходу позначилися насамперед традиціоналізм общинної життя.
70243. Методи теорії держави і права 89 KB
  При використанні методу головний акцент робився на класову природу держави і права. Методологія загальної теорії держави і права це сукупність теоретичних принципів логічних прийомів і способів та спеціальних методів пізнання правових явищ. Під методом теорії держави і права розуміється...
70244. Лексічнае значэнне слова 221 KB
  У працэсе моўнай практыкі грамадства ўдакладняюцца і абнаўляюцца сэнсавыя і граматычныя сувязі слова, узбагачаецца і удасканальваецца яго семантыка, акрэсліваецца сфера распаўсюджвання, складваецца яго стылістычная афарбоўка. Таму адным з найбольш важных патрабаванняў стылістыкі з’яўляецца...
70245. Конкурентоспроможність товару та її показники 323 KB
  Конкурентоспроможність це властивість продукції що виражає її здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку у визначений період. Аналіз згаданих визначень конкурентоспроможності товару дозволяє виділити цілий ряд базових положень безумовно важливих...