35154

Модели управления доступом к ресурсам

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Основными компонентами ролевой модели разрешения права пользователя Разрешение – определяет тип доступа к объекту или его свойству дается пользователям или группам . разрешения применяются к защищенным объектам Рекомендуется назначать разрешения группам. Существуют группы разрешений которые являются основными или обязательными чтение разрешения смена разрешения смена владельца удаление разрешения Существует специальный вид разрешения – владения которое назначается при создании объектов. Какие бы разрешения не были установлены для...

Русский

2013-09-09

27 KB

2 чел.

3. Модели управления доступом к ресурсам

Управление доступом заключается в предоставлении пользователям, группам компов, применением,  службам  и сервисам прав на доступ к объектам по сети.

Основными компонентами ролевой модели разрешения права пользователя

Разрешение – определяет тип доступа к объекту или его свойству, дается пользователям или группам . разрешения применяются к защищенным объектам

Рекомендуется назначать разрешения группам. Кто владеет разрешением – группы, пользователи, идентификаторы безопасности доменов, группы и пользователи доверенного домена, локальные группы и пользователи. Пользователи в домене могут зайти на любой комп

Разрешение назначаемое объекту зависит от типа объекта.

Существуют группы разрешений которые являются основными или обязательными

-чтение разрешения

-смена разрешения

- смена владельца

- удаление разрешения

Существует специальный вид разрешения – владения, которое назначается при создании объектов. Не всегда создатель является владельцем. У владельца объекта самый широкие права. Какие бы разрешения не были установлены для объекта владелец может изменить эти разрешения

Разрешения могут наследовать например если у нас некоторые объекты объединены в 1 контейнер и для них установлено разрешение, то эти же разрешения можно установить от первоначального

Права пользователя не равны разрешениям. Наибольшими правами обладает администратор. Они назначают определенные права доступа определенным пользователям.

Две группы прав:1) привилегии – право на резервное копирование файлов 2) право на вход события в системе связанные с доступом пользователя к объекту подвергается аудиту и фиксируется в журнале безопасности. Приведение журнала безопасности является специальный идентификатор безопасности – SID –коды- числовые коды обозначающие пользователя и группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80982. Підготовка вчителя історії до написання плану конспекту уроку 34.45 KB
  Для того щоб вчитель міг підготувати план – конспект уроку йому спочатку скласти тематичне планування. Безпосередня підготовка вчителя до уроку це планування уроку конкретизація тематичного планування стосовно кожного окремо взятого уроку осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку. План уроку необхідний кожному вчителю незалежно від його стажу і рівня педагогічної майстерності.
80983. Методика використання мультимедійних засобів навчання на уроках історії 34.47 KB
  Перш за все потрібно сказати що використання мультимедійних засобів навчання на уроках є актуальною проблемою Тому що не всі вчителі вміють використовувати технічні засоби за допомогою яких проводиться мульт. Урок. А для того щоб користуватися такими уроками їх потрібно розробити.
80984. Структура та методичне забезпечення підручника «Історія України» (9 клас) 31.48 KB
  Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХстТема№2Українські землі в складі Російської та Австрійської імперії наприкінці 18пер.третині 19стТема№3Соціальноекономічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХстТема№4культурне життя в Українських землях нап.половині 19ст;Тема№5модернізація укр.ХІХстТема№6Національна ідея в др.
80985. Значення історичних ігор на уроці історії 34.36 KB
  Здебільшого використовуються для перевірки знань учнів але також можуть бути використані у процесі актуалізації опорних знань. Основна цінність пропонованих навчальних ігор полягає в тому що вони суттєво сприяють зростанню інтересу учнів до вивчення історії. практика використання навчальних ігор з історії довела корисність та високу ефективність використання вищеназваних завдань і велику зацікавленість учнів у цих завданнях.
80987. Основні підходи до класифікації уроків історії 34.33 KB
  У цій класифікації розрізняють: уроки засвоєння нового навчального матеріалу; уроки формування і вдосконалення умінь та навичок; уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок; уроки узагальнення та систематизації знань; уроки контролю і корекції знань вмінь та навичок; комбіновані уроки. Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. Уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань умінь та...
80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні пам’ятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні пам’ятки – матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.