35160

Службы имен. Администрирование DNS

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Администрирование DNS. DNSсервер представляет собой дополнительную компоненту операционной системы Windows Server 2003. Управление серверами DNS выполняется с помощью соответствующей оснастки Microsoft Mngement Console mmc. Выполнив команду меню Действие Подключение к DNSсерверу необходимо указать имя компьютера где установлена служба DNS.

Русский

2013-09-09

28 KB

2 чел.

9. Службы имен. Администрирование DNS.

DNS-сервер представляет собой дополнительную компоненту операционной системы Windows Server 2003.

Установка данной компоненты может быть выполнена с помощью Мастера настройки сервера.

Другой способ в использовании мастера Установка и удаление программ/ Мастер компонентов Windows.

Управление серверами DNS выполняется с помощью соответствующей оснастки Microsoft Management Console (mmc).

При необходимости с помощью данной консоли можно управлять не только локальным, но и удаленным сервером. Выполнив команду меню Действие – Подключение к DNS-серверу, необходимо указать имя компьютера, где установлена служба DNS.

В случае успеха DNS-сервер будет добавлен в дерево консоли.

После установки службы DNS выполняется конфигурирование сервера.

Мастер настройки DNS-сервера предлагает:

Создать зону прямого просмотра;

Создать зону прямого и обратного просмотра;

Настроить только корневые ссылки.

При выборе зоны прямого просмотра Мастер предложит определить DNS-сервер, выступающий в качестве основного носителя зоны. Если таким сервером будет выступать конфигурируемый сервер, необходимо выбрать пункт – Управление зоной выполняется данным сервером.

Для малых сетей управление зоной может быть доверено провайдеру услуг Интернет. В этом случае необходимо на сервере располагается доступная только для чтения копия зоны DNS.

С помощью утилиты nslookup администратор имеет возможность выполнить диагностику сервера. В интерактивном режиме доступны следующие команды:

-help

- exit 

- finger 

- ls вывод информации о некотором домене DNS

- lserver изменение сервера, используемого по умолчанию

- root изменение сервера имен, используемого по умолчанию, на корневой сервер пространства имен DNS

- server

- set

- view


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...
65525. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 298 KB
  З появою нових комплексних добрив з певним співвідношенням макро- та мікроелементів, а також універсальних регуляторів росту біологічного походження нового покоління з’явилися резерви покращення забезпечення льону-довгунця необхідними...