35160

Службы имен. Администрирование DNS

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Администрирование DNS. DNSсервер представляет собой дополнительную компоненту операционной системы Windows Server 2003. Управление серверами DNS выполняется с помощью соответствующей оснастки Microsoft Mngement Console mmc. Выполнив команду меню Действие Подключение к DNSсерверу необходимо указать имя компьютера где установлена служба DNS.

Русский

2013-09-09

28 KB

2 чел.

9. Службы имен. Администрирование DNS.

DNS-сервер представляет собой дополнительную компоненту операционной системы Windows Server 2003.

Установка данной компоненты может быть выполнена с помощью Мастера настройки сервера.

Другой способ в использовании мастера Установка и удаление программ/ Мастер компонентов Windows.

Управление серверами DNS выполняется с помощью соответствующей оснастки Microsoft Management Console (mmc).

При необходимости с помощью данной консоли можно управлять не только локальным, но и удаленным сервером. Выполнив команду меню Действие – Подключение к DNS-серверу, необходимо указать имя компьютера, где установлена служба DNS.

В случае успеха DNS-сервер будет добавлен в дерево консоли.

После установки службы DNS выполняется конфигурирование сервера.

Мастер настройки DNS-сервера предлагает:

Создать зону прямого просмотра;

Создать зону прямого и обратного просмотра;

Настроить только корневые ссылки.

При выборе зоны прямого просмотра Мастер предложит определить DNS-сервер, выступающий в качестве основного носителя зоны. Если таким сервером будет выступать конфигурируемый сервер, необходимо выбрать пункт – Управление зоной выполняется данным сервером.

Для малых сетей управление зоной может быть доверено провайдеру услуг Интернет. В этом случае необходимо на сервере располагается доступная только для чтения копия зоны DNS.

С помощью утилиты nslookup администратор имеет возможность выполнить диагностику сервера. В интерактивном режиме доступны следующие команды:

-help

- exit 

- finger 

- ls вывод информации о некотором домене DNS

- lserver изменение сервера, используемого по умолчанию

- root изменение сервера имен, используемого по умолчанию, на корневой сервер пространства имен DNS

- server

- set

- view


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54352. Вибір учительських методик відповідно до індивідуальних стилів навчання молодших школярів 159 KB
  Ось декілька методів читання які допомагають організувати ефективну роботу учніввізуалів з друкованими текстами. Вчитель розбиває текст на короткі частини обєднує учнів у пари і дає чіткі пояснення що вони повинні будуть робити. Навчання учніваудіалів Ученьаудіал сприймає світ через призму звуків.
54353. Методика розробки гри-подорожі для молодших школярів у навчальному закладі, як ефективна традиційна форма виховної роботи 106.5 KB
  Місце проведення: ЦДЮТ Дзержинського району Мета: Ознайомити учасників із особливостями форм організації довгострокової гриподорожі для молодшої ланки школярів та сформувати навички проектування їх окремих різновидів. Завдання: Надати учасникам інформацію про різновиди гри подорожі молодших школярів; Сформувати в учасників навички проектування довгострокової гриподорожі; Показати шляхи практичного застосування отриманої інформації. План...
54354. Методика організації лекційно-семінарських залікових занять в системі особистісного зорієнтованого навчання 82.5 KB
  Щоб учень міг успішно освоїти ці етапи діяльності вчитель повинен перш за все підвищити ефективність і результативність уроку. Не завжди виправдовується поділ навчальної теми і вивчення її по частинах на окремих уроках. Помилка в тому що ми хочемо одержати від своєї роботи миттєвий результат: дали сьогодні урок пояснили новий матеріал а наступного дня вже проводимо опитування перевіряючи як засвоєно нове. Саме тому досвід показує що доцільно планувати і проводити уроки в системі з багаторазовою проробкою учнями всієї теми...
54355. Методология Урока здоровья по профилактике табакокурения в средних общеобразовательных школах 36.5 KB
  Предоставить контакты центров здоровья и обратить внимание слушателей на интернет ресурс http: www. Урок здоровья рекомендуем начать с анонимного анкетирования присутствующих. Ваше выступление на уроке здоровья будет состоять из 3х частей после каждой из которых предполагается показ актуальных видеороликов связывающих части вашей лекции в единое целое.
54356. Методи розв’язування текстових задач 64 KB
  Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про розвязування текстових задач вчити розвязувати задачі за допомогою систем нелінійних рівнянь; формувати навички роботи в групі; залучати дітей до знаходження і розвязання проблем виробничого характеру повязаних із застосуванням математики; виховувати інтерес до математики. Хтось захоплюється проектуванням...
54357. Возникновение и ранние формы славянской культуры. Формирование культуры восточных славян и ее особенности 23.94 KB
  Начало процесса обособления славян из древней индоевропейской общности относят к II тыс. до н.э. В греческих, римских, арабских, византийских источниках начала нашей эры славяне упоминаются под именами венедов, антов, склавинов
54359. Межпредметные связи на уроках технологии 298.5 KB
  Почва верхний слой земли на которой растут растения. Разработка почвы как один из приемов повышения урожайности культур. Виды обработки почвы вспашка плугом перекопка лопатой. Плодородие почвы повышается при правильной ее обработке и внесении удобрений.
54360. SQL Server 2000. Система управления реляционными базами данных и анализа данных 908.5 KB
  Microsoft SQL Server 2000 является законченным решением в области управления базами данных и анализа данных, предназначенным для быстрого создания масштабируемых веб-приложений следующего поколения. Являясь базовым компонентом семейства. NET Enterprise Servers, он значительно ускоряет выпуск приложений электронной коммерции, бизнес-приложений и хранилищ данных, в то же время обеспечивая уровень масштабируемости...