35161

Политики безопасности в домене Windows. Понятие групповой политики. Использование групповых политик

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Политики безопасности в домене Windows. Понятие групповой политики. Групповые политики создаются в домене и реплицируются в рамках домена. Объект групповой политики Group Policy Object GPO основной элемент групповой политики выступающий в качестве самостоятельных элементов каталога.

Русский

2013-09-09

30 KB

13 чел.

10. Политики безопасности в домене Windows. Понятие групповой политики. Использование групповых политик

Политика безопасности – это настраиваемый набор правил, которым следует общеязыковая среда выполнения при определении разрешений, предоставляемых коду.

Групповая политика — это набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды Windows. Групповые политики создаются в домене и реплицируются в рамках домена.

Групповая политика в домене windows применяется к двум основным категориям сетевых объектов:

Пользователи. ГП регламентирует окружение конкретных пользователей независимо от того, на каком компьютере эти пользователи работают

Компьютеры. ГП определяет параметры системы, влияющие на окружение пользователей, для конкретных компьютеров независимо от отго, какие пользователи на них работают.

Объект групповой политики (Group Policy Object, GPO) – основной элемент групповой политики, выступающий в качестве самостоятельных элементов каталога.  С каждым объектом ГП связан глобальный уникальный идентификатор – GUID

Любой объект ГП может быть связан с некоторым объектом контейнерного типа в каталоге, относящимся к одному из трех классов:

- узлы

- домены

- организационные

Размещение объектов групповой политики

Система размещает информацию о GPO в двух местах:

- значения всех атрибутов объектов размещаются в специальном контейнере групповой политик. В этом контейнере хранятся сведения о параметрах объекта, его версии и состояния.

Для размещения файлов, связанных с применением ГП, система использует специальную структуру – шаблон ГП.

Создание и удаление объектов ГП разрешено пользователям, являющимися членами групп безопасности Администраторы домена и Администратора предприятия.

.

Групповая политика используется для определения конфигураций для групп пользователей и компьютеров. С помощью групповой политики можно задавать параметры политик на основе реестра, безопасности, установки программного обеспечения, сценариев, перенаправления папки, служб удаленного доступа и Internet Explorer.

Параметры созданной пользователем групповой политики содержатся в объекте групповой политики (GPO). Связав GPO с выбранными контейнерами Active Directory; сайтами, доменами и подразделениями; можно применить параметры политики этого GPO к пользователям и компьютерам в соответствующих контейнерах Active Directory.

Для создания GPO используется редактор объектов групповой политики. Для управления объектами групповой политики на предприятии можно использовать консоль управления групповой политикой (GPMC).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21943. ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ 2.87 MB
  Для зменшення впливу похибок вимірювань на точність визначення координат пунктів геодезичної мережі її створюють €œвід загального до часткового€. За цим принципом в Україні геодезична мережа поділяється на: державну геодезичну мережу; мережі згущення; знімальні мережі. Планові геодезичні мережі створюють способами: Астрономічний спосіб полягає в визначені широти  довготи  кожного пункту та астрономічного азимута напрямів ліній геодезичної мережі за спостереженнями небесних світил.
21944. Топографічні знімання 9.53 MB
  Топографічні знімання Ми розглянули які виміри виконуються в геодезії як оцінити кількісні та якісні характеристики вимірів. Види знімань місцевості Процес виконання геодезичних вимірів для складання карт і планів місцевості називається зніманням. Якщо при зніманні визначають взаємне розміщення предметів та контурів місцевості то його називають горизонтальним або контурним зніманням. Знімання ситуації та рельєфу місцевості називають топографічним.
21945. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ 1.36 MB
  Методи та прилади лінійних вимірювань Залежно від наявності приладів вимог точності умов місцевості лінії вимірюють способами: а прямим або безпосереднім способом за допомогою мірних стрічок рулеток підвісних мірних проволок та інших лінійних приладів; б непрямим або посереднім способом за допомогою ниткових віддалемірів та електрооптичних приладів світло та радіовіддалемірів геометричних побудов фігур на місцевості. Між закріпленими на місцевості точками А і В в створі лінії послідовно укладають мірний прилад. Створ лінії утворює...
21946. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ 3.47 MB
  Види нівелювання Перевищенням називають різницю висот точок земної поверхні або будівельних конструкцій. Нівелювання вид геодезичних робіт для вимірювання перевищень між точками земної поверхні або споруд. За методами розрізняють такі види нівелювання [1]: Геометричне використовується принцип горизонтальності візирного променя зорової труби. В інженернобудівельній справі переважно використовуються: геометричне тригонометричне та гідростатичне нівелювання.
21947. Геодезичні розмічувальні роботи при плануванні та зведені інженерних споруд 1.67 MB
  Розмічування виконують в такій послідовності: 1 В точці А встановлюють теодоліт приводять в робоче положення і за ходом годинникової стрілки відкладають величину проектного кута . графічно зображено розмічування точки D з вихідного пункту В.Спосіб лінійної засічки Точка С в способі розмічування лінійною засічкою визначається перетином дуг проектних відстаней d1 і d2 віддалених від двох опорних пунктів A і В рис. Спосіб GPSрозмічування Використання GPSприймачів дозволяє визначати координати точок на земній поверхні та на поверхні...
21948. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 1.06 MB
  ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Розглянувши елементи та методи інженерногеодезичних робіт розглянемо методику геодезичного забезпечення встановлення елементів будівельних конструкцій в проектне положення. Завдання та зміст геодезичних робіт При проведенні монтажних робіт встановлюють в проектне положення елементи та вузли будівельних конструкцій: фундаменти колони панелі цегляні стіни балки плити перекриття тощо. У промислових спорудах після монтажу будівельних конструкцій у проектне положення...
21949. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД 3.34 MB
  Комплекс інженерногеодезичних робіт по вибору найбільш оптимальної економічно обґрунтованої траси називають трасуванням. Проектування траси лінійної споруди по топографічним картах і планам називають камеральним трасуванням. Вибір траси безпосередньо на місцевості називають польовим трасуванням.1 виходячи із дотримання граничного ухилу траси.
21950. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ 5.04 MB
  Організація інженерногеодезичних робіт Для геодезичного забезпечення будівельної галузі в системі Міністерства будівництва архітектури та комунального господарства України повинна бути створена державна Геодезична служба в будівництві ДГСБ. Вона повинна законодавчо відповідати за стан якість виконання інженерногеодезичних робіт в будівництві бути керівним органом по створенню нормативнотехнічних документів НТД. В системі Держбуду інших міністерствах і відомствах повинні бути створені підрозділи ДГСБ які б виконували керівні та...
21951. Виды и стадии инженерно-геологических изысканий 184.22 KB
  Виды и стадии инженерногеологических изысканий 1. Инженерногеологическая рекогносцировка. Инженерногеологическая съемка. Инженерногеологическая разведка.