35162

Политики безопасности в домене Windows. Основные группы параметров

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Общие сведения о параметрах безопасности: Подразделения домены и сайты связанны с объектами оснастки ГП. Средство параметры безопасности позволяет изменить конфигурацию безопасности для объекта оснастки ГП который в свою очередь повлияет на несколько компьютеров. Параметры безопасности или политики безопасности – это правила для одного или нескольких компьютеров применяемые в целях защиты ресурсов или сети.

Русский

2013-09-09

29.5 KB

4 чел.

  1.  Политики безопасности в домене Windows. Основные группы параметров.

Общие сведения о параметрах безопасности:

Подразделения, домены и сайты связанны с объектами оснастки ГП. Средство «параметры безопасности» позволяет изменить конфигурацию безопасности для объекта оснастки ГП, который в свою очередь, повлияет на несколько компьютеров.

Параметры безопасности или политики безопасности – это  правила для одного или нескольких компьютеров, применяемые в целях защиты ресурсов или сети. Параметры безопасности позволяют контролировать следующие действия.

-проверку подлинности пользователей при входе в сеть в компьютер

- ресурсы, которые пользователи могут использовать

-включение и отключение записи действий пользователя или группы в журнале событий

-принадлежность группам

Политики учетных записей

Учетные записи пользователей хранятся либо в Activ directory либо на локальном компьютере

Учетные запись в active directory – объект, содержащий все сведения позволяющие определить пользователя домена.

К таким сведениям относятся:

-имя пользователя

-пароль

-группы, членом которых является его учетная запись

Существует три политики учетных записей:

-политика паролей

- политика блокировки учетных записей

-политика Kerberos

Однако политики локальных учетных записей рядовых компьютеров могут отличаться от политики ученых записей домена, если они принадлежат подразделению в котором определена своя политика учетной записей.

Журнал событий

Эта область безопасности определяет атрибуты, относящиеся к приложениям, к безопасности, а так же журналам системы: максимальный размер журнала, права доступа ко всем журналам, параметры и способы их хранения. Журнал приложения содержит записи о событиях, связанных с работой программ.

Параметры безопасности системных служб –позволяет администратору определить режим запуска всех системных служб а так же разрешения на доступ к ним

Параметры безопасности файловой системы – позволяет администратору используя средства управления настройкой безопасности, определить разрешения доступа и параметры аудита для объектов файловой системы

Группы с ограниченным доступом – позволяет администратору задать два свойства для групп с особыми требованиями к безопасности ( члены руппы и члены групп)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55038. Портфоліо як одна з форм оцінювання індивідуальних досягнень учнів початкових класів 214.5 KB
  Відсутність оцінок протягом першого і другого років навчання в початковій школі в жодному разі не повинно розумітися як повна відмова від системи контролю і оцінки з боку вчителя. Навпаки, оцінка замінюється розгорнутою системою взаємин, співпрацею дитини і дорослого у контрольно-оціночної діяльності, яка будується на змістовно-оціночної основі.
55039. ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ В РІЗНИХ РАКУРСАХ 73 KB
  Тому для одних Учитель це жива конкретна людина симпатична чи не дуже, як поталанило, а для інших - це певна міфологема одиниця легенди, яка необхідна часом людині для самозбагачення, самовиправдання, самоствердження чи просто для того, щоб пам’ять про чарівну частину життя дитинство та молодість...
55040. До 70-річчя Перемоги 144 KB
  Масовий подвиг народу, воїнів Армії і Флоту у двобої з фашистськими загарбниками, все героїчне минуле Батьківщини – вдячна і корисна нива для виховання підростаючого покоління. В наші дні героїко-патріотичне виховання набуває особливого звучання нині, в період відзначення річниць видатних перемог у Великій Вітчизняній війні і підготовки до 70-річчя Великої Перемоги.
55041. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА 7.77 MB
  З огляду на важливість і актуальність поставлених перед освітою завдань, ми часто використовуємо інноваційні технології навчання, що дозволяють істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльність студентів, підвищити інтерес до дисципліни.
55042. Пошук інформації в Internet. Пошукові системи 614.5 KB
  Мета: ознайомити із засобами пошуку інформації в Інтернеті принципами функціонування вебкаталогів та пошукових систем; навчити стратегії пошуку інформації; виховувати інформаційну культуру учнів уважність дисциплінованість прищеплювати навички групової роботи співробітництва.
55043. Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики 19.59 KB
  Продажа государственной собственности частным физическим и юридическим лицам позволяет: уменьшить дефицит бюджета, пополнить его доходами и увеличить средства, направляемые в другие сектора экономики; расширить сферу действия рыночного механизма и развить конкурентную среду; привлечь частный капитал в совместный с государством бизнес
55044. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури 242.5 KB
  Комп’ютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...
55045. Навчальний посібник для самостійної роботи та самоконтролю 2.9 MB
  Те саме стосується й швидкості світла бо вимога щодо знання одиниць швидкості також висувається лише у 8-му класі. Саме такими є промені що їх викидає точкове джерело світла. Непідкріпленою тож необґрунтовано завищеною виглядає також вимога щодо опанування учнями поняттям сила світла та їхньої здатності розв'язувати задачі із застосуванням цієї фізичної величини с.
55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розв’язує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин – складіть ланцюг живлення...