35162

Политики безопасности в домене Windows. Основные группы параметров

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Общие сведения о параметрах безопасности: Подразделения домены и сайты связанны с объектами оснастки ГП. Средство параметры безопасности позволяет изменить конфигурацию безопасности для объекта оснастки ГП который в свою очередь повлияет на несколько компьютеров. Параметры безопасности или политики безопасности это правила для одного или нескольких компьютеров применяемые в целях защиты ресурсов или сети.

Русский

2013-09-09

29.5 KB

4 чел.

  1.  Политики безопасности в домене Windows. Основные группы параметров.

Общие сведения о параметрах безопасности:

Подразделения, домены и сайты связанны с объектами оснастки ГП. Средство «параметры безопасности» позволяет изменить конфигурацию безопасности для объекта оснастки ГП, который в свою очередь, повлияет на несколько компьютеров.

Параметры безопасности или политики безопасности – это  правила для одного или нескольких компьютеров, применяемые в целях защиты ресурсов или сети. Параметры безопасности позволяют контролировать следующие действия.

-проверку подлинности пользователей при входе в сеть в компьютер

- ресурсы, которые пользователи могут использовать

-включение и отключение записи действий пользователя или группы в журнале событий

-принадлежность группам

Политики учетных записей

Учетные записи пользователей хранятся либо в Activ directory либо на локальном компьютере

Учетные запись в active directory – объект, содержащий все сведения позволяющие определить пользователя домена.

К таким сведениям относятся:

-имя пользователя

-пароль

-группы, членом которых является его учетная запись

Существует три политики учетных записей:

-политика паролей

- политика блокировки учетных записей

-политика Kerberos

Однако политики локальных учетных записей рядовых компьютеров могут отличаться от политики ученых записей домена, если они принадлежат подразделению в котором определена своя политика учетной записей.

Журнал событий

Эта область безопасности определяет атрибуты, относящиеся к приложениям, к безопасности, а так же журналам системы: максимальный размер журнала, права доступа ко всем журналам, параметры и способы их хранения. Журнал приложения содержит записи о событиях, связанных с работой программ.

Параметры безопасности системных служб –позволяет администратору определить режим запуска всех системных служб а так же разрешения на доступ к ним

Параметры безопасности файловой системы – позволяет администратору используя средства управления настройкой безопасности, определить разрешения доступа и параметры аудита для объектов файловой системы

Группы с ограниченным доступом – позволяет администратору задать два свойства для групп с особыми требованиями к безопасности ( члены руппы и члены групп)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.
65524. Підвищення показників якості базової станції технології WiMax 418 KB
  Для цього випадку в рамках даної дисертаційної роботи запропоновано варіант збільшення зони покриття базової станції WiMаx за допомогою багатопролітної радіорелейної лінії. Тема роботи присвячена дослідженню можливості застосування як засобу збільшення зони покриття базової станції WiMаx...
65525. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 298 KB
  З появою нових комплексних добрив з певним співвідношенням макро- та мікроелементів, а також універсальних регуляторів росту біологічного походження нового покоління з’явилися резерви покращення забезпечення льону-довгунця необхідними...