3522

Визначення параметрів роботи системи запалювання за допомогою стробоскопу

Книга

Логистика и транспорт

Визначення параметрів роботи системи запалювання за допомогою стробоскопу Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи “Визначення параметрів роботи системи запалювання за допомогою стробоскопу”;з курсу “Учбовий практи...

Украинкский

2012-11-02

305 KB

22 чел.

Визначення параметрів роботи системи запалювання за допомогою стробоскопу

Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи “Визначення параметрів роботи системи запалювання за допомогою стробоскопу” з курсу “Учбовий практикум з технічної діагностики машин” для студентів спеціальності 6.090200 “Підйомно-транспортні,  будівельні  дорожні, меліоративні  машини  і обладнання” для денної  і заочної форм навчання / В.І Романюк, С.В. Климов, І.О. Хітров - Рівне: НУВГП, 2004. - 23 с.)


Лабораторна робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРОБОСКОПУ

Мета: 1. Вивчити спектр автомобільних стробоскопів, їх класифікацію, можливості конструктивні особливості; 2. Вивчити технологію проведення діагностування та проведення основних регулювань за допомогою стробоскопів; 3. Навчитись практично виконувати діагностування за допомогою автомобільного стробоскопу “Квазар”.

Обладнання та інструмент: 1. автомобільний стробоскоп “Квазар”; 2. мотор-тестер КИ-5524 ГОСНИТИ; 3. лабораторна установка – карбюраторний ДВЗ; 4. методичні вказівки з виконання роботи

Порядок виконання роботи:

Перед проведенням лабораторної роботи студент повинен вивчити правила техніки безпеки!

 1.  Вивчити загальну класифікацію автомобільних стробоскопів.
 2.  Вивчити конструкцію автомобільного стробоскопу.
 3.  Перевірка початкового кута випередження запалювання

Указівки мір безпеки

Підключення і відключення стробоскопа повинне проводитись тільки при непрацюючому двигуні.

Унаслідок стробоскопічного ефекту деталі, що рухаються, спостерігачу здаються нерухомими, тому забороняється доторкатися до них руками чи якими-небудь предметами.

Розбирання стробоскопа повинне виконуватись тільки після відключення його від джерела живлення.

При роботі зі стробоскопом не тримаєте його за циліндричну частину, тому що при великих зазорах у свічах можливий пробій високої напруги з електрода лампи, що підпалює, на корпус.

Вступ

Відомо, наскільки важлива для роботи двигуна правильна установка початкового кута випередження запалювання, а також справність відцентрового і вакуумного регуляторів кута випередження запалювання. Неправильна установка початкового кута випередження запалювання усього на 2-3°, а також несправності регуляторів випередження приводять до втрати потужності двигуна, його перегріву, підвищеному витраті пального і, у кінцевому рахунку, до скорочення терміну служби двигуна.

Однак перевірка і регулювання кута випередження запалювання є дуже тонкою, трудомісткою операцією, що не завжди доступна навіть досвідченому водію. Стробоскопічні прилади дозволяють спростити цю операцію. З їх допомогою навіть малодосвідчений водій може протягом 5-10 хв перевірити і відрегулювати початкову установку кута випередження запалювання, а також перевірити працездатність відцентрового і вакуумного регуляторів випередження.

 1.  Загальна класифікація автомобільних стробоскопів

Автомобільні стробоскопи (АС) можна класифікувати за наступними напрямками:

 1.  За конструктивними особливостями:
  •  АС у вигляді окремих пристроїв;
  •  АС які входять в склад діагностичних стендів.
 2.  За призначенням:
  •  АС для діагностування ДВЗ з контактною системою запалювання;
  •  АС для діагностування ДВЗ з електронною системою запалювання;
  •  АС для діагностування дизельних ДВЗ;

На ринку України представлені АС як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Розглянемо деякі з них.

Автомобільні стробоскопічні прилади СТБ-1 та "АВТО-ІСКРА"

Нашою промисловістю випускаються стробоскопічні прилади: автомобільний стробоскоп СТБ-1 (Рис. 1.1) і прилад "Авто-іскра" (Рис. 1.2), призначені для перевірки і регулювання початкової установки кута випередження запалювання.


Puc.1.1. Зовнішній вигляд приладу СТБ-1


Puc.1.2. Зовнішній вигляд приладу АВТО-ІСКРА

Таблиця 1. 1.

Основні технічні дані стробоскопічних приладів СТБ-1 і "Авто-іскра"

Найменування

параметра

Автомобільний стробоскоп СТБ-1

Прилад "Авто-іскра"

Виконувані функції

1. Перевірка і регулювання початкової установки кута випередження запалювання

2. Перевірка працездатності відцентрового і вакуумного регуляторів випередження запалювання 3. Живлення електробритви постійною напругою 127 В

1. Перевірка і регулювання початкової установки кута випередження запалювання

2. Живлення електробритви напругою 127 В постійного струму

Призначення

Для всіх типів легкових автомобілів

Тільки для автомобілів ВАЗ

Напруга, В

Від 11 до 14

Від 11 до 13

Максимальна частота обертання колінчатого вала двигуна, об/хв

3000

800

Припустима споживана потужність,  Вт

Не більш 11

Не більш 7,0

Ресурс роботи, год

50

Не обговорений

Маса, кг

0,7

0,8

АС СТБ-1 дозволяє не тільки перевіряти початкове положення кута випередження запалювання, але і контролювати роботу відцентрового і вакуумного регуляторів випередження запалювання. Це обумовлено його гарними частотними властивостями, що дозволяють працювати без зменшення яскравості спалахів з частотою до 3000 об/хв. У приладі ж "Авто-іскра" яскравість спалахів починає зменшуватися вже при 700-800 об/хв.

Застосовність стробоскопа СТБ-1 значно ширше, ніж "Авто-іскри", що зв'язано з конструкцією приладу. Як видно з рис. 1.1 і 1.2, стробоскоп СТБ-1 підключається безпосередньо до клем акумулятора за допомогою пружинних затисків Кл1 і Кл2 типу "крокодил", а прилад "Авто-іскра" має коаксіальний штекер Х4, аналогічний штекеру переносної лампи автомобілів ВАЗ, у зв'язку з чим він може бути підключений тільки до цих автомобілів. Габарити ручки приладу "Авто-іскра" великі, і його незручно тримати в руці. Крім того, прилад випромінює розсіяної світло, і для того щоб добре бачити мітки, його приходиться близько підносити до обертового шківу двигуна. А це не тільки незручно, але і небезпечно.

Стробоскоп СТБ-1 вільний від зазначеного недоліку. Виконаний у виді пістолета з лінзою, що дає гарне фокусування променю, він зручний і безпечний в експлуатації. Більш потужний перетворювач напруги в стробоскопі СТБ-1 забезпечує можливість користатися практично будь-якою колекторною електробритвою.

Ресурс роботи стробоскопа СТБ-1 значно більше, ніж у приладу "Авто-іскра", що зв'язано з ресурсом роботи застосованої в ньому стробоскопічної лампи (СШ5).

Стробоскоп СТБ-1 підключається до свічки першого циліндра двигуна за допомогою спеціального перехідника - розрядника Рр1, що забезпечує практично не обмежену кількість підключень. Прилад же "Авто-іскра" підключається за допомогою тонкого металевого провідника 1 (див. рис. 1.2), що звичайно відламується після 10-15 підключень.

Принципова схема АС СТБ-1 приведена на рис.1.3. Прилад складається з перетворювача напруги на транзисторах VI - V2, кремнієвого випрямного блоку V4; обмежуючих резисторів R5 і R6; накопичувальних конденсаторів С2, С2, стробоскопічної лампи H1; ланцюга запалювання стробоскопічної лампи, що складає з конденсаторів С4, С5 і розрядника Рр1; захисного діода V3 і тумблери S1 для переключення роду роботи "Бритва" чи "Стробоскоп".


Puc.1.3. Принципова схема АС СТБ-1

У режимі "Бритва" стробоскоп працює в такий спосіб.

Після підключення затисків Х5, Х6 до клем акумуляторної батареї починає працювати перетворювач напруги, що представляє собою симетричний мультивібратор. Транзистори перетворювача по черзі відмикаються і закриваються, підключаючи то одну, те іншу половини обмотки 1 трансформатора Т1 до акумуляторної батареї. У результаті у вторинних обмотках з'являється перемінна напруга прямокутної форми з частотою близько 800 Гц. Напруга з обмотки ІІа через контакти перемикача S1 надходить до випрямного блоку V4, випрямляється і надходить на гнізда ХЗ,Х4 електробритви.

При положенні перемикача S1 "Стробоскоп" до випрямного блоку V4 надходить сумарна перемінна напруга з обмоток 11a і 11б, що випрямляється і через резистори R5, R6 заряджає накопичувальні конденсатори С2, С3 до напруги приблизно 450В.

У момент іскроутворення в першому циліндрі високовольтний імпульс від гнізда розподільника запалювання через рознімання Х2 розрядники Рр1 і конденсатори С4, С5 надходить на, що підпалюють електроди стробоскопічної лампи H1. Лампа запалюється, і накопичувальні конденсатори С2, С3 розряджаються через лампу. При цьому енергія, накопичена в конденсаторах С2 і С3, перетвориться у світлову енергію спалаху лампи. Після розряду конденсаторів лампа H1 гасне, і конденсатори С2 і С3 знову заряджаються через резистори R5, R6 до напруги 450 В. Тим самим закінчується підготовка до наступного спалаху.

Конденсатор С1 усуває викиди напруги на колекторах транзисторів VI, V2 у моменти їхнього переключення.

Діод V3 захищає транзистори VI, V2 від виходу з ладу при неправильній полярності підключення стробоскопа.

Розрядник Рр1, включений між розподільником і свічкою запалювання, забезпечує необхідну для підпалу лампи амплітуду високовольтного імпульсу поза залежністю від відстані між електродами свічки, тиску в камері згоряння й інших факторів. Завдяки розряднику стробоскоп нормально працює навіть при замкнутих накоротко електродах свічі.

Принципова схема приладу "Авто-іскра" приведена на рис. 1.4. Він складається в основному з тих же вузлів, що і стробоскоп СТБ-1. Його відмінність-перетворювач напруги виконаний трохи інакше: початковий зсув на бази транзисторів подається з одного дільника напруги R2R3, підключеного до середньої точки базової обмотки III. Для полегшення запуску перетворювача . резистор R2 зашунтовано електролітичним конденсатором С1.

Трансформатор перетворювача має також інші намотувальні дані. Обмежуючий резистор R1 включений до випрямного моста.

Накопичувальний конденсатор С2 - електролітичний - ємністю 10,0 мкф, стробоскопічна лампа - ИФК-120.

Застосування цієї лампи викликало зміну параметрів накопичувального конденсатора - напруга зарядки зменшена до 250-300 В а ємність збільшена до 10 мкф, однак яскравість спалахів вийшла значно нижче, ніж у стробоскопа СТБ-1. 


Puc.1.4. Принципова схема АС "Авто-іскра"

По-іншому виконана комутація роду роботи. Постійна часу зарядки накопичувального конденсатора С2 майже в 10 разів більше, ніж у СТБ-1, тому приладом "Авто-іскра" можна користатися лише при малих частотах обертання вала двигуна (до 800 об/хв). При великих частотах конденсатор С2 не встигає заряджатися в  паузах між двома спалахами, і яскравість кожного спалаху зменшується.

Стробоскоп СТБ-1 (див. рис. 1.1) виконаний у пластмасовому корпусі у виді пістолета з курком. Курок 1 керує перемикачем S1 (див. рис.1.3). При натисканні на курок перемикач встановлюється в положення "Стробоскоп". Одночасне тіло курка перекриває гнізда ХЗ, Х4 підключення електробритви, де в цей час напруга досягає 400-450 В.

Пружинні затиски "крокодил" (Х5, Х6) мають гравірування полярності й укладені в різнобарвні гумові чохли. Корпус перехідника-розрядника Рр1 пластмасовий, відстань між електродами 3 мм, вилка Х2 і гніздо XI виконані з нержавіючої сталі.

Конденсатори С1, С2, С3 - МБМ на напругу 600 В. Конденсатори С4, С5 виконані у виді тонких латунних трубок, надягнутих на ізоляцію високовольтного проводу ПВС, що з'єднує стробоскоп з розрядником. 

Трансформатор Т1 намотаний на тороідальному сердечнику ОЛ 20х32х8. Обмотки 1б і 1в мають по 40 витків проводу ПЭВ-2 діаметром 0,51; обмотки 1а і 1г- по 8 витків, а обмотка 11б-440 витків проводу ПЭВ-2 діаметром 0,19. Обмотка 11а-1160 витків проводу ПЭВ-2 діаметром 0,1 мм.

Прилад "Авто-іскра" виконаний у прямокутному корпусі з удароміцного полістиролу (див. рис. 1.2). На корпусі розташоване гніздо X1 для підключення високовольтного проводу ПВС, що з'єднує прилад зі свічею першого циліндра двигуна, гнізда Х2, ХЗ для підключення електробритви і перемикач роду роботи В1. Провід живлення закінчується коаксіальним штекером Х4. Для підключення до свічі першого циліндра служить спеціальний металевий вусик 1, закріплений на кінці проводу ПВС. Перемикач S1 - ТП1-2. Всі обмотки трансформатора Т1 намотані проводом ПЭВ-2 діаметром 0,2 мм. Обмотка 1 має 35+35 витків, III-50 + 50, витків, II-870 витків з відводом від 460 витка. Сердечник ОЛ 20x32x8. 

Підключення приладів варто робити при зупиненому двигуні. При неправильній полярності підключення затисків стробоскоп СТБ-1 працювати не буде.

Прилад "Авто-іскра" можна використовувати і на інших автомобілях, якщо зробити спеціальний перехідник до коаксіального штекера Х4 живлення, чи зовсім забрати штекер і замість нього до проводів припаяти пружинні затиски "крокодил". Однак при цьому варто мати на увазі, що у випадку неправильної полярності підключення "Авто-іскра" відразу ж вийде з ладу. Ланцюгів захисту в приладі немає.

При правильному підключенні живлення повинний бути чутний характерний писк чистого тону (близько 500 Гц), що є результатом роботи перетворювача.

При роботі зі стробоскопом СТБ-1 слабкі спалахи лампи можуть спостерігатися і без натискання на курок, що не є несправністю приладу. При натисканні на курок яскравість спалахів зростає в кілька разів.

Час безупинної роботи приладу щоб уникнути виходу з ладу не повинний перевищувати 10-15 хв. Варто остерігатися доторкань до деталей двигуна, що рухаються, що у світлі стробоскопа здаються нерухомими.

Засоби діагностики фірми Kingtool »

ДЖЕТ-ДИЗЕЛЬ призначений для перевірки установки кута випередження упорскування палива на двигуні.

ДЖЕТ-М призначений для правильної установки моменту запалювання на двигуні з однокотушковою системою запалювання.

Таблиця 1.2.

Стробоскопи автомобільні для власників машин

 МОДЕЛЬ

джет-дизель

джет-М

джет-сенсор

джет-сенсорМ

АС – 2

Напруга живлення, В

12 – 36

12 – 36

12 – 36

12 – 36

12

Експлуатація

при T, 0С

вологості повітря при Т 25 С, не більш

- 30 + 40

98

- 30 + 40

98

- 30 + 40

98

- 30 + 40

98

+10 +35

80

Споживаний струм, мА

100

50

50

50

Немає даних

Габаритні розміри без проводів, мм

180 х 30 х 30

180 х 30 х 30

180 х 30 х 30

180 х 30 х 30

270 х 190 х 80

Маса, кг

0,15

0,11

0,15

0,15

2

Виконання

Удароміцне

Удароміцне

Бризкозахисне

Удароміцне

Бризкозахисне

Удароміцне

Бризкозахисне

УХЛ

 

 Стробоскопи автомобільні професійні

МОДЕЛЬ

DA-5100

DA-3100

TA-2200

Напруга харчування, У

12

12

12

Тахометр, про/хв

200-10000

200-10000

-

Кут випередження запалювання, град

0-60

0-60

0-60

Переривання, %

0-99.9

0-99.9

-

Напруга, У

0-16

0-16

-

Виконання

Хром. корпус, сенсор.

Удароміцне

сенсор.

Удароміцне

Стробоскоп професійний TA-2200

- професійний прилад для обслуговування автомобілів із точковим і розподіленим упорскуванням

- міцний корпус з удароміцної пластмаси

- працює з усіма бензиновими двигунами від живлення 12В

- яскрава ксенонова лампа робить мітку добре видимою

- Функції: КВЗ (кут випередження запалювання)…....0-60 градусів

Стробоскоп професійний цифровий

 DA-5100

- професійний прилад для обслуговування автомобілів із точковим і розподіленим упорскуванням

- міцний хромований металевий корпус із захисною гумовою насадкою

- індикатор з великими, яскравими цифрами

- сенсорні клавіші для вибору режиму роботи

- працює з усіма бензиновими двигунами від живлення 12В

- індуктивний датчик і зручні робочі затиски 

- яскрава ксенонова лампа робить мітку добре видимою. функції: КВЗ.....0-60 градусів; КЗСК (кут замкнутого стану контактів)...0-99,9 % ; Тахометр 200-10000 об/хв.; Напруга 0-16 В

Стробоскоп професійний цифровий
DA-3100

- професійний прилад для обслуговування автомобілів із точковим і розподіленим упорскуванням

- міцний корпус з удароміцної пластмаси

- індикатор з великими, яскравими цифрами

- сенсорні клавіші для вибору режиму роботи

- працює з усіма бензиновими двигунами від живлення 12 В. Індуктивний датчик і зручні робочі затиски 

- яскрава ксенонова лампа робить мітку добре видимою. функції: КВЗ.....0-60 градусів; КЗСК...0-99,9 %; Тахометр 200-10000 об/хв.; Напруга 0-16 В

Стробоскоп професійний цифровий для дизельних автомобілів
DDA-3100

- професійний прилад для обслуговування дизельних двигунів

- міцний корпус з удароміцної пластмаси

- індикатор з великими, яскравими цифрами

- сенсорні клавіші для вибору режиму роботи

- працює з усіма дизельними двигунами з напругою 12В

- п'єзоелектричний датчик для паливопроводу діаметром 6 мм

- яскрава ксенонова лампа робить мітку добре видимої

 •  функції:  КВЗ.....0-50 градусів;  Напруга 0-16 В; Тахометр 200-6000 об/хв.

2. Технологія проведення діагностичних робіт за допомогою АС на базі мотор тестеру

2.1. Перевірка початкового кута випередження запалювання

Від’єднати трубку вакуумного регулятора від розподільника. Установити октан-коректор на нульову оцінку. Запустити двигун і установити найменшу стійку частоту обертання, при якій ще не працює відцентровий регулятор.

Установити регулятор на освітлювачі АС в положення мінімальної затримки (мінімальні показання індикатора, лампа освітлювача спалахує).

Направити промінь освітлювача на контрольні мітки двигуна. У результаті стробоскопічного ефекту мітка на обертовому шківі (маховику) буде здаватися нерухомою (рис. 2.1).

Рис. 2.1

Якщо є нерухома мітка моменту запалювання, і початковий кут установлений правильно, то мітки повинні збігатися. Якщо збіг відсутній, то необхідно послабити кріплення розподільника і, повертаючи його, домогтися збігу міток, після чого затягти кріплення і знову перевірити збіг міток.

Якщо є тільки мітка верхньої мертвої точки (ВМТ), то, повертаючи регулятор на освітлювачі, сполучити мітки. Після цього по індикаторі АС (або мотор тестеру) зробити відлік початкового кута випередження запалювання і порівняти його з нормативним.

У випадку відхилення відрегулювати початковий кут. Для цього, повертаючи регулятор на освітлювачі, установити на індикаторі АС (або мотор тестеру) показання, що відповідають нормативному значенню початкового кута.

Освітити мітки і, повертаючи корпус розподільника, домогтися сполучення міток.

Якщо при перевірці положення мітки нестабільно, то можливі наступні несправності:

- знос деталей привода розподільника;

- заїдання важільця переривника на осі;

- знос втулок приводного валика розподільника.

Можливо, що занадто великий кут випередження запалювання був установлений для компенсації непрацюючого вакуумного чи відцентрового регулятора. Тому після установки нормативного значення кута випередження запалювання необхідно перевірити роботу регуляторів,

2.2. Перевірка відцентрового регулятора кута випередження

Установити регулятор на освітлювачі АС (або мотор тестеру) в положення мінімальної затримки. Освітити мітки. Плавно збільшувати частоту обертання колінчатого вала двигуна. При цьому обертова мітка повинна плавно, без ривків зміщатися щодо нерухомої, що свідчить про роботу відцентрового регулятора.

Для зняття характеристики відцентрового регулятора необхідно задавати такі частоти обертання колінчатого вала, при яких пронормовані значення кутів відцентрового регулювання, і щораз вимірювати кут випередження шляхом сполучення міток.

Регулювання частоти обертання колінчатого вала двигуна зручно робити за допомогою гвинта кількості суміші карбюратора.

Якщо є мітка моменту запалювання, і точно встановлений початковий кут, то при сполученні рухомої мітки і мітки моменту запалювання на якій-небудь частоті обертання показання індикатора АС (або мотор тестеру) дають безпосередньо кут відцентрового регулювання.

Якщо є тільки мітка ВМТ, то при сполученні міток показання дають суму початкового кута і кута відцентрового регулювання. У цьому випадку для одержання кута відцентрового регулювання необхідно з показань АС (або мотор тестеру) відняти величину початкового кута випередження запалювання.

Зазвичай, досить зняти покази в 3 точках: у точці початку роботи відцентрового регулятора, у проміжній точці і точці закінчення роботи регулятора, у якій кут відцентрового регулювання максимальний.

Якщо рухома мітка не зміщується при зміні частоти обертання, чи зміщується ривками, чи значення кута відцентрового регулювання відрізняються від нормативних, то це може бути викликано наступними причинами:

- поломка пружини відцентрового регулятора;

- забруднення чи окислювання деталей регулятора;

- заїдання важиків на осях чи у прорізах;

- неправильний натяг пружин важиків.

Необхідно мати на увазі, що АС (мотор тестер) вимірює частоту обертання і кут випередження по колінчатому валі. Якщо характеристика відцентрового регулятора задана по валі розподільника, то для приведення її до колінчатого вала значення частоти обертання і кут випередження необхідно подвоїти.

2.3. Перевірка вакуумного регулятора

Збільшити частоту обертання колінчатого вала до 1000-1500 об./хв. Висвітлюючи рухому мітку, приєднаєте трубку вакуумного регулятора. При цьому відмітка повинна помітно зміститися. У противному випадку можливі наступні несправності:

- ушкодження чи поломка мембранної пружини;

- несправність ущільнення трубки вакуумного регулятора, чи з'єднувачів мембрани;

- засмічення отворів у карбюраторі й у трубці вакуумного регулятора.

Якщо є можливість створювати контрольні значення розрядження, для яких пронормовані значення кутів вакуумного регулювання, то можна зняти характеристику вакуумного регулятора.

2.4. Перевірка кута випередження запалювання автомобілів, обладнаних діагностичним розніманням

Від’єднати трубку вакуумного регулятора від розподільника. Запустити двигун і установити найменшу стійку частоту обертання, при якій ще не працює відцентровий регулятор. Натиснути кнопку "^ Z " мотортестера.

Обчислити початковий кут випередження запалювання шляхом вирахування від показань мотортестера 20 градусів.

При необхідності регулювання кута установити октан-коректор на нульову відмітку, послабити кріплення розподільника і, повертаючи його корпус, домогтися показань мотортестера, рівних сумі початкового кута і 20 градусів.

Для зняття характеристики роботи відцентрового регулятора варто задавати контрольні значення частоти обертання й обчислювати кути відцентрового регулювання, віднімаючи від показань мотортестера суму початкового кута і 20 градусів.

Характеристика роботи вакуумного регулятора знімається аналогічно при різних значеннях розрядження.

2.5. Перевірка кута випередження упорскування палива дизельних двигунів

Підключити мотортестер до двигуна.

Установити мінімальну частоту обертання колінчатого вала двигуна. Натиснути кнопки "D" і " =>" мотортестера. Повернути регулятор освітлювача в положення мінімальних показань приладу й освітити контрольні мітки на двигуні:

ЯМЗ-236,238 - шкала на кришці розподільних шестірень і мітка на шківі колінвалу;

ЯМЗ-240 - шкала на маховику і покажчик на картері маховика (зняти кришку люка);

Камаз-740,7403 - нанести ризики на корпусі гідромуфти привода вентилятора і шківі колінчатого вала, як зазначено в інструкції по експлуатації.

У випадку наявності шкали за контрольну мітку приймається та, котра відповідає нормативному значенню настановного кута випередження упорскування (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Нормативні значення настановного кута випередження упорскування

Двигуни

Установочний кут випередження впорску,

0 до ВМТ

ЯМЗ-236; ЯМЗ-238; 238А, 238П, 238Ф, 238Г; ЯМЗ-240, 240НМ, 240ПМ, (240П)

22-24

ЯМЗ-236М; 23 8М, 238АМ, 238ПМ, ЯМЗ-240М

23-25

ЯМЗ-238ПМ, 238Л

24-26

ЯМЗ-238Н, 238ФМ, ЯМЗ-240М

25-27

ЯМЗ-238КМ,(238К)

15-17

ЯМЗ-240БМ (240Б)

20-22

КамАЗ-740, 7403; ЯМЗ-238НД

10-17

Унаслідок стробоскопічного ефекту обертова мітка буде здаватися нерухомою. Якщо мітки збігаються, то кут випередження встановлений правильно.

Якщо обертова мітка розташована перед нерухомою, то кут випередження більше нормативного. Величину, на яку необхідно зменшити кут, можна визначити за показниками приладу після сполучення міток за допомогою регулятора освітлювача.

Якщо обертова мітка розташована після нерухомої, то кут випередження менше нормативного. Величину, на яку необхідно збільшити кут, можна визначити по шкалі на двигуні чи оцінити приблизно по зсуву міток (наприклад, змістити ще на стільки ж за допомогою регулятора освітлювача й оцінити за показниками приладу).

При спрацьовуванні від перешкоди на індикаторі запалюються усі коми. Спочатку необхідно перевірити установку датчика тиску відповідно до вказівок розділу 2.6. Якщо в такий спосіб усунути не вдається, то натиснути кнопку " (z) ".

Якщо показання кута випередження нестабільні, необхідно перевірити і відрегулювати напругу заряду акумуляторної батареї і дати попрацювати двигуну 10 хв. на середніх оборотах.

Послідовність регулювання кута випередження:

- послабити кріплення напівмуфти привода паливного насоса;

- повернути автоматичну муфту з фланцем щодо напівмуфти на необхідний кут (при повороті по напрямку обертання кут випередження збільшується і навпаки). Ціна поділки шкали на відомій напівмуфті відповідає 4° по колінчатому валу двигуна.

Після регулювання необхідно повторити перевірку. Тривалість безупинної роботи освітлювача не повинна перевищувати 10 сек., а час перерви до повторного включення не менш 10 сек.

2.6. Перевірка автоматичної муфти випередження упорскування

Установити частоту обертання, що відповідає режиму номінальної потужності і вимірити кут випередження упорскування, як зазначено в п. 2.5. Визначити збільшення кута випередження в порівнянні з кутом на мінімальній частоті обертання. Збільшення кута випередження можна визначити безпосередньо по шкалі на кришці розподільних шестірень (ЯМЗ-236,238) чи на маховику (ЯМЗ-240).

При необхідності використовувати кнопку “Z” як зазначено в п. 2.5.

Нормативні значення приведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Нормативні значення збільшення кута випередження муфти в режимі номінальної потужності

Двигун

Частота обертання, про./мін.

Збільшення кута випередження, не менш

ЯМЗ-236М (236); ЯМЗ-238М (238)

238АМ (238А), 238КМ (238К);

2100

9

ЯМЗ-240М (240), 240НМ (240Н), 240ПМ

(240П)

2100

9

ЯМЗ-238Н, 238ПМ (238П), 238ФМ (238Ф),

238Л

2100

7

ЯМЗ-238ГМ (23 8Г), 238НД

1700

7

ЯМЗ-240БМ (240Б)

1900

9

КамАЗ-740, 7403

2600

7

Якщо збільшення менше, те муфта несправна

 1.  Технологія проведення діагностичних робіт

за допомогою автономних АС

3.1. Стробоскоп автомобільний моделі Э243 (“Квазар”)

Призначення

Стробоскоп автомобільний призначений для контролю початкового кута випередження запалювання карбюраторних двигунів машин, перевірки працездатності відцентрового і вакуумного регуляторів випередження, а також спостереження за частинами двигуна, що рухаються.

Стробоскоп може застосовуватися в автотранспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування, а також власниками особистих машин.

Вид кліматичного виконання стробоскопа - УХЛ4. Робочі умови експлуатації:

Температура навколишнього повітря від +1 до +35°С;

Відносна вологість до 80% при температурі + 25°С. Атмосферний тиск 86-106 кпа (650-800 мм рт. ст.). Стробоскоп автомобільний моделі: Э243  відповідають усім вимогам, що забезпечують безпеку споживача, відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.2.003-74, ГОСТ 12.2.007.0-75. Для України АС “Квазар” відповідає вимогам ТУ95 Т2 425,001-89

Безпека стробоскопа підтверджена сертифікатом POCC.RU АЯ27.У02561.

Технічні характеристики

- Режим роботи - повторно-короткочасний,

Робота, хв., не більш - 5. Пауза, хв., не менш - 5.

- Живлення від бортової мережі машини напругою, В — 12 ± 3.

- Споживана потужність, ВТ, не більш - 20.

- Габаритні розміри, мм, не більш - 235х60х50.

- Маса, кг, не більш - 1,0.

- Наробіток на відмову, годин., не менш - 500.

Будова і принцип роботи

Перевірка кута випередження запалювання виконується стробоскопічним методом по контрольних мітках, що є на шківі (чи на маховику) колінчатого вала і корпусі двигуна.

Стробоскопічний ефект - ефект нерухомості обертового предмета, освітлюваного короткими імпульсами світла з частотою кратній частоті його обертання.

При висвітленні шківа (маховика) колінчатого вала двигуна синхронно з частотою його обертання контрольна мітка на шківі буде здаватися нерухомою. По її положенню відносно міток на корпусі двигуна можна визначити початковий кут випередження запалювання і перевірити роботу регуляторів випередження.

Стробоскоп містить імпульсну лампу і перетворювач напруги, що забезпечує живлення лампи (350 В) від акумуляторної батареї машини. Запалювання імпульсної лампи здійснюється високовольтною напругою, що подається на свічку 1-го циліндра двигуна.

Стробоскоп виконаний у корпусі з удароміцного полістиролу, що складає з двох половин, скріплених гвинтами. Усередині корпуса розташована друкована плата з елементами електричної схеми, імпульсна лампа і лінза.

Стробоскоп підключається до автомобіля за допомогою джгута, що складає з двох проводів із затисками «Б» і «М», захищеними гумовими втулками, і високовольтного проводу з періходником.

Перехідник складається з ізоляційного корпуса, у який укручені з протилежних сторін металеві втулка і стрижень з наконечником, високовольтний провід з наконечником вставляється в корпус перехідника і зажимается між стрижнем і втулкою. Між наконечником проводу і втулкою забезпечений зазор =2 мм двома ізоляційними шайбами.

Датчик зроблений так: розпиляне ферритове кільце діаметром 30-40мм з обмоткою на одній половинці 70 кручений d0.1 на саморобній "прищіпці", що вішається на свічковий провід.

Недолік такої: при високих оборотах (десь від 3000) перетворювач не встигає заряджати конденсатор і спалахи пропускаються, але для настроювання такі обороти звичайно не потрібні. 

Конец формы

Підготовка до роботи

Протерти чи позначити крейдою контрольні мітки на двигуні для кращої видимості.

Прогріти двигун до робочої температури. Перевірити, а при необхідності відрегулювати кут замкнутого стану контактів переривника (зазор між контактами), тому що зі зміною кута замкнутого стану змінюється і кут випередження запалювання.

Від’єднати трубку вакуумного регулятора від розподільника. Від’єднати  від виводу розподільника високовольтний провід, що йде до свічі 1-го циліндра. Вставити в гніздо розподільника перехідник стробоскопа, У гніздо перехідника уставити високовольтний провід 1-го циліндра.

Приєднати затиск «Б» до позитивної клеми акумуляторної батареї, затиск «М» - до корпуса двигуна.

Порядок роботи

Перевірка початкового кута випередження запалювання. Запустити двигун. За допомогою гвинта кількості суміші карбюратора установити найменшу стійку частоту обертання колінчатого вала, при якій ще не працює відцентровий регулятор. Освітити контрольні мітки. У результаті стробоскопічного ефекту мітка на обертовому шківі (маховику) буде здаватися нерухомою. Якщо положення мітки нестабільно, то можливі наступні несправності: заїдання важільця переривника на осі; знос втулок приводного валика розподільника; знос деталей привода розподільника.

Якщо є мітка моменту запалювання (МЗ), то при правильно встановленому початковому куті випередження запалювання мітки повинні знаходитися навпроти один одного (збігатися). При розбіжності міток необхідно установити покажчик октан-коректора розподільника на нульову оцінку, послабити кріплення розподільника і, повертаючи його корпус, домогтися сполучення міток.

Якщо є тільки мітка верхньої мертвої точки (ВМТ), варто установити покажчик октан-коректора на мітку, що відповідає паспортному значенню початкового кута випередження запалювання убік його зменшення («-»). Послабити кріплення розподільника і, повертаючи його корпус, сполучити мітки. Затягти кріплення. Установити покажчик октан-коректора на нульову оцінку.

Таблиця 3.1

Значення початкових кутів випередження запалювання

і положення контрольних міток

Машина

Початковий

кут випередження запалювання

Рухлива мітка

Нерухома мітка

1

2

3

1 4

ВАЗ-2101. 2102,

2103, 2104, 2105,

2106, 2107. 21011,

2121, Москвич-2141 (двиг.2106)

Шків колінвала

Кришка привода

механізму газорозподілу, ВМТ – нижня мітка; МЗ - середня мітка; 10° - верхня позначок

ВАЗ-2108,2109

Маховик

Шкала в люку картера зчеплення;

ВМТ – середня довга поділка; одна поділка - 1°

21081

Москвич 408, 426, 2138

10°

МЗ - кулька, запресована у маховик;

ВМТ - риска на маховику

Покажчик на картера зчеплення

Москвич 412, 427.

2125, 2140, 2715, 2141(двиг.412)

10°

Шків колінчатого вала; МЗ - 1-а мітка по напрямку обертання; ВМТ - 2-я позначка по напрямку обертання.

Штифт на нижньої

кришці картера ланцюгового привода газорозподілу

ЗАЗ-969

Шків

МЗ і ВМТ на кришці шестірень; МЗ і ВМТ на кришці плоскозубого пасу

«Таврія»

Шків

ГАЗ-21, 69

Отвір на шківі колінвалу

Штифт на кришці

Розподільчих шестерень

 

Закінчення табл. 3.1.

1

2

3

4

ГАЗ-24 3102 УАЗ, РАФ

Шків; МЗ - 1-я мітка по напрямку обертання; ВМТ - 2-я мітка

Штифт на кришці розподільних шестірень

ГАЗ-24-10

5° з карбюратором К151

2° з карбюратором К126М

Шків;

12° - 1-а мітка по напрямку обертання;

5° - 2-а мітка; ВМТ - 3-я мітка

Ребро-покажчик на кришці розподільних шестірень

ГАЗ-52

Кулька, запресована в маховик

Покажчик у люку картера маховика

ГАЗ-52-03

Теж

Теж

ГАЗ-53

Мітка на шківі

Покажчик на блоці

ГАЗ-53-12

ГАЗ-33-07

Мітка на шківі

Покажчик на блоці; ВМТ - центральна риска

ГАЗ-66

ВМТ - кулька, запресована в маховик; МЗ - ризка з цифрою 4

Покажчик на картері зчеплення

ЗИЛ-130, 131

ЛАЗ-695, 697, 699 ЛИАЗ-677

Мітка на шківі колінчатого вала

Покажчик з оцифрованими відмітками на датчику обмежника максимальної частоти обертання

Урал-375

377

9° - контактна система запалювання; 6° - безконтактна система запалювання

ВМТ - отвір на шківі колінчатого вала

Покажчик з оцифрованими відмітками на датчику обмежника максимальної частоти обертання

Перевірка роботи відцентрового регулятора

Плавно збільшити частоту обертання колінчатого вала двигуна. При цьому мітка на обертовому шківі (маховику) повинна плавно, без ривків, зрушуватися щодо нерухомої. Якщо мітка не зрушується чи зрушується ривками, то це може бути викликано наступними причинами: поломка пружин відцентрового регулятора; заїдання важків на осях чи у прорізах; забруднення чи окислювання деталей регулятора.

Перевірка роботи вакуумного регулятора

Установити частоту обертання колінчатого вала двигуна в межах 2000-2500 об/хв. Спостерігаючи за положенням міток у світлі стробоскопа приєднати трубку вакуумного регулятора. Мітка на обертовому шківі (маховику) повинна помітно зміститися щодо нерухомої мітки через розрядження, що з'явилося. Якщо мітка не зміщається, то можливо наступне: засмічення отворів у карбюраторі чи в трубці вакуумного регулятора, несправність ущільнення трубки вакуумного регулятора чи мембрани; поломка тяги регулятора.

Спостереження за роботою рухомих деталей двигуна

Унаслідок стробоскопічного ефекту можна перевіряти стан рухомих частин, таких як клапани, крильчатка вентилятора, зчеплення й інші, котрі обертаються зі швидкістю, кратною швидкості обертання колінчатого вала двигуна.

4.  Контрольні питання

 1.  Призначення і принцип роботи СА.
 2.  Що називається стробоскопічним ефектом?
 3.  На що вказує нестабільність положення мітки при перевірці початкового кута випередження запалювання?
 4.  Як визначити несправність вакуумного регулятора?

Рис. 1.9. Схема стробоскопу

Література

 1.  В.М.Саньков, Е.С.Кержиманов, В.А.Слободкин Практикум по эксплуатации и ремонту мелиоративных и строительных машин. М. Колос. 1981.208 с.
 2.  С.В.Кравець М.П.Скоблюк, В.Ф.Ткачук, В.І.Романюк Експлуатація меліоративних і будівельних машин. Київ .Вища школа. 1992. 247с.
 3.  Агеев Л.Е. Основы расчета оптимальных и допускаемых режимов работы машинно-тракторных агрегатов. Л. Колос.1978, 296 с.
 4.  Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация машино-тракторного парка. М.: Колос. 1984, 351 с.


Рис. 1.5.
Стробоскоп професійний
TA-2200

Рис. 1.6. Стробоскоп професійний цифровий
DA-5100

Рис. 1.7. Стробоскоп професійний цифровий
DA-3100

Рис. 1.8. Стробоскоп професійний цифровий для дизельних автомобілів
DDA-3100

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51191. Подання статистичних даних: табличний та графічний методи 37.91 KB
  Макет статистичної таблиці являє собою основу, заповнену заголовками: загальним, боковими та верхніми, які зазвичай виконуються 14 шрифтом з інтервалом 1,5, як і весь текст, де приводиться таблиця.
51192. Исследование устойчивости системы с использованием критериев устойчивости Гурвица и Михайлова 80.48 KB
  Цель работы: изучение критериев устойчивости Гурвица и Михайлова. Задача: В лабораторной работе исследуется устойчивость потенциометрической следящей системы. Выбрать начальное значение Т1. Исследовать влияние коэффициентов передачи К1, К2, К3на устойчивость системы. Добиться случая устойчивой, неустойчивой и системы находящейся на грани устойчивости.
51193. Уравновешивание механизмов 228.32 KB
  При движении звеньев механизма в кинематических парах возникают дополнительные динамические нагрузки от сил инерции звеньев. Это возникает из-за того, что центры масс звеньев в общем случае имеют переменные по величине и направлению ускорения.
51197. Цифровое управляющее устройство в контуре управления 466.86 KB
  Цифровое управляющее устройство в контуре управления Влияние периода дискретизации. Поэтому значения управляемых координат присутствующих в ЦВМ отличаются от значений их же в объекте управления.1 h=l Наилучшие параметры по результатам проведенных опытов а0=1 1=l с дискретизацией h=100 Вывод: По результатам исследования системы мы можем утверждать что при увеличении шага дискретизации цифрового управляющего устройства качество переходных процессов в системах управления ухудшается что связанно с запаздыванием по времени вносимым...
51198. Цифровое управляющее устройство в контуре управления 660.15 KB
  Для отработки блока дискретизации рассмотрена система с неидеальным запаздывающим АС.1 Система неустойчива 0.4 Система неустойчива 0.1 Система неустойчива 0.
51199. Анализ влияния дискретизации на перерегулирование 55.18 KB
  Цель: сравнение результатов с идеальным и неидеальным АС на одном графике при различных h. Результаты исследования влияния т и h на уравнение с неидеальным...