35224

Створення баз даних та робота з ними

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..

Украинкский

2013-09-09

147 KB

0 чел.

Практична робота №6

Тема: Створення баз даних та робота з ними.

Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..

Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Window система управління базами даних Access.

 1.  Правила ТБ.
 2.  Методичні  рекомендації.

 1.  Індивідуальне завдання

 1.  Розробити структуру бази даних і структуру таблиць, які входять у неї, відповіді до індивідуального завдання.
 2.  Зробити конструювання таблиці 1 індивідуального завдання в режимі Конструктор. Вікно Конструктора після створення таблиці «вирізувати» і представити в звіті  лабораторній роботі.

 1.  Зробити конструювання таблиці 2 індивідуального завдання в режимі Таблиця. Вид вікна цього режиму з результатами формування полів» таблиці представити в звіті.

 1.  Увести дані в таблиці. При цьому основна таблиця бази даних повинна містити не
  менш 10 записів.

Комплектующие

Компонент

Модель

Основной параметр

Цена

CPU

AMD Athlon 2300 1.7GHZ

1700

37

CPU

intel centrino 2.8GHZ

2800

94

CPU

Intel Core 2 Duo 3.33GHZ P8900

3300

174

DDR

DDR2 KingMaster 2x1024 1066

2048

62

DDR

DDR2 Samsung 533 1024mb

1024

29

DDR

DDR3 KingMaster 2x1024 1066

2048

144

HDD

KingMaster 1000GB

1000

211

HDD

Samsung 120gb baracuda

120

108

HDD

WesternDigital 250GB

250

126

Video

Asus GeForce 8800 GTX 512 mb

512

270

Video

ATI Radeon X700 128mb

128

24

Поставщики

Компонент

Модель

Цена оптовая

Поставщик

Телефон

Адрес

Примечание

CPU

AMD Athlon 2300 1.7GHZ

24

NBM

41241

Пр.Ленина 2

удовлетворительно

CPU

intel centrino 2.8GHZ

75

ЧП "Вилмат"

53467

Пр. Ленина 28

хорошо

CPU

Intel Core 2 Duo 3.33GHZ P8900

145

Компьютерна мода

757575

Пр. Победы 31

отлично

DDR

DDR2 KingMaster 2x1024 1066

41

NBM

41241

Пр.Ленина 2

отлично

DDR

DDR2 Samsung 533 1024mb

23

ЧП "Вилмат"

53467

Пр. Ленина 28

хорошо

DDR

DDR3 KingMaster 2x1024 1066

123

Компьютерна мода

757575

Пр. Победы 31

отлично

HDD

KingMaster 1000GB

198

Компьютерна мода

757575

Пр. Победы 31

отлично

HDD

Samsung 120gb baracuda

89

ЧП "Вилмат"

53467

Пр. Ленина 28

удовлетворительно

HDD

WesternDigital 250GB

117

NBM

41241

Пр.Ленина 2

хорошо

Video

Asus GeForce 8800 GTX 512 mb

243

Компьютерна мода

757575

Пр. Победы 31

отлично

Video

ATI Radeon X700 128mb

12

NBM

41241

Пр.Ленина 2

удовлетворительно

 1.  Зробити конструювання схеми даних. Виконати дії по її редагуванню. Отриману
  схему даних представити в звіті.

 1.  Розроблену базу даних зберегти у своїй папці на диску D: і на диску А:.
 2.  

Задайте умову відбору для поля Компонент жорсткий диск.

Запрос1

Компонент

Модель

Поставщик

Телефон

Адрес

Цена

Примечание

HDD

KingMaster 1000GB

Компьютерна мода

757575

Пр. Победы 31

211

отлично

HDD

Samsung 120gb baracuda

ЧП "Вилмат"

53467

Пр. Ленина 28

108

удовлетворительно

HDD

WesternDigital 250GB

NBM

41241

Пр.Ленина 2

126

хорошо

 1.  Задайте умову відбору для поля Ціна оптова. Виберіть тільки вироби, що мають ціну менше 150 умовних одиниць.

Запрос2

Компонент

Модель

Поставщик

Телефон

Цена оптовая

HDD

Samsung 120gb baracuda

ЧП "Вилмат"

53467

89

HDD

WesternDigital 250GB

NBM

41241

117

 1.  Контрольні запитання
 2.  Особливості використання режиму Конструктор при створенні таблиці.
 3.  Характеристика розмірів, які може приймати поле, що має тип числовой.
 4.  Характеристика типів об'єднання даних під час  встановлення зв'язків між таблицями.
 5.  Технологія видалення записів з таблиці.
 6.  Технологія   видалення   зв'язків   між   таблицями,   зміна   типу об'єднання.

1. В конструкторе задаются имена полей, указываются типы данных, задаются первичные  ключи.

2. Числовые поля используются для хранения числовых данных, которые используются в матаматических вычислениях и вычислений, требующих высокой точности. Тип и размер значений можно изменитьв свойстве «Размер поля»(целое, байт, длинное число, с плавающей точкой – одинарное и двойное, действительное, код репликации).

3. Тип взаимосвязей между таблицами определяется автоматически MS Access по выбранному полю; тип связи мы можем увидеть в окне «Изменение связей». В данной работе у нас определен тип «один ко многим».

4. Выделить с помощью курсора строку и удалить её.

5. Для удаления связи между таблицами необходимо выделить связь и удалить её. Тип объединения можно изменить в окне «Изменение связей».

PAGE  3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22996. Фонема, її функції, принципи виділення 31.5 KB
  Фонема її функції принципи виділення Фонема мінімальна звукова одиниця мови яка служить для розпізнавання й розрізнення значеннєвих одиниць морфем і слів. Отже звуки [а] [и] [у] [ґ] [г] в українській мові є окремими фонемами бо вони як свідчать вищенаведені приклади служать для розрізнення слів так само як звуки [е] [а] [і] [і:] [о] [з:] [ав] [и:] в англійській [а:] [а] в німецькій. Іншими словами фонема це мінімальна релевантна звукова одиниця. Фонема виконує дистинктивну від лат.
22997. Система фонем мови. Диференційні та інтегральні ознаки фонем 43 KB
  Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Диференційні ознаки від лат. differentia різниця відмінність ознаки фонеми за якими розрізняють значення слів чи морфем Недиференційні або інтегральні ознаки від лат. integralis нероздільно пов'язаний з цілістю ознаки фонем які не розрізняють значень слів чи морфем.
22998. Критерій класифікації голосних фонем 31 KB
  Однак описати голосні звуки за тембром дуже складну; через що найпоширенішою класифікацією голосних є артикуляційна тобто за ступенем просування язика вперед або назад і ступенем його підняття при їх творенні. За цими ознаками голосні поділяються на голосні переднього середнього та заднього рядів і низького середнього та високого піднесення. Більшість голосних це голосні переднього і заднього рядів. За положенням губ під час артикуляції звуків розрізняють лабіалізовані і нелабіалізовані голосні.
22999. Критерій класифікації приголосних фонем 43 KB
  Критерій класифікації приголосних фонем За акустичною ознакою співвідношенням голосу й шуму приголосні поділяють на сонорні й шумні. Шумні приголосні у свою чергу поділяються на дзвінкі й глухі. Глухі приголосні творяться тільки шумом. З артикуляційного фізіологічного погляду приголосні класифікують за місцем творення і способом творення.
23000. Склад та складоподіл 50.5 KB
  Склад та складоподіл Склад звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря мінімальна одиниця мовленнєвого потоку яка складається з максимально звучного звука і прилеглих до нього менш звучних звуків. Існує три теорії складу: еспіраторна мускульна напруга та сонорна. еспіраторна теорія еспіраторне визначення складу. 3гідно з нею склад це звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.
23001. Синтагма. Енклітики і проклітики 28 KB
  Енклітики і проклітики У сучасних мовах трапляються випадки коли слова зберігаючи смислову самостійність втрачають наголос і примикають до інших слів об'єднуючись із ними спільним наголосом. Такі слова називають клітиками. Слова які втративши наголос приєднуються до наступних слів називають проклітиками а явище проклізою від гр. Ненаголошені слова що стоять після наголошених утворюючи з ними одне фонетичне ціле називають енклітиками а явище енклізою від гр.
23002. Граматична будова мови, морфологія та синтаксис 33 KB
  Граматична будова мови морфологія та синтаксис Граматика від лат. grammatike techne письмове мистецтво 1 будова мови система морфологічних категорій і форм синтаксичних категорій і конструкцій; 2 наука яка вивчає будову мови. Що стосується граматики як науки то розрізняють: 1 формальну яка вивчає граматичні форми та їх структуру і контенсивну семантичну яка вивчає значення цих форм і структур; 2 синхронічну що вивчає будову мови на певному умовно виділеному часовому етапі і діахронічну яка вивчає мовну будову в її...
23003. Граматичне значення і граматична категорія. Граматична форма 34.5 KB
  Граматичне значення і граматична категорія. Смислова структура повнозначного слова являє собою єдність лексичного значення індивідуального і тих абстрактних значень які характеризують видозміни його у зв'язках з іншими словами. Ці абстрактні значення що супроводять лексичне значення повнозначного слова в конкретному випадку його вживання називаються граматичними значеннями. Граматичне значення не є приналежністю одного слова воно об'єднує граматично цілі групи або й класи слів.
23004. ЗАВДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 28.67 KB
  Однак за останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки виросли що є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії перекладу. Виникли нові підвиди перекладу синхронний переклад переклад кінофільмів телепередач судовий переклад тощо. Перекладач повинен крім того добре розбиратися в предметі перекладу.