35231

Створення базових таблиць різними способами

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета заняття: вивчити способи створення базових таблиць. Вивчити умови необхідні для створення взаємозвязаних таблиць і прийоми їх створення. Опишіть способи створення базових таблиць.

Украинкский

2013-09-09

164 KB

0 чел.

Практична робота №8

Тема: Створення базових таблиць різними способами.

Мета заняття: вивчити способи створення базових таблиць. Вивчити умови, необхідні для створення взаємозв'язаних таблиць, і прийоми їх створення. Навчиться визначати типи даних і розміри полів. 

Обладнання: персональний комп'ютер з встановленою операційною системою Window система управління базами даних Access.

Індивідуальне завдання

  1.  Створіть базові таблиці, використовуючи при цьому різні способи. Таблицю 1 створіть за допомогою імпорту таблиць. Таблицю 2 шляхом введення даних. Таблицю 3 і Таблицю 4 в режимі конструктора.
  2.  Опишіть способи створення базових  таблиць.
  3.  Задайте первинні ключі і встановіть зв'язки між таблицями.

1.

Контрольні запитання

  1.  Способи створення таблиць в MS Access.
  2.  Особливості використовування режиму Конструктор при створенні таблиці.
  3.  Визначення первинного ключа і альтернативного ключа таблиці. Засоби встановлення і видалення первинного ключа.
  4.  Типи полів, які використовуються в таблицях MS Access, і їх коротка характеристика.
  5.  Властивості   полів, існуючих в таблицях MS Access, і їх коротка характеристика.
  6.  Характеристика розмірів, які може приймати поле, числового типу.

1. С помощью конструктора, импорта таблиц, мастера таблиц, путём ввода данных.

2. В конструкторе задаются имена полей, указываются типы данных, задаются первичные  ключи.

3.

4.        - Текстовий

- Поле МЕМО 

- Числовий

- Дата/час

- Грошовий

- Лічильник

- Логічний

- Поле об'єкту OLE

- Гіперпосилання

- Майстер підстановок

5.

  1.  Числовые поля используются для хранения числовых данных, которые используются в матаматических вычислениях и вычислений, требующих высокой точности. Тип и размер значений можно изменитьв свойстве «Размер поля»(целое, байт, длинное число, с плавающей точкой – одинарное и двойное, действительное, код репликации).

Висновок: у результаті виконаної роботи я вивчив способи створення базових таблиць. Вивчив умови, необхідні для створення взаємозв'язаних таблиць, і прийоми їх створення. Навчився визначати типи даних і розміри полів.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...
47866. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України. Функції Державного казначейства України 72 KB
  Саме останні дають нам можливість оцінити якість дії Державного казначейства а також його завдання та обовязки які повязані з його діяльністю. Більше того через функції визначається сутність та основна мета діяльності певного об'єкта в нашому випадку Державного казначейства. На Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: здійснення касового виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками; здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення...
47867. Предмет і метод політичної економіки 1.86 MB
  Сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва розподілу обміну і споживання продукції що утворюють певну економічну систему. Юм Фізіократи 1718 ст питання походження багатства перенесено із сфери обігу в сферу виробництва. Основні риси виробництва Стадії суспільного виробництва Основні елементи процесу виробництва Праця це свідома доцільна діяльність людини яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.
47868. Проектний аналіз 1.67 MB
  Він дає інформаційну базу у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель підприємства початку його інвестування постійного моніторингу реалізації. Аналіз інвестиційних проектів це комплекс методичних та практичних прийомів розробки обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту. Більшість проектів що виявилися збитковими могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з...
47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невідємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .