35235

Тема: Екстраполяційний метод Адамса розв’язання задачі Коші.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

h double Fdouble x double y { return cos2xy1.5xy; } void min {int n; double hb; doublek=new double [4]; doubleq=new double[n1]; doubledq1=new double[n1]; doubledq2=new double[n1]; doubledq3=new double[n1]; doublex=new double[n1]; doubley=new double[n1]; cout Vvedite bh endl; cin ; cin b; cin h; cout Vvedite y[0] endl; cin y[0]; n=b h; x[0]=; cout x y ; cout endl; cout ; cout endl; for int i=0; i =2; i { k[0]=hFx[i]y[i]; k[1]=hFx[i]h 2y[i]k[0] 2;...

Украинкский

2013-09-09

42 KB

0 чел.

7.04.09  Мишура Денис, гр. 1ПМ-06

 Вариант 11

Лабораторна робота №28

Тема: Екстраполяційний метод Адамса розвязання задачі Коші.

Мета: Навчитися знаходити розв’язок диференційного рівняння екстраполяційним методом Адамса.

Устаткування: папір формату А4, ручка, калькулятор, ПЗ  С ++.

  1.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи метод Адамса з трьома кінцевими різницями, скласти таблицю наближених  значень інтеграла диференційного рівняння , з початковими умовами на відрізку  з точністю 0,001. Початковий відрізок встановити методом Рунге-Кутта.

11)

Текст програми:

#include <iostream.h>

#include <math.h>

double F(double x, double y)

{

return (cos(2*x+y)+1.5*(x-y));

}

void main()

{int n;

double h,a,b;

double*k=new double [4];

double*q=new double[n+1];

double*dq1=new double[n+1];

double*dq2=new double[n+1];

double*dq3=new double[n+1];

double*x=new double[n+1];

double*y=new double[n+1];

cout<<"Vvedite a,b,h "<<endl;

cin>>a;

cin>>b;

cin>>h;

cout<<"Vvedite y[0] "<<endl;

cin>>y[0];

n=(b-a)/h;

x[0]=a;

cout<<"    x    |   y  ";

cout<<endl;

cout<<"-------------------";

cout<<endl;

for (int i=0; i<=2; i++)

{

 k[0]=h*F(x[i],y[i]);

 k[1]=h*F(x[i]+h/2,y[i]+k[0]/2);

 k[2]=h*F(x[i]+h/2,y[i]+k[1]/2);

 k[3]=h*F(x[i]+h,y[i]+k[2]);

 x[i+1]=x[i]+h;

 y[i+1]=y[i]+(k[0]+2*k[1]+2*k[2]+k[3])/6;

 q[i]=h*F(x[i],y[i]);

 cout<<"  "<<x[i]<<"    |  "<<y[i]<<"\n";

}

cout<<endl;

for (i=3; i<=n+1;i++)

{

q[i]=h*F(x[i],y[i]);

for (int k=0;k<i-1;k++) dq1[k]=q[k+1]-q[k];

for (k=0;k<i-2;k++) dq2[k]=dq1[k+1]-dq1[k];

for (k=0;k<i-3;k++) dq3[k]=dq2[k+1]-dq2[k];

x[i+1]=x[i]+h;

y[i+1]=y[i]+q[i]+dq1[i-1]/2+5*dq2[i-2]/12+3*dq3[i-3]/8;

cout<<"  "<<x[i]<<"    |  "<<y[i]<<"\n";

}

cout<<endl;

}

  1.  Контрольні питання

  •  Для якої задачі використовується метод Адамса?
  •  Які формули методу Адамса?
  •  Як знайти початковий відрізок?
  •  Що являється результатом рішення задачі методом Адамса?
  •  Як оцінити похибку метода на практиці?
  1.  Звіт про роботу.
  2.  Захист роботи

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80377. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік 258 KB
  Особливості розвитку перехідних економік Вступ до теми Мета заняття: охарактеризувати економічну систему капіталізму вільної конкуренції з’ясувати сутність монополістичного капіталізму; означити сутність та моделі змішаної економіки; охарактеризувати економічну систему сучасного капіталізму визначити механізм її функціонування розглянути еволюцію та перспективи розвитку сучасного капіталізму. Моделі змішаної економіки. Механізм функціонування соціалістичної економіки. Особливості ринкової трансформації української економіки.
80378. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України 121 KB
  Глобальні проблеми — це всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, повязані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішенні спільними діями всіх країн світу.
80379. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 136 KB
  Метою сьогоднішнього заняття є дослідити основні етапи розвитку та визначити предмет об’єкт функції методи політекономії з’ясувати суть економічних категорій та законів а також визначити місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія як теоретикометодологічна база інших економічних наук. Oikonomi буквально – мистецтво ведення домашнього господарства нині застосовують у чотирьох значеннях: народне господарство певної країни групи країн або всього світу; сфера господарської діяльності людини у якій...
80380. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 138 KB
  Галузі виробництва. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Соціальна і економічна ефективність виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити процес суспільного виробництва фактори які впливають на процес виробництва; межу виробничих можливостей; продуктивні сили суспільства.
80381. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 157 KB
  Метою заняття є розкриття суті економічних потреб їх безмежності розгляд закону зростання потреб охарактеризувати корисність блага і суть економічних інтересів. План Економічні потреби суспільства їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.
80382. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку 165.5 KB
  Економічний зміст власності типи види форми. Економічний зміст та юридична форма власності. Типи види і форми власності. Наслідки процесів роздержавлення і приватизації власності в Україні.
80383. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 47.76 KB
  Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та обєктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
80384. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення 45.55 KB
  До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, що їх використовують або Вони можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Лікувально-оздоровчі властивості мають не самі землі
80385. Правовий режим земель історико-культурного призначення 50.46 KB
  емлі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. При цьому Закон України «Про охорону культурної спадщини» передбачає особливості здійснення права власності на такі землі залежно