35248

Тема: Знаходження значення інтеграла по формулам НьютонаКотеса.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму.

Украинкский

2013-09-09

25 KB

0 чел.

Лабораторна робота №7

Тема: Знаходження значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса.

Мета: Навчитися знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, ПК, С++.

Індивідуальне завдання.

Обчислити інтеграл по формулі Ньютона-Котеса при заданому значенні

Текст программы:

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{double a,b,h,S,I;

int i,n;

cout<<"Vvedite a,b,n\n";

cin>>a>>b>>n;

double*x=new double[n];

double*y=new double[n];

double*H=new double[n];

h=(b-a)/n;

x[0]=a;

for(i=0;i<=n;i++)

{x[i]=x[0]+i*h;

 y[i]=1/sqrt(x[i]*x[i]+1);

}

switch(n)

{case 4:{H[0]=0.077;H[1]=0.355;H[2]=0.133;H[3]=0.355;H[4]=0.077;}break;

case 5:{H[0]=0.065;H[1]=0.260;H[2]=0.173;H[3]=0.173;H[4]=0.260;H[5]=0.065;}break;

case 6:{H[0]=0.048;H[1]=0.025;H[2]=0.032;H[3]=0.323;H[4]=0.032;H[5]=0.025;H[6]=0.048;}break;

}

S=0.0;

for(i=0;i<=n;i++)                       

{S=S+y[i]*H[i];}

I=(b-a)*S;

cout<<"I="<<I;

delete[]x;

delete[]y;

delete[]H;

}

Висновок: у результаті виконаної роботи я навчився знаходити значення інтеграла по формулам Ньютона-Котеса. Складати програму.