35254

Метод Ейлера вирішення задачі Коші

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета. Навчитися будувати розв’язок задачі Коші по методу Ейлера. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4, програмне забезпечення Borland С++, ПК

Украинкский

2013-09-09

81 KB

2 чел.

еревко О.В.                                                                                                                   2ПМС-07

  Лабораторна робота № 24,25

Тема. Метод Ейлера вирішення задачі Коші.

Мета. Навчитися будувати розв’язок задачі Коші по методу Ейлера. Скласти програму.

Устаткування: папір формату А4, програмне забезпечення Borland С++, ПК

Хід роботи

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані
  3.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи метод Ейлера, скласти таблицю наближених значень диференційного рівняння  с початковими умовами ,  , крок . Обчислення вести з чотирма десятковими знаками.

16)

Программа на С++

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{int i,n;

double h,a,b;

cout<<"Vvedite a,b,h: ";

cin>>a;

cin>>b;

cin>>h;

n=(b-a)/h;

double*x=new double[n+1];

double*y=new double[n+1];

cout<<"Vvedite y[0]: ";

x[0]=a;

cin>>y[0];

for(i=1;i<=n;i++)

{ x[i]=x[0]+i*h;

y[i]=y[i-1]+h*(x[i-1]+sin(y[i-1]/(sqrt(2.8))));}

for(i=0;i<=n+1;i++)

cout<<"x["<<i<<"]="<<x[i]<<" y["<<i<<"]="<<y[i]<<"\n";

}

Результат программы

  1.  Контрольні питання
  •  До якої системи нелінійних рівнянь застосовується метод ітерацій?
  •  Яка ідея методу ітерацій?
  •  Що треба прийняти за початкові наближення?
  •  Які умови збіжності ітераційного процесу?
  •  Як досягти заданого ступеня точності?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52611. Действия с десятичными дробями (запись, округление, сложение, вычитание) 27 KB
  Предметом усвоения являются общие способы действия способы решения класса задач. В дальнейшем общий способ действия конкретизируется применительно к частным случаям. На каждом последующем уроке конкретизируется и развивается уже освоенный способ действия.