35263

Тема. Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь складання алгоритму.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

h void min { double x1x2x3x4; int ij; doubleb=new double[4]; fori=1;i =4;i b[i]=new double[41]; double=new double[4]; fori=1;i =4;i [i]=new double[41]; cout Vvedite mtricy : n ; fori=1;i =4;i forj=1;j =41;j cin [i][j]; if[1][1]==0 cout âMetod Gus ne premenimâ; else { forj=2;j =41;j b[1][j]=[1][j] [1][1]; } fori=2;i =4;i forj=2;j =41;j [i][j]=[i][j]b[1][j][i][1]; if[2][2]==0 cout âMetod Gus ne premenimâ; else { forj=3;j =41;j b[2][j]=[2][j] [2][2]; } fori=3;i =4;i forj=3;j...

Украинкский

2013-09-09

91.5 KB

2 чел.

еревко О.В.

  Лабораторна робота №16, 17

Тема. Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь, складання алгоритму.

Мета. Навчитися вирішувати системи лінійних рівнянь методом Гауса, скласти алгоритм.

Устаткування: папір формату А4, ручка, програмне забезпечення , ПК.

Хід роботи

  1.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи схему Гауса, знайти рішення системи рівнянь.

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані

№16

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main ()

{

double x1,x2,x3,x4;

int i,j;

double**b=new double*[4];

for(i=1;i<=4;i++)

b[i]=new double[4+1];

double**a=new double*[4];

for(i=1;i<=4;i++)

a[i]=new double[4+1];

cout<<"Vvedite matricy a:\n";

for(i=1;i<=4;i++)

for(j=1;j<=4+1;j++)

cin>>a[i][j];

if(a[1][1]==0) cout<<”Metod Gausa ne premenim”;

else

{

for(j=2;j<=4+1;j++)

b[1][j]=a[1][j]/a[1][1];

}

for(i=2;i<=4;i++)

for(j=2;j<=4+1;j++)

a[i][j]=a[i][j]-b[1][j]*a[i][1];

if(a[2][2]==0) cout<<”Metod Gausa ne premenim”;

else

{

for(j=3;j<=4+1;j++)

b[2][j]=a[2][j]/a[2][2];

}

for(i=3;i<=4;i++)

for(j=3;j<=4+1;j++)

a[i][j]=a[i][j]-b[2][j]*a[i][2];

if(a[3][3]==0) cout<<”Metod Gausa ne premenim”;

else

{

for(j=4;j<=4+1;j++)

b[3][j]=a[3][j]/a[3][3];

}

for(i=4;i<=4;i++)

for(j=4;j<=4+1;j++)

a[i][j]=a[i][j]-b[3][j]*a[i][3];

if(a[4][4]==0) cout<<”Metod Gausa ne premenim”;

else

x4=a[4][5]/a[4][4];

x3=(a[3][5]-a[3][4]*x4)/a[3][3];

x2=(a[2][5]-a[2][4]*x4-a[2][3]*x3)/a[2][2];

x1=(a[1][5]-a[1][2]*x2-a[1][3]*x3-a[1][4]*x4)/a[1][1];

cout<<"\n""x1="<<x1;

cout<<"\n""x2="<<x2;

cout<<"\n""x3="<<x3;

cout<<"\n""x4="<<x4;

}

Результат программы

  1.  Контрольні питання

1. Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса.

2. Яка умова застосування методу Гауса?

3. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса?

4. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80386. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 67.28 KB
  Правовий режим всіх видів (підкатегорій) зазначених земель базується на єдиних принципах: загальнодержавного та суспільного значення категорії земель, до складу якої вони входять; спеціальних завдань використання таких земель.
80387. Предмет, принципи і система земельного права 57.87 KB
  Цією лекцією з теми «Предмет, принципи і система земельного права » ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни « Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення галузі земельного права.
80388. Земельні правовідносини 45.98 KB
  Цією лекцією з теми «Земельні правовідносини» ми продовжуємо вивчення теоретичної частини навчальної дисципліни «Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення щодо земельних правовідносин.
80389. Джерела земельного права 64.01 KB
  Із загальною теорією держави і права. Саме загальна теорія права займається питаннями галузі права, її ознаками, визначає критерії самостійності галузі права; поняття «галузь права», «предмет галузі права», «метод галузі права», «правовідносини» розробляються на загальнотеоретичному рівні саме цією наукою;
80391. Гарантії прав на землю 54.25 KB
  Серед гарантій захисту прав на землю важливими є гарантії права власності на земельну ділянку. Земельний кодекс України передбачає, що власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених Кодексом або іншими законами України.
80392. Поняття і зміст правової охорони земель 53.73 KB
  Поняття та правові форми охорони землі як основного національного багатства України. Зміст правової охорони земель. Правова забезпечення рекультивації порушених земель. Особливості правової охорони ґрунтів.
80393. Правове регулювання управління в галузі використання та охорони земель 54.89 KB
  Поняття та функції управління в галузі використання та охорони земель. Система органів управління в галузі використання та охорони земель. Моніторинг земель. Державний земельний кадастр. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель...
80394. Юридична відповідальність в земельному праві України 56.11 KB
  Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному праві України. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення