35265

Тема. Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом. Мета: навчитися вирішувати нелінійні рівняння методом ітерацій скласти програму. Дано рівняння fx=0 де fx безперервна функція. Замінимо рівняння fx=0 рівносильним йому рівнянням х= х де= xq 1.

Украинкский

2013-09-09

89 KB

1 чел.

еревко О.В.

Лабороторна робота № 20

Тема.  Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом.

Мета: навчитися вирішувати  нелінійні рівняння методом ітерацій, скласти програму.

Обладнання: ПК, програмне забезпечення С++, бумага формат А4, ручка.

Хід роботи

Правила ТБ

Теоритичні зведення

Індивідуальне завдання.

Дано рівняння f(x)=0, де f(x) – безперервна функція. Корінь  відділений на [а; b]. Замінимо рівняння f(x)=0 рівносильним йому рівнянням х= (х), де= (x)q<1. Вибрати будь-яке хє [а; b]. Побудувати послідовність х0, х1,...,xn: хі+1=і) , n визначити із співвідношення .

Відокремити корінь рівняння графічно і уточнити методом ітерацій з точністю до 0,001:

16)

Программа на С++

#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{double x1n,x2n,e;

int i;

cout<<"Vvedite nachalnoe priblijonnoe:";

cin>>x2n;

cout<<"Vvedite neobhodimy pogreshnost:";

cin>>e;

x1n=0;

for(i=0;(x2n-x1n)>=e;i++)

{x1n=x2n;

x2n=pow((x1n)-1,3);

}

cout<<"Priblijonnoe znachenie kornja:"<<x2n;

}

Результат программы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6035. Характеристики та параметри біполярного транзистора 29.96 KB
  Характеристики та параметри біполярного транзистора Завдання Для транзистора, тип якого вказано в вашому індивідуальному завданні, побудуйте вхідну характеристику. Замалюйте її і поставте на ній робочу точку. Визначіть в ній режимну напругу Ub...
6036. Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 144 KB
  Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 Предположим, нам необходимо организовать защищенный обмен информацией между web-сервером и произвольным клиентом. Для организации воспользуемся ОС Windows Server 2003, в качестве web-сер...
6037. Символи Лежандра та Якобі 101.5 KB
  Символи Лежандра та Якобі Означення. Нехай p - просте, a - ціле число. Символ Лежандра визначається так: Критерій Ейлера. Число a, яке не ділиться на непарне просте p, є квадратичним лишком за модулем p тоді і тільки тоді, коли...
6038. Зміст логістичних функціональних галузей 69.5 KB
  Зміст логістичних функціональних галузей План Логістика постачання Виробнича логістика Логістика збуту Логістика переробки та утилізації відходів Транспортна логістика Логістика постачання Логістика постачання охоплює ф...
6039. Классификация и основные свойства единиц информации 39.48 KB
  Классификация и основные свойства единиц информации: Общие понятия и задачи проектирования информационного обеспечения. Имя, структура и значение единиц информации. Экономические показатели и документы. Операции над единицами информации. Классификац...
6040. Модели данных: реляционная модель данных. Реляционная алгебра 96.5 KB
  Модели данных: реляционная модель данных. Реляционная алгебра. Определение модели данных предусматривает указание множества допустимых информационных конструкций, множества допустимых операций над данными и множества ограничений для хранимых значени...
6041. Логістичні системи 70.5 KB
  Логістичні системи План Поняття системи. Поняття логістичної системи. Види логістичних систем. Поняття системи Поняття логістичної системи є одним з базових понять логістики. Існують різноманітні системи, що забезпечують функціон...
6042. Методологічний апарат логістики 245 KB
  Методологічний апарат логістики План Загальна характеристика методів рішення логістичних задач. Моделювання в логістиці. Експертні системи в логістиці. Визначення й основні принципи системного підходу. Порівняльна характерис...
6043. Оцінка рівня емісії авіадвигунів 133.5 KB
  Оцінка рівня емісії авіадвигунів. Мета: Ознайомитися з проблемою забруднення навколишнього середовища авіатранспортом засвоїти методики оцінки рівня емісії авіадвигунів та еколого-економічної оцінки збитків, спричинених емісією Теоретична частина А...