35269

Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь складання алгоритму

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса. Яка умова застосування методу Гауса. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса...

Украинкский

2014-10-18

34.5 KB

0 чел.

2ПМС -07                                                                                                         Черевко О.В.

Лабораторна робота №16, 17

Тема: Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь, складання алгоритму.

Мета: Навчитися вирішувати системи лінійних рівнянь методом Гауса, скласти алгоритм.

Устаткування: папір формату А4, ручка, програмне забезпечення , ПК.

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані
  3.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи схему Гауса, знайти рішення системи рівнянь.

№16


#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{int i,j;

double x1,x2,x3,x4,d1,d2,d3,d4,a21,a31,a41,a32,a42,a43;

double a[4][5];

cout<<"Введите коэффициенты \n";

for(i=1;i<=4;i++)

{for(j=1;j<=5;j++)

cin>>a[i][j];

}

if((a[1][1]==0)||(a[2][2]==0)||(a[3][3]==0)||(a[4][4]==0)) {cout<<"метод Гаусса не применим";

return;}

d1=a[1][1];

for(j=1;j<=5;j++)

{a[1][j]=a[1][j]/d1;

}

a21=a[2][1];

a31=a[3][1];

a41=a[4][1];

for(j=2;j<=5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]-a[1][j]*a21;

a[3][j]=a[3][j]-a[1][j]*a31;

a[4][j]=a[4][j]-a[1][j]*a41;

}

d2=a[2][2];

for(j=2;j<=5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]/d2;

}

a32=a[3][2];

a42=a[4][2];

for(j=3;j<=5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]-a[2][j]*a32;

a[4][j]=a[4][j]-a[2][j]*a42;

}

d3=a[3][3];

for(j=3;j<=5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]/d3;

}

a43=a[4][3];

for(j=4;j<=5;j++)

{a[4][j]=a[4][j]-a[3][j]*a43;

}

d4=a[4][4];

for(j=4;j<=5;j++)

{a[4][j]=a[4][j]/d4;

}

x4=a[4][5];

x3=a[3][5]-a[3][4]*x4;

x2=a[2][5]-a[2][3]*x3-a[2][4]*x4;

x1=a[1][5]-a[1][2]*x2-a[1][3]*x3-a[1][4]*x4;

cout<<"x1="<<x1<<"\nx2="<<x2<<"\nx3="<<x3<<"\nx4="<<x4;

}

  1.  Контрольні питання

1. Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса.

2. Яка умова застосування методу Гауса?

3. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса?

4. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57782. Похідна та її застосування 76 KB
  Мета проекту: показати широке застосування похідної; довести що похідна засіб дослідження процесів дійсності і сучасного виробництва; розвивати вміння досліджувати систематизувати вивчені факти...
57783. Применение производной к исследованию функции 1.89 MB
  Цели урока: сформировать навыки исследования и построения графиков функции с помощью производной. Учитель записывает на доске а ученики в тетради: Применение производной при исследовании функции.
57784. Похідна та її застосування 89 KB
  Мета: Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок учнів з теми; формування вмінь працювати самостійно, спілкуватись, допомагати іншим, аналізувати ситуацію; розвиток загально навчальних навичок, творчого...
57785. Застосування похідної в різних галузях науки 1.1 MB
  Мета: Навчальна: дати учням всебічні поглиблені і розширені знання про предмет вивчення його цілісну картину досягти засвоєння учнями систематичних знань про поняття похідної її геометричний та фізичний зміст.
57786. Польща в 20-х роках ХХ століття 76.5 KB
  Мета уроку: охарактеризувати процес відновлення державної незалежності Польщі; розкрити роль Ю. Очікуванні результати: Після уроку учні зможуть: пояснювати обставини за яких відбулося відновлення Польщі...
57787. Пошук інформації в Інтернеті 113 KB
  Мета: розглянути пошукові системи мережі Інтернет правила пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет сформувати вміння пошуку необхідної інформації розвивати навички роботи у мережі виховувати інформаційну культуру учнів.
57788. Права ребенка, согласно с международным законодательством 58 KB
  В представленной методической разработке предполагается закрепить знания учащихся о правах детей полученных на уроках правоведения из СМИ; сформировать правовую позицию по проблеме прав ребенка...
57789. Правопис не з іменниками 52 KB
  Мета уроку: з’ясувати правила написання не з іменниками; виробляти вміння застосовувати правила на практиці, спираючись на смисловий аналіз слів; відпрацьовувати вміння робити синтаксичний та морфологічний розбори іменників...
57790. Арифметическая прогрессия 384 KB
  Развивающие цели: развитие исследовательских навыков учащихся, умений анализировать полученные данные и делать выводы; развитие умений осуществлять самопроверку и взаимопроверку, работу в группах...