35269

Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь складання алгоритму

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса. Яка умова застосування методу Гауса. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса...

Украинкский

2014-10-18

34.5 KB

0 чел.

2ПМС -07                                                                                                         Черевко О.В.

Лабораторна робота №16, 17

Тема: Метод Гауса рішення системи лінійних рівнянь, складання алгоритму.

Мета: Навчитися вирішувати системи лінійних рівнянь методом Гауса, скласти алгоритм.

Устаткування: папір формату А4, ручка, програмне забезпечення , ПК.

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані
  3.  Індивідуальне завдання.

Використовуючи схему Гауса, знайти рішення системи рівнянь.

№16


#include<iostream.h>

#include<math.h>

void main()

{int i,j;

double x1,x2,x3,x4,d1,d2,d3,d4,a21,a31,a41,a32,a42,a43;

double a[4][5];

cout<<"Введите коэффициенты \n";

for(i=1;i<=4;i++)

{for(j=1;j<=5;j++)

cin>>a[i][j];

}

if((a[1][1]==0)||(a[2][2]==0)||(a[3][3]==0)||(a[4][4]==0)) {cout<<"метод Гаусса не применим";

return;}

d1=a[1][1];

for(j=1;j<=5;j++)

{a[1][j]=a[1][j]/d1;

}

a21=a[2][1];

a31=a[3][1];

a41=a[4][1];

for(j=2;j<=5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]-a[1][j]*a21;

a[3][j]=a[3][j]-a[1][j]*a31;

a[4][j]=a[4][j]-a[1][j]*a41;

}

d2=a[2][2];

for(j=2;j<=5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]/d2;

}

a32=a[3][2];

a42=a[4][2];

for(j=3;j<=5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]-a[2][j]*a32;

a[4][j]=a[4][j]-a[2][j]*a42;

}

d3=a[3][3];

for(j=3;j<=5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]/d3;

}

a43=a[4][3];

for(j=4;j<=5;j++)

{a[4][j]=a[4][j]-a[3][j]*a43;

}

d4=a[4][4];

for(j=4;j<=5;j++)

{a[4][j]=a[4][j]/d4;

}

x4=a[4][5];

x3=a[3][5]-a[3][4]*x4;

x2=a[2][5]-a[2][3]*x3-a[2][4]*x4;

x1=a[1][5]-a[1][2]*x2-a[1][3]*x3-a[1][4]*x4;

cout<<"x1="<<x1<<"\nx2="<<x2<<"\nx3="<<x3<<"\nx4="<<x4;

}

  1.  Контрольні питання

1. Поставте задачу розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса.

2. Яка умова застосування методу Гауса?

3. Скільки етапів вирішення системи лінійних рівнянь методом Гауса?

4. Що називають прямим та зворотнім ходом методу Гауса?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48168. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 73 KB
  Інші форми міжнародних економічних відносин Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Сучасний рівень міждержавних економічних зв'язків характеризується: трансформацією двосторонніх міжнародних економічних відносин у багатосторонні значним поглибленням міжнародного поділу праці у світовому господарстві; зростанням масштабів і якісними змінами характеру традиційної міжнародної торгівлі із суто комерційної вона перетворюється в інструмент обслуговування національних виробничих процесів; інтенсифікацією і...
48169. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 76.5 KB
  Причини виникнення сутність і класифікація глобальних проблем 2. Глобальні проблеми: і шляхи їх розв'язання людством 3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред.
48170. Політологія як наука 552 KB
  Політологія ж займається переважно інституційним аспектом політики устроєм і діяльністю держави усього механізму політичної влади а також процесів які характеризують боротьбу за цю владу. Термін політика politics – означає швидше процес пов’язаний із реалізацією і завоюванням державної влади в окремому суспільстві. Емпіричні науки про організацію влади прийняття рішень роботи апарату. Політика як відповідна форма що забезпечує отримання використання та реалізацію влади.
48171. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1.08 MB
  Витоки політичної думки сягають своїм корінням у найдавніші часи – у IV – III тис. Періодизація визрівання і розвитку світової політичної думки включає в себе чотири основних етапи. Грецькі філософи започаткували вивчення політичної мови й термінології досліджували такі політичні соціальні моральні цінності як свобода справедливість добро та ін. Початок звільнення політичної думки від релігійноетичної форми пов’язаний з поглядами видатного італійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі 1469 – 1527 котрі були...
48173. Понятие и предмет предпринимательского права 107 KB
  Понятие предпринимательской деятельности Принципы предпринимательской деятельности РФ ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности Классификация юридических лиц Отношения возникающие в процессе государственного регулирования предпринимательской деятельности государственный контроль в виде налогового контроля финансового контроля сертификации стандартизации и тд Отношения организационно-имущественного характера которые создают условия для осуществления бизнеса – создание реорганизация ликвидация.
48174. Правознавство. Курс лекцій 1.38 MB
  Курс лекцій МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕСКОЛЕДЖ Н. Основи Конституційного права України 30 4. Загальна характеристика Конституції України її місце в системі законодавства 30 4. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 32 4.
48175. Механизмы, лежащие в основе законов Г. Менделя 895 KB
  Отсутствие взаимодействия генов. Отсутствие сцепления генов. Гены отвечающие за развитие разных признаков например А и В не сцеплены между собой в группе сцепления генов а сочетания их аллелей образуются случайным образом в равных соотношениях. Расположение генов отвечающих за изучаемые признаки в разных парах хромосом несцепленность.
48176. Прибуток та рентабельність 58 KB
  Рентабельність це відносний показник прибутковості який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції. Для їх розрахунку використовуються показники чистого доходу виручки від реалізації валового прибутку прибутку від операційної діяльності від звичайної діяльності а також чистого прибутку які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію собівартістю виробленої реалізованої продукції собівартістю одиниці продукції тощо. Розрізняють наступні...