35273

Тема. Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

h void min { int klj; double [3][3]b[3][3]y0[3]y1[3]y2[3]y3[3]y4[3]yn1yn2yn3yn4Sum1Sum2Sum3Sum4; double x1x2x3x4d0d1d2d3102030213132; cout Vvedite mtritsy endl; fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l cin b[k][l]; } cout Vvedite nylevou vektor endl; fork=0;k =3;k cin y0[k]; fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l { yn1=b[k][l]y0[l]; Sum1=Sum1yn1; } y1[k]=Sum1; } fork=0;k =3;k { forl=0;l =3;l { yn2=b[k][l]y1[l]; Sum2=Sum2yn2; } y2[k]=Sum2; } fork=0;k =3;k {...

Украинкский

2013-09-09

36 KB

0 чел.

еревко О.В.

Лабораторна робота №18

Тема. Метод Крилова побудови власного багаточлена матриці.

Мета. Навчитися знаходити власний багаточлен матриці методом Крилова.

Устаткування: лист формату А4, ручка, програмне забезпечення Borland C++

Хід роботи

  1.  Правила техніки безпеки
  2.  Теоретичні дані
  3.  Індивідуальне завдання.

Знайти власний багаточлен матриці А по методу Крилова, використовуючи метод Гаусса.

№16

#include <iostream.h>

void main()

{

int k,l,j;

double a[3][3],b[3][3],y0[3],y1[3],y2[3],y3[3],y4[3],yn1,yn2,yn3,yn4,Sum1,Sum2,Sum3,Sum4;

double x1,x2,x3,x4,d0,d1,d2,d3,a10,a20,a30,a21,a31,a32;

cout<<"Vvedite matritsy A"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

{

 for(l=0;l<=3;l++)

 cin>>b[k][l];

}

cout<<"Vvedite nylevou vektor"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

cin>>y0[k];

for(k=0;k<=3;k++)

{

 for(l=0;l<=3;l++)

 {

  yn1=b[k][l]*y0[l];

  Sum1=Sum1+yn1;

 }

 y1[k]=Sum1;

}

for(k=0;k<=3;k++)

{

 for(l=0;l<=3;l++)

 {

  yn2=b[k][l]*y1[l];

  Sum2=Sum2+yn2;

 }

 y2[k]=Sum2;

}

for(k=0;k<=3;k++)

{

 for(l=0;l<=3;l++)

 {

  yn3=b[k][l]*y2[l];

  Sum3=Sum3+yn3;

 }

 y3[k]=Sum3;

}

for(k=0;k<=3;k++)

{

 for(l=0;l<=3;l++)

 {

  yn4=b[k][l]*y3[l];

  Sum4=Sum4+yn4;

 }

 y4[k]=Sum4;

}

cout<<"Koordinati vektora y1:"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

cout<<" "<<y1[k];

cout<<endl;

cout<<"Koordinati vektora y2:"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

cout<<" "<<y2[k];

cout<<endl;

cout<<"Koordinati vektora y3:"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

cout<<" "<<y3[k];

cout<<endl;

cout<<"Koordinati vektora y4:"<<endl;

for(k=0;k<=3;k++)

cout<<" "<<y4[k];

a[0][0]=y3[0];a[0][1]=y2[0];a[0][2]=y1[0];a[0][3]=y0[0];a[0][4]=-y4[0];

a[1][0]=y3[1];a[1][1]=y2[1];a[1][2]=y1[1];a[1][3]=y0[1];a[1][4]=-y4[1];

a[2][0]=y3[2];a[2][1]=y2[2];a[2][2]=y1[2];a[2][3]=y0[2];a[2][4]=-y4[2];

a[3][0]=y3[3];a[3][1]=y2[3];a[3][2]=y1[3];a[3][3]=y0[3];a[3][4]=-y4[3];

d0=a[0][0];

if(d0==0)cout<<"Metod Gayssa ne premenim"<<endl;return;

for(j=0;j<5;j++)

{a[0][j]=a[0][j]/d0;

}

a10=a[1][0];

a20=a[2][0];

a30=a[3][0];

for(j=0;j<5;j++)

{a[1][j]=a[1][j]-a[0][j]*a10;

a[2][j]=a[2][j]-a[0][j]*a20;

a[3][j]=a[3][j]-a[0][j]*a30;

}

d1=a[1][1];

if(d1==0)cout<<"Metod Gayssa ne premenim"<<endl;return;

for(j=0;j<5;j++)

{a[1][j]=a[1][j]/d1;

}

a21=a[2][1];

a31=a[3][1];

for(j=0;j<5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]-a[1][j]*a21;

a[3][j]=a[3][j]-a[1][j]*a31;

}

d2=a[2][2];

if(d2==0)cout<<"Metod Gayssa ne premenim"<<endl;return;

for(j=0;j<5;j++)

{a[2][j]=a[2][j]/d2;

}

a32=a[3][2];

for(j=0;j<5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]-a[2][j]*a32;

}

d3=a[3][3];

if(d3==0)cout<<"Metod Gayssa ne premenim"<<endl;return;

for(j=0;j<5;j++)

{a[3][j]=a[3][j]/d3;

}

x4=a[3][4];

x3=a[2][4]-a[2][3]*x4;

x2=a[1][4]-a[1][2]*x3-a[1][3]*x4;

x1=a[0][4]-a[0][1]*x2-a[0][2]*x3-a[0][3]*x4;

cout<<"p1="<<x1;

cout<<"p2="<<x2;

cout<<"p3="<<x3;

cout<<"p4="<<x4;

}

  1.  Контрольні питання
  •  Дайте визначення власного багаточлена матриці.
  •  Сформулюйте задачу знаходження власного багаточлена матриці по методу Крилова.
  •  Яка ідея методу Крилова знаходження власного багаточлена?
  •  Які допоміжні методи використовуються в методі Крилова?
  •  Як продовжити рішення, якщо по будь-якому методу отримана система не має єдиного рішення?

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50206. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ЕЛЕКТРОНІВ НА КРИСТАЛІЧНІЙ ГРАТЦІ 623.5 KB
  Згідно сучасних уявлень тверді тіла поділяють на кристалічні аморфні склоподібні і органічні речовини. Кристали тверді тіла які мають правильне періодичне розміщення складових їх частинок. В структурному відношенні кристал можна розглядати як тіло що складається з окремих паралелепіпедів повторюваності елементарних комірок.
50207. Нечеткая логика 68 KB
  Различать степени изменения лингвистической переменной в трех степенях – «Очень – Нормально – Слабо» Б. Изменять порог чувствительности. 1. Гадость – сойдет – неплохо
50208. Вивчення дисперсійної спектральної призми 242.5 KB
  Гоніометр Г5М складається з таких основних частин: коліматора суміщеного з ртутною лампою яка захищена металевим кожухом поворотного столика зорової труби та основи гоніометра основа гоніометра; обєктив коліматора; об'єктив зорової труби; окуляр зорової труби; відліковий мікроскоп;...
50209. Нечеткая логика 68 KB
  Различать степени изменения лингвистической переменной в трех степенях – «Очень – Нормально – Слабо» Б. Изменять порог чувствительности. 1. Казанова – Генрих VIII – верный лебедь
50210. Визначення продуктивності ультразвукового прошивального верстата 476.5 KB
  Плакати: загальний вид ультразвукового верстата й схема його роботи. Призначення ультразвукового прошивального верстата Ультразвуковий прошивальний верстат призначений для виготовлення або доведення отворів різної форми в деталях із твердих тендітних матеріалів як струмопровідних так і діелектриків стекло сітали кераміка ферити кремній германій рубін алмази тверді сплави й ін. Опис принципової схеми ультразвукового прошивального верстата мал.
50211. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля 459 KB
  2 Прилади і матеріали Біпризма Френеля джерело світла лампочка розжарювання розсувна щілина оптичний мікроскоп вертикальна масштабна шкала лінійка світлофільтри Опис установки Для пояснення методу отримання інтерференційної картини за допомогою біпризми Френеля необхідно використати оптичну схему яка наведена на рис. 1 1 джерело світла із змінними світлофільтрами; 2 конденсорна лінза; 3 розсувна щілина; 4 біпризма Френеля; 5 оптичний мікроскоп. Увімкнути джерело світла 1 в мережу 220 В.
50212. Вивчення особливостей коливальної системи ультразвукових верстатів і визначення змін швидкості робочої подачі інструмента при прошиванні отвору 139.5 KB
  Перетворювача електричних коливань у механічні; Концентратора трансформатора пружних коливань який збільшує амплітуду коливань перетворювача та погоджує параметри перетворювача та навантаження; Виконують роль ланок резонансної довжини при пере дачі коливань від перетворювача інструмента та в робочу зону. Амплітуда коливань торця перетворювача звичайно не більше за 5.
50213. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту Холла 75 KB
  Схема вимірювання питомого опору зразка і холлівської різниці потенціалів зображена на рис. досліджуваний зразок; 1 зонд для вимірювання холлівської напруги; 2 зонд для вимірювання питомого опору. Зразки на яких проводяться вимірювання мають форму паралелепіпеда і закріплені на спеціальному держаку. Зонди для вимірювання питомого опору та холлівської напруги припаюють до зразка припоєм підібраним так щоб зменшити перехідний опір.