35289

Собственные мышцы гортани, их иннервация, значение для голосообразования

Доклад

Медицина и ветеринария

Грудинощитовидная начинается от задней поверхности рукоятки гортани, присоединяется к передней поверхности щитовидного хряща. (Опускает гортань вниз)...

Русский

2014-03-31

15.25 KB

2 чел.

Собственные мышцы гортани, их иннервация, значение для голосообразования.

Бывают наружные и внутренние :

1) Наружные (одним концом прикрепляются к органам вне гортани) :

а) Грудиноподъязычная мышца соединяет подъязычную кость с внутренней поверхностью грудины. (Опускается подъязычная кость и гортань).

б) Грудинощитовидная начинается от задней поверхности рукоятки гортани, присоединяется к передней поверхности щитовидного хряща. (Опускает гортань вниз).

в) Щитоподъязычная мышца парная, одним концом прикрепляется к передней поверхности щитовидного хряща, а другие к телу подъязычной кости. (При сокращении поднимает гортань кверху и опускает. При подъеме гортани понижается тональность и тембр голоса. При опускании подъязычной кости – глотание).

2) Внутренние мышцы делятся на группы мышц

1)Обеспечивающие подвижность надгоратнника. (Черпалонадгортанные - закрывает и суживает вход в гортань, Щитовиднонадгортанные - надгортанник поднимается и открывает вход в гортань для прохождения воздуха)

2)Расширяющих голосовую щель (абдукторы)( задняя перстневидночерполовидная мышца - перемещает мышечные отростки черполовидных хрящей вокруг вертикальной оси сзади и к середине)

3)Суживающих голосовую щель (аддукторы) (боковая перстнечерпаловидная мышца -перемещает мышечные отростки)

4)Помогающих суживать голосовую щель (поперечные и косые черпаловидные мышцы - голосовые складки сходятся и закрывают вход в гортань)

5)Управляющих истинными голосовыми складками (Щиточерполовидная парная, щитовидноперстневидной - вибрирующие движения истинных голосовых складок)

6)Направляющих истинные голосовые складки ( изменяет звук голоса)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: – центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: – вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження – цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником об’єктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження – це...
48027. Логіка. Конспекти лекцій 846.5 KB
  Поняття і судження Основними формами абстрактного мислення є поняття судження й умовиводи. Судження – форма мислення в якій щонебудь стверджується або заперечується про предмети їхні властивості або відносини. Поняття судження умовивід мають свою специфічну форму структуру.
48028. ЛОГІКА. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 4.48 MB
  Теоретичні питання для самоконтролю Що означає термін логіка і в чому полягає проблема визначення логіки як науки Назвіть об'єкт предмет вивчення формальної логіки Яку сторону мислення вивчає логіка Що таке пізнання форми мислення Який взаємозв'язок між пізнанням і мисленням Що означає поняття абстрактне мислення Дайте визначення логічної форми істинності та правильності думки Дайте визначення мови та назвіть основні види знаків Що таке процес формалізації в вузькому та широкому значенні Що таке зміст і значення мовних виразів...