35315

Резервування і ініціалізація памяті на асемблері

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Одержати виконуваний файл програми з прикладу. Вивести на екран вікно регістрів процесора. Описати всі вхідні в це вікно регістри і прапори, а також їх призначення (письмово).

Украинкский

2014-09-23

56 KB

4 чел.

Практична робота №19

Тема: Резервування і ініціалізація пам'яті.

Мета: Навчитися резервувати і ініціалізувати пам'ять під програми на асемблері.

Устаткування: ПК. Програма Turbo Assembler 5.0.

 1.  Правила ТБ.

Приклад 1.

 

 1.  Індивідуальне завдання

 1.  Описати кожен рядок  програми з примера1 (письмово).
  1.  Одержати виконуваний файл програми з прикладу 1.
  2.  Вивести на екран вікно регістрів процесора. Описати всі вхідні в це вікно регістри і прапори, а також  їх призначення (письмово).
  3.  Запустити програму у відладчику в режимі трасування в прямому напрямі (виконання по кроках).
  4.  Записати послідовність зміни вмісту регістрів.
  5.  Вивести на екран вікно змінних процесора. Опишіть суть і вміст цього вікна.
  6.  Змініть програму так, щоб значення змінної per_1 знаходилося в регістрі ах, а  значення змінної per_2 знаходилося в регістрі dx.
  7.  Опишіть зміни у вікні регістрів і змінних, що відбулися після трасування зміненої програми.

masm                         программа для турбо ассемблера             

model small               код займає один сегмент

stack 256                   размер стека

.data                           початок або продовження сегменту даних, що ініціалізують

 per_1 db 23             присвается переменная типа байт   

 per_2 dw 9856        присвается переменная типа слово

 per_3 dd 9875645   присвается переменная типа двойное слово

 per_4 dw 29857       присвается переменная типа  слово

.code                          початок або продовження сегменту коду

main:                          начало функции

   mov ax,@data       фізичний адрес сегменту даних типу near перемещаем в регістр ах

   mov ds,ax              перемещение регістра ах в ds  

exit:                              

   mov ax,4c00h        стандартное окончание программы на ассемблере под ДОС

   int 21h

end main                    конец функции

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53797. Инструменты рынка ценных бумаг 27.5 KB
  Обыкновенная акция — ценная бумага, дающая право голоса на собрании акционеров и на участие в распределении чистой прибыли после выплаты процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям.
53798. Організація внутрішкільного контролю 139.5 KB
  Мета внутрішньо шкільного контролю полягає в: зборі оперативної інформації про стан керованих підсистем; поширенні передового педагогічного досвіду; підвищення рівня навчальних досягнень школярів; підвищення рівня вихованості учнів; своєчасному виявленні й виправленні попередженні помилок недоліків в організації й здійсненні навчальновиховного процесу; кваліфікованій допомозі педагогам у підвищенні педагогічної майстерності в оволодінні сучасними технологіями ефективними методами навчання і виховання. Функції внутрішньо...
53800. Стратегии управление оборотными активами 27 KB
  Осторожная стратегия предусматривает наличие большого объёма оборотных средств для обеспечения производственной деятельности фирмы. Такая стратегия является безопасной для фирмы, но в этом случае фирма теряет часть доходов
53801. Экономическая сущность инвестиций 34 KB
  Реальные (капиталообразующие) инвестиции включают следующие элементы: инвестиции в основные фонды (основной капитал), затраты на приобретение земельных участков, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в пополнение запасов материальных оборотных средств.
53802. Оптимизация использования денежных средств 28.5 KB
  Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия предполагает инвестирование избытка денежных средств для получения дополнительной прибыли, обеспечивая при этом необходимую ликвидность.
53803. Методы долгового финансирования 27 KB
  Эмиссия облигаций представляет собой финансовый проект, при реализации которого эмитент оформляет свои долговые обязательства в виде ценной бумаги, доступной любому инвестору, согласному с объявленными, едиными для всех кредиторов условиями.
53804. Тестовий контроль «Зарубіжна література» 149 KB
  Варіант 2 До жанру сатиричного роману слід віднести: А €œСобор Паризької Богоматері В. Варіант 3 Укажіть у якому столітті Біблію було вперше перекладено українською мовою: А ХIХ ст. Варіант 4 1.