35320

Тема: Керування папками файлами та ярликами.

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Відкрити вікно диска D: і створити в ній папку NEW літери латинські 2.Перейменувати папку NEW у папку НОВА літери кирилиці.З папки диска D: скопіювати в папку НОВА будь який файл або папку 4. З папки диска D: перемістити в папку НОВА будь який файл або папку 5.

Украинкский

2013-09-09

263.5 KB

4 чел.

Практична робота №1

Тема: Керування папками, файлами та ярликами.

Мета: набути уміння і навички роботи з папками і файлами, а також створення ярликів до них.

Обладнання: персональний комп’ютер з встановленою операційною системою Windows.

Призначення: оволодіння прийомами створення і перейменування папок, копіювання, переміщення, видалення і відновлення папок і файлів знадобляться у повсякденній роботі у середовищі Windows. Ці ж прийоми будуть застосовуватися у подальшому під час створення документів Word, Excel та інших додатків Windows. Навички роботи з ярликами дозволять спростити операції з папками і файлами.

 1.  

Відкрити вікно диска D: і створити в ній папку NEW (літери латинські)

   

2.Перейменувати папку NEW у папку НОВА (літери кирилиці).

3.З папки диска D: скопіювати в папку НОВА будь який файл або папку

4. З папки диска D: перемістити в папку НОВА будь який файл або папку

5.Видалити з папки НОВА переміщений туди файл або папку

 

6.Відновити в папці НОВА видалений раніше об’єкт .

7.Виділити в папці диска D: декілька суміжних об’єктів і скопіювати їх у папку НОВА.

8. Виділити в папці НОВА декілька несуміжних об’єктів і видалити їх.

9. Створити в папці НОВА ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання.

10. Додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми.

11. Додати на панель швидкого запуску кнопку додатка Word.

 

Контрольні питання.

 1.  Як перейменувати папку?
 2.  Як відновити видалену папку?
 3.  Як виділити групу суміжних об’єктів?
 4.  Як виділити групу несуміжних об’єктів ?
 5.  Як перемістити групу виділених об’єктів ?
 6.  Як змінити значок ярлика ?
 7.  Як скопіювати ярлик ?
 8.  Як додати пункт у меню Пуск, що має підпункти?
 9.  Як додати пункт виклику якогось додатку в меню Пуск ?

 1.  В контекстном меню выбрать «Переименовать».
 2.  Зайти в корзину, выделить нужную папку и в контекстном меню выбрать «Восстановить».
 3.  Зажав левую кнопку мыши, выделять необходимые объекты.
 4.  Зажав CTRL, выделять объекты левой кнопкой мыши.
 5.  В контекстном меню выбрать «Вырезать».
 6.  В контекстном меню выбрать «Свойства» – «Сменить значок...».
 7.  В контекстном меню выбрать «Копировать».
 8.  Нажать правой кнопкой мыши на меню «Пуск», выбрать «Открыть общее для всех меню».
 9.  Перетащить ярлык в меню «Пуск».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18119. Вступ до технології Enterprise JavaBeans 50 KB
  Тема 4: Вступ до технології Enterprise JavaBeans Java Platform Enterprise Edition чи Java EE раніше відома як Java 2 Platform Enterprise Edition чи J2EE до версії 1.5 це програмна платформа частина Javaплатформи для розробки і запуску розподілених Javaпрограм з багаторівневою архітектурою що базуються на ком
18120. Транзакції в мові SQL 88.5 KB
  Тема 5: Транзакції в мові SQL Що таке транзакція Транзакція transaction може бути визначена як логічна послідовність операцій над даними яка розглядається як окрема цілісна частина роботи. У транзакції робляться або всі зміни або жодної. Транзакції підтримують ACIDвластиво
18121. Збережені процедури в Interbase/Firebird 52.5 KB
  Тема 6: Збережені процедури в Interbase/Firebird Збережені процедури Stored procedures це програми які зберігаються в метаданих бази даних і виконуються на сервері. Прикладні програми можуть викликати stored procedure для виконання заданих в них операцій. Є два види збережених процеду
18122. Java Persistence API 77.5 KB
  PAGE 1 Тема 7: Java Persistence API Java Persistence API забезпечує object/relational mapping для роботи з реляційними даними в Javaпрограмах. Java Persistence складається з трьох частин: Java Persistence API Мови запитів Query language Метаданих для object/relational mapping Entities Entity це легковісний ...
18123. JavaServer Faces (JSF) 174 KB
  Тема 8: JavaServer Faces JSF Технологія JavaServer Faces це серверний framework для webпрограм що розробляються на Java. Основні компоненти JavaServer Faces такі: API для представлення UIкомпонентів і керування їх станом; обробки подій; серверної валідації; конверсії даних; визначення навігації по
18124. Spring Framework 86 KB
  Тема 9: Spring Framework Spring є Java framework який надає розробнику сукупність сервісів для побудови масштабованих J2EE програм. Spring реалізує в собі концепцію MVC. Inversion of Control IoC Іноді можна почути терміни Inversion of Control та Dependency Injection як взаємозамінні але це не зовсім вірно. Inversion of Co...
18125. Struts Framework 175 KB
  Тема 10: Struts Framework Apache Struts це opensource framework для розробки Java EE web програм. В ньому використовується і розширюється Java Servlet API та надається базова інфраструктура для реалізації програми на основі шаблону проектування design pattern MVC. Базова платформа для використання Struts 2 вклю...
18126. Предмет та задачі фізичної електроніки 246.27 KB
  Предмет та задачі фізичної електроніки Що таке фізична електроніка Що за розділ фізики Так от: це наука котра займається вивченням властивостей електронів та іонів при швидкостях набагато менших швидкості світла. Фізична електроніка вивчає рух електронів та іонів у в...
18127. Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями 879.5 KB
  Розподіл електронів в твердому тілі за енергіями Спочатку цей розподіл було знайдено чисто експериментально Фермі та Діраком. Задача полягає в тому щоб знайти число електронів що мають енергії в інтервалі Е Е dE тобто знайти функціюзакон розподілу електронів за е