35339

Операційна система Ms –Dos

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитися використовувати основні команди Ms – Dos для роботи в командному режимі. Створювати невеликі за обємом текстові файли, не вдаючись до можливостей текстових редакторів.

Украинкский

2013-09-23

143.5 KB

3 чел.

ПМС07 Геращенко А.Я.


D:\

CHI

manual.chi

manual.bak

DOC

LETTERS

paper.doc

paper.bak

telex.doc

CHI

cw.exe

EXE

pctools.exe

pctools.hlp

autoexec.bat

command.com

C:\

LEARN

GAMES

readme.doc

SPIDER

WORMS3D

ENGLISH

MATH

math.exe

math. hlp

PART1

PART2

worms.exe

setup.exe

spider.exe

spider.hlp

1.avi

1.doc

2.avi

Практична робота №9

Тема: Операційна система Ms – Dos. Команди  Ms – Dos.

Мета: навчитися використовувати основні команди Ms – Dos для роботи в командному режимі. Створювати невеликі за об'ємом текстові файли, не вдаючись до можливостей текстових редакторів.

Устаткування: ПК. Операційна система Ms – Dos.

 1.  Правила ТБ.
 2.  Методичні  рекомендації.                                          
  1.  Індивідуальне завдання.

 1.  Вкажіть шлях до кожного файлу наступної файлової системи:

D:\ CHI\ manual.chi

D:\ CHI\ manual.bak

D:\ DOC\LETTERS\ telex.doc

D:\ DOC\ paper.doc

D:\ DOC\ paper.bak

D:\ EXE\CHI\ cw.exe

D:\ EXE\pctools.exe

D:\ EXE\pctools.hlp

D:\ autoexec.bat

D:\ command.com

 1.  Створіть дерево каталогів, використовуючи шлях до кожного файлу

C:\ LEARN \ MATH \ math.exe

C:\ LEARN \ MATH \ math.hlp

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART1\ 1.avi

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART1\ 1.doc

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART2 \ 2.avi

C:\ GAMES \ WORMS3D \ worms.exe

C:\ GAMES \ WORMS3D \ setup.exe

C:\ GAMES \ SPIDER \ spider.exe

C:\ GAMES \ SPIDER \ spider.hlp

C:\ readme.doc

 1.  Користуючись довідковою системою ОС Ms – Dos, одержте повну довідку про команду mem.exe

 1.  Очистите екран.

С помощью команды (c:\>CLS)

До:           

После:     

 1.  Одержте дані про поточну дату і час.

 1.  Зробіть поточним дисковод А:

 1.  Скопіюйте наступний вміст екрану у файл lesson.txt.

Діалог користувача з MS – DOS

здійснюється у формі команд. Команда

складається з імені команди або що викликається

програми залежно від її формату

доповнюється параметрами, розділеними

пропусками. Використовування команди виконується

натисненням клавіші <Enter>.

 1.  Перевірити вміст поточного каталогу і переконаєтеся у наявності створеного вами файлу.

 1.  У поточному каталозі створіть каталоги: UROK1, UROK2, UROK3.

 1.  Скопіюйте файл lesson.txt в кожний з каталогів.

 1.  Перевірте вміст каталогів і переконайтеся у наявності скопійованих вами файлів.

 1.  У кожному з каталогів зробіть копію файлу lesson.txt, відповідно з іменами lesson1.txt, lesson2.txt і lesson3.txt.

 1.  Виведіть вміст файлу lesson3.txt на екран.

 1.  Зробіть поточним кореневий каталог.

 1.  Використовуючи шаблон і маску видалите всі створені вами файли і каталоги.

 1.  Контрольні питання.

 1.  Які заборони існують в написанні імен файлів і їх розширень?

Розширення ім’я до 3 символів, довжина ім’я до 8 символів.

 1.  Що таке каталог? Підкаталог?

Каталог - это созданное объединение папок и файлов.

Подкаталог-это каталог, который находится в корневом каталоге.

 1.  Уточніть поняття термінів: кореневий, батьківський і поточний каталог.

Корневой - это главный каталог, в котором находиться все каталоги.

Родительский - это каталог, в котором находиться текущий каталог и некоторые другие.

Текущий - это каталог, с которым работает пользователь в настоящее время.

 1.  Що таке шлях до файлу?

Это указание его места нахождения с помощью указания корневого каталога\ родительского каталога\ имя файла.

 1.  Чи можна стверджувати, що назва імен жорстких дисків, і логічних дисків — це одне і теж поняття?

Нет, т.к. все диски являются логическими.

 1.  Для чого використовують шаблони? Як вони будуються?

Каждый документ основан на шаблоне. Шаблон определяет основную структуру документа и содержит настройки документа, такие как элементы автотекста, шрифты, назначенные сочетания клавиш, макросы, меню, параметры страницы, форматирование и стили.

Общие шаблоны, включая шаблон Normal.dot, содержат настройки, доступные для всех документов. Шаблоны документов, например шаблоны записок или факсов в диалоговом окне Шаблоны, содержат настройки, доступные только для документов, основанных на соответствующих шаблонах.

 1.  Оформлення звіту.
 2.  Захист роботи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76238. Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, джерела, функції 40.89 KB
  П.Куліш увійшов у історію української культури як автор першого історичного роману, цілої низки оповідань, поетичних та драматичних творів, перекладів і переспівів. Жанрова і тематична різноманітність літературно-художніх текстів П.Куліша служить запорукою багатства...
76240. ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕР? 85.5 KB
  Эффективность использования ПК в большой степени определяется количеством и типами внешних устройств, которые могут применяться в его составе. Внешние устройства обеспечивают взаимодействие пользователя с ПК.
76241. Помехи и искажения в каналах связи 109.67 KB
  Внешними являются помехи возникающие вне канала к ним относятся: атмосферные возникают в атмосфере земли и могут быть вызваны грозовыми разрядами осадками пылевыми бурями северным сиянием;...
76243. Организация и методика подготовки к туристическому подходу 30.62 KB
  Лучше разделите ее на столько маленьких мешочков сколько у Вас будет приемов пищи. Режим передвижения на местности Для того чтобы увеличить точность движения по азимуту руководства по топографии рекомендуют следующие приемы.
76244. Помехоустойчивость когерентного детектирования 51.34 KB
  Формирователь опорного колебания для когерентного детектирования сигналов с относительной фазовой манипуляцией на 180 содержит удвоитель частоты фильтр второй гармоники фазовращатель усилитель мощности параметрон электронный ключ фильтр нижних частот фазовый детектор.
76245. Синтез алгоритмов и схем оптимальных приемников 338.5 KB
  В настоящее время в связи с ростом числа совместно работающих радиотехнических систем различного назначения много внимания уделяется вопросам синтеза оптимальных приемников обнаружения полезных сигналов на фоне активных и пассивных мешающих сигналов и помех.
76246. Биоэнергетика 26.97 KB
  Биомасса - образуется при фотосинтезе из диоксида углерода и воды с выделением кислорода. Это материалы растительного происхождения, которые могут быть использованы в качестве топлива для целей преобразования их энергетической компоненты. К биомассе относятся материалы...