35339

Операційна система Ms Dos

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитися використовувати основні команди Ms – Dos для роботи в командному режимі. Створювати невеликі за обємом текстові файли, не вдаючись до можливостей текстових редакторів.

Украинкский

2013-09-23

143.5 KB

3 чел.

ПМС07 Геращенко А.Я.


D:\

CHI

manual.chi

manual.bak

DOC

LETTERS

paper.doc

paper.bak

telex.doc

CHI

cw.exe

EXE

pctools.exe

pctools.hlp

autoexec.bat

command.com

C:\

LEARN

GAMES

readme.doc

SPIDER

WORMS3D

ENGLISH

MATH

math.exe

math. hlp

PART1

PART2

worms.exe

setup.exe

spider.exe

spider.hlp

1.avi

1.doc

2.avi

Практична робота №9

Тема: Операційна система Ms – Dos. Команди  Ms – Dos.

Мета: навчитися використовувати основні команди Ms – Dos для роботи в командному режимі. Створювати невеликі за об'ємом текстові файли, не вдаючись до можливостей текстових редакторів.

Устаткування: ПК. Операційна система Ms – Dos.

 1.  Правила ТБ.
 2.  Методичні  рекомендації.                                          
  1.  Індивідуальне завдання.

 1.  Вкажіть шлях до кожного файлу наступної файлової системи:

D:\ CHI\ manual.chi

D:\ CHI\ manual.bak

D:\ DOC\LETTERS\ telex.doc

D:\ DOC\ paper.doc

D:\ DOC\ paper.bak

D:\ EXE\CHI\ cw.exe

D:\ EXE\pctools.exe

D:\ EXE\pctools.hlp

D:\ autoexec.bat

D:\ command.com

 1.  Створіть дерево каталогів, використовуючи шлях до кожного файлу

C:\ LEARN \ MATH \ math.exe

C:\ LEARN \ MATH \ math.hlp

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART1\ 1.avi

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART1\ 1.doc

C:\ LEARN \ ENGLISH \ PART2 \ 2.avi

C:\ GAMES \ WORMS3D \ worms.exe

C:\ GAMES \ WORMS3D \ setup.exe

C:\ GAMES \ SPIDER \ spider.exe

C:\ GAMES \ SPIDER \ spider.hlp

C:\ readme.doc

 1.  Користуючись довідковою системою ОС Ms – Dos, одержте повну довідку про команду mem.exe

 1.  Очистите екран.

С помощью команды (c:\>CLS)

До:           

После:     

 1.  Одержте дані про поточну дату і час.

 1.  Зробіть поточним дисковод А:

 1.  Скопіюйте наступний вміст екрану у файл lesson.txt.

Діалог користувача з MS – DOS

здійснюється у формі команд. Команда

складається з імені команди або що викликається

програми залежно від її формату

доповнюється параметрами, розділеними

пропусками. Використовування команди виконується

натисненням клавіші <Enter>.

 1.  Перевірити вміст поточного каталогу і переконаєтеся у наявності створеного вами файлу.

 1.  У поточному каталозі створіть каталоги: UROK1, UROK2, UROK3.

 1.  Скопіюйте файл lesson.txt в кожний з каталогів.

 1.  Перевірте вміст каталогів і переконайтеся у наявності скопійованих вами файлів.

 1.  У кожному з каталогів зробіть копію файлу lesson.txt, відповідно з іменами lesson1.txt, lesson2.txt і lesson3.txt.

 1.  Виведіть вміст файлу lesson3.txt на екран.

 1.  Зробіть поточним кореневий каталог.

 1.  Використовуючи шаблон і маску видалите всі створені вами файли і каталоги.

 1.  Контрольні питання.

 1.  Які заборони існують в написанні імен файлів і їх розширень?

Розширення ім’я до 3 символів, довжина ім’я до 8 символів.

 1.  Що таке каталог? Підкаталог?

Каталог - это созданное объединение папок и файлов.

Подкаталог-это каталог, который находится в корневом каталоге.

 1.  Уточніть поняття термінів: кореневий, батьківський і поточний каталог.

Корневой - это главный каталог, в котором находиться все каталоги.

Родительский - это каталог, в котором находиться текущий каталог и некоторые другие.

Текущий - это каталог, с которым работает пользователь в настоящее время.

 1.  Що таке шлях до файлу?

Это указание его места нахождения с помощью указания корневого каталога\ родительского каталога\ имя файла.

 1.  Чи можна стверджувати, що назва імен жорстких дисків, і логічних дисків — це одне і теж поняття?

Нет, т.к. все диски являются логическими.

 1.  Для чого використовують шаблони? Як вони будуються?

Каждый документ основан на шаблоне. Шаблон определяет основную структуру документа и содержит настройки документа, такие как элементы автотекста, шрифты, назначенные сочетания клавиш, макросы, меню, параметры страницы, форматирование и стили.

Общие шаблоны, включая шаблон Normal.dot, содержат настройки, доступные для всех документов. Шаблоны документов, например шаблоны записок или факсов в диалоговом окне Шаблоны, содержат настройки, доступные только для документов, основанных на соответствующих шаблонах.

 1.  Оформлення звіту.
 2.  Захист роботи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55691. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 140.5 KB
  Основные задачи педагога по развитию творческих способностей учащихся. Виды творческих работ на уроках русского языка Основные методические особенности сочинений-этюдов Творческие работы учащихся...
55692. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 133 KB
  Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти але й адекватних технологій і методів навчання. Враховуючи що продуктом школи є людина особистість відзначимо основні задачі які підлягають реалізації...
55693. Національне виховання на уроках розвитку зв’язного мовлення 207.5 KB
  На жаль, нині ми маємо надзвичайно мало патріотів, котрі щиро вболівають за майбутнє та теперішнє держави. Чому це так? Тому, що відсутня відповідна політика держави, а як відомо «відсутність такої політики» - також політика.
55694. Корекційно-розвивальна робота з учнями з вадами фізичного та (або) розумового розвитку 228 KB
  Окрім того діти навчаються у школі де переважно ведуть сидячий спосіб життя і можуть ділитися своїми емоціями лише на коротких перервах чи на уроках фізкультури. Ці діти швидко відволікаються увага у них нестійка.
55696. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 389 KB
  Студенти учасники ансамблю краще проводять заняття педагогічної практики у дитячому садку та школі бо їхнє тонке чуття музичних творів передається дітям а хвилювання яке притаманне студентам-практикантам під час проходження...
55697. Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів 244.5 KB
  Наше завдання полягає в тому щоб: а удосконалювати вміння правильно відповідати на поставлені запитання ставити запитання іншим вступати в розмову; б збагачувати мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету...
55698. Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання учнів початкових класів 338 KB
  Від якості навчання і виховання залежить формування культурних цінностей. Тому реформування загальної освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності які мають конкретну мету - створити такі умови навчання за якими би кожен учень міг успішно навчався...
55699. Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ 2.16 MB
  На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...