35354

Управління теками, файлами і ярликами

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

9 створити в теці Петренко ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання 10 додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми; 1 перетянуть ярлык в главное меню; 2 Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню выбрать там закрепить в меню Пуск. Як створити теку на робочому столі Як створити теку в теці Як скопіювати зміст теки розміщеної на диску D: на робочий стіл' Як виділити групу суміжних об'єктів Як виділити групу несуміжних об'єктів Як виділити всі об'єкти...

Украинкский

2013-09-09

310 KB

4 чел.

Практична робота №4

Тема: Управління теками, файлами і ярликами

Мета: придбати уміння і навик роботи з теками і файлами, а також створення ярликів до них.

Призначення: оволодіння прийомами створення і перейменування тек, копіювання, переміщення, видалення і відновлення тек і файлів знадобляться в повсякденній роботі в середовищі Windows.

Устаткування: ПК. Операційна система Windows.

Індивідуальне завдання

Для того, щоб освоїти прийоми роботи з теками і файлами, необхідно виконати наступне:

1)   відкрити вікно теки диска D: і створити в ній, скажімо,  теку Petrenko (букви латинські);

2)   перейменувати теку Petrenko в теку Петренко (букви кирилиці);

3)   з теки диска D: скопіювати в теку Петренко який-небудь файл або теку;

   2) с помощью комбинации CTRL+C.

  

4)   з теки диска D: перемістити в теку Петренко який-небудь файл або теку;

2) с помощью комбинации CTRL+X.

5)   видалити з теки Петренко переміщений туди файл або теку;

2) с помощью клавиши DEL.

6)   відновити в теці Петренко видалений раніше об'єкт;

7)   виділити в теці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в теку Петренко;

2) с помощью комбинации CTRL+C.

8)   виділити в теці Петренко декілька несуміжних об'єктів і видалити їх;

2) с помощью клавиши DEL.

9)   створити в теці Петренко ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання

10) додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми;

1) перетянуть ярлык в главное меню;

2) Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там

   закрепить в меню «Пуск».

11) додати на панель швидкого запуску кнопку додатку Word.

- для этого необходимо перетянуть ярлык из «Пуска»

 

Контрольні питання.

 1.  Як створити теку на робочому столі?
 2.  Як створити теку в теці?
 3.  Як скопіювати зміст теки, розміщеної на диску D:, на робочий стіл'
 4.  Як виділити групу суміжних об'єктів?
 5.  Як виділити групу несуміжних об'єктів?
 6.  Як виділити всі об'єкти, розміщені в теці?
 7.  Як скопіювати групу виділених об'єктів?
 8.  Як вилучити групу об'єктів?
 9.  Як змінити значок ярлика?
 10.  Як скопіювати ярлик?
 11.  Як видалити ярлик?
 12.  Як додати пункт виклику якогось додатку в меню Пуск?
 13.  Як додати пункт в меню Пуск, що має підпункти?
 14.  Як видалити пункт з меню Пуск?
 15.  Як створити кнопку Excel на панелі швидкого запуску?

1. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Создать – Папку».

2. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Создать – Папку», с помощью строки меню(Файл).

3. Выделить объект, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню –«Копировать»; с помощью комбинации клавиш CTRL+C; с помощью строки меню (Правка).

4. Зажав левую кнопку мыши, тянуть курсор.

5. Зажав CTRL, левой кнопкой мыши выделять необходимые объекты.

6. В строке меню выбрать «Правка» - Выделить все, или же с помощью комбинации клавиш CTRL+А.

7. С помощью комбинации клавиш CTRL+С; с помощью контекстного меню(выбрав там Копировать); с помощью строки меню.

8. С помощью комбинации клавиш CTRL+Х; с помощью контекстного меню(выбрав там Вырезать); с помощью строки меню.

9. Свойства – Ярлык – Сменить значок.

10. С помощью комбинации клавиш CTRL+С; с помощью контекстного меню(выбрав там Копировать).

11. С помощью комбинации клавиш DEL; с помощью контекстного меню(выбрав там Удалить).

12. Перетянуть ярлык в главное меню; правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Закрепить в меню «Пуск».

13. С помощью контекстного меню (выбрав там «Открыть общее для всех меню»).

14. С помощью контекстного меню (выбрав там «Удалить из этого списка»).

15. Необходимо перетянуть ярлык из «Пуска».

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...