35354

Управління теками, файлами і ярликами

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

9 створити в теці Петренко ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання 10 додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми; 1 перетянуть ярлык в главное меню; 2 Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню выбрать там закрепить в меню Пуск. Як створити теку на робочому столі Як створити теку в теці Як скопіювати зміст теки розміщеної на диску D: на робочий стіл' Як виділити групу суміжних об'єктів Як виділити групу несуміжних об'єктів Як виділити всі об'єкти...

Украинкский

2013-09-09

310 KB

4 чел.

Практична робота №4

Тема: Управління теками, файлами і ярликами

Мета: придбати уміння і навик роботи з теками і файлами, а також створення ярликів до них.

Призначення: оволодіння прийомами створення і перейменування тек, копіювання, переміщення, видалення і відновлення тек і файлів знадобляться в повсякденній роботі в середовищі Windows.

Устаткування: ПК. Операційна система Windows.

Індивідуальне завдання

Для того, щоб освоїти прийоми роботи з теками і файлами, необхідно виконати наступне:

1)   відкрити вікно теки диска D: і створити в ній, скажімо,  теку Petrenko (букви латинські);

2)   перейменувати теку Petrenko в теку Петренко (букви кирилиці);

3)   з теки диска D: скопіювати в теку Петренко який-небудь файл або теку;

   2) с помощью комбинации CTRL+C.

  

4)   з теки диска D: перемістити в теку Петренко який-небудь файл або теку;

2) с помощью комбинации CTRL+X.

5)   видалити з теки Петренко переміщений туди файл або теку;

2) с помощью клавиши DEL.

6)   відновити в теці Петренко видалений раніше об'єкт;

7)   виділити в теці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в теку Петренко;

2) с помощью комбинации CTRL+C.

8)   виділити в теці Петренко декілька несуміжних об'єктів і видалити їх;

2) с помощью клавиши DEL.

9)   створити в теці Петренко ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання

10) додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми;

1) перетянуть ярлык в главное меню;

2) Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там

   закрепить в меню «Пуск».

11) додати на панель швидкого запуску кнопку додатку Word.

- для этого необходимо перетянуть ярлык из «Пуска»

 

Контрольні питання.

 1.  Як створити теку на робочому столі?
 2.  Як створити теку в теці?
 3.  Як скопіювати зміст теки, розміщеної на диску D:, на робочий стіл'
 4.  Як виділити групу суміжних об'єктів?
 5.  Як виділити групу несуміжних об'єктів?
 6.  Як виділити всі об'єкти, розміщені в теці?
 7.  Як скопіювати групу виділених об'єктів?
 8.  Як вилучити групу об'єктів?
 9.  Як змінити значок ярлика?
 10.  Як скопіювати ярлик?
 11.  Як видалити ярлик?
 12.  Як додати пункт виклику якогось додатку в меню Пуск?
 13.  Як додати пункт в меню Пуск, що має підпункти?
 14.  Як видалити пункт з меню Пуск?
 15.  Як створити кнопку Excel на панелі швидкого запуску?

1. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Создать – Папку».

2. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Создать – Папку», с помощью строки меню(Файл).

3. Выделить объект, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню –«Копировать»; с помощью комбинации клавиш CTRL+C; с помощью строки меню (Правка).

4. Зажав левую кнопку мыши, тянуть курсор.

5. Зажав CTRL, левой кнопкой мыши выделять необходимые объекты.

6. В строке меню выбрать «Правка» - Выделить все, или же с помощью комбинации клавиш CTRL+А.

7. С помощью комбинации клавиш CTRL+С; с помощью контекстного меню(выбрав там Копировать); с помощью строки меню.

8. С помощью комбинации клавиш CTRL+Х; с помощью контекстного меню(выбрав там Вырезать); с помощью строки меню.

9. Свойства – Ярлык – Сменить значок.

10. С помощью комбинации клавиш CTRL+С; с помощью контекстного меню(выбрав там Копировать).

11. С помощью комбинации клавиш DEL; с помощью контекстного меню(выбрав там Удалить).

12. Перетянуть ярлык в главное меню; правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать там «Закрепить в меню «Пуск».

13. С помощью контекстного меню (выбрав там «Открыть общее для всех меню»).

14. С помощью контекстного меню (выбрав там «Удалить из этого списка»).

15. Необходимо перетянуть ярлык из «Пуска».

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

480. Подбор сечения внецентренно сжатой стойки 229.5 KB
  Подобрать сечение внецентренно сжатой стойки из широкополочного двутавра при действии продольной силы N и изгибающего момента M.
481. Состав, структура и кругооборот оборотных средств предприятия 262 KB
  Сущность оборотных средств и их место в системе управления экономикой предприятия. Состав, структура и оценка оборотных средств. Анализ и систематизация оборотных средств и их места в управлении экономикой предприятия.
482. Автоматизированное рабочее место Администратор локальной сети колледжа разработанное в среде Borland Delphi 7 214.5 KB
  Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем. В нашем случае это АРМ Администратор локальной сети колледжа. Структурирование и функциональность автоматизированных информационных систем. Разработка эскизного проекта
483. Исследование статических и динамических характеристик объекта управления 193.5 KB
  Экспериментальное получение естественных и искусственных характеристик ДПТ НВ по его модели. Математическая модель электродвигателя. Электромеханические характеристики.
484. Суть та види міжнародних послугових відносин 146 KB
  Визначення ролі міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи. Структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових відносин. Особливості міжнародної торгівлі послугами та способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг.
485. Разработка лесохозяйственных мероприятий на части Альшеевского лесничества 563.5 KB
  Природно-экономические условия района и характеристика лесного фонда. Заготовка древесины и естественное возобновление леса. Выбор насаждений для пчеловодческой деятельности. Расчет медопродуктивности лесопокрытой площади.
486. Охорона праці на виробництві 141 KB
  При виконанні зварювальних робіт на працівників можуть впливати шкідливі і небезпечні виробничі фактори. До шкідливих виробничих факторів належать велика запиленість і загазованість робочої зони, ультрафіолетове, видиме й інфрачервоне випромінювання зварювальної дуги, шум.
487. Особенности национального менеджмента в России 170.5 KB
  Влияние национальных факторов на развитие менеджмента в России. Инфраструктура и характерные черты современного российского менеджмента, сравнительный анализ и сопоставление с Западной моделью. Роль российской культуры в системе современного менеджмента.
488. Организация технологического процесса изготовления детали 159.96 KB
  Расчет размера партии и периодичность запуска-выпуска деталей. Расчет длительности производственного цикла. Планирование участка и построение план-графика работы. Организация технического контроля качества продукции на предприятии.