35355

Управління папками, файлами і ярликами

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Індивідуальне завдання Для того щоб освоїти прийоми роботи з теками і файлами необхідно виконати наступне: 1 відкрити вікно папки диска D: і створити в ній скажімо папку Petrenko букви латинські; открываем иконку с названием мой компьютер в окне находим иконку диска С: и отрываем ее в окне диска С: создаем новую папку даем ей имя латинскими буквами Petrenko 2 перейменувати папку Petrenko в папку Петренко букви кирилиці; Левой клавишей мыши выделяем папку под названием Petrenko и выбираем из предоставленного списка...

Украинкский

2013-09-09

109.5 KB

0 чел.

4                                          ОССП                       Черевко О.В.

Практична робота №4

Тема: Управління папками, файлами і ярликами

Мета: придбати уміння і навик роботи з папками і файлами, а також створення ярликів до них.

Призначення: оволодіння прийомами створення і перейменування папок, копіювання, переміщення, видалення і відновлення папок і файлів знадобляться в повсякденній роботі в середовищі Windows.

Устаткування: ПК. Операційна система Windows.

 1.  Правила ТБ.
 2.  Методичні  рекомендації.
  1.  Індивідуальне завдання

Для того, щоб освоїти прийоми роботи з теками і файлами, необхідно виконати наступне:

1)   відкрити вікно папки диска D: і створити в ній, скажімо,  папку Petrenko (букви латинські);

открываем иконку с названием «мой компьютер», в окне находим иконку диска С: и отрываем ее, в окне диска С: создаем новую папку  даем ей имя латинскими буквами Petrenko

2)   перейменувати папку Petrenko в папку Петренко (букви кирилиці);

Левой клавишей мыши выделяем папку под названием Petrenko, и выбираем из предоставленного списка Переименовать. Переименовуем папку  Petrenko, на папку  Петренко (букви кирилиці) 

3)   з папки диска D: скопіювати в папку Петренко який-небудь файл або папку;

Выбираем текстовый документ Word выделяем его с помощью мыши и копируем в папку  Петренко

4)   з папки диска D: перемістити в папку Петренко який-небудь файл або папку;

Выделить папку с помощью мыши левой клавиши и не отпуская ее перетащить в папку  Петренко 

5)   видалити з папки Петренко переміщений туди файл або папку;

1) перетащить левой клавишей  мыши на значок «Корзина» созданные файлы  в папку Петренко 

2)  выделить объект и нажать на клавишу  <Delete>;

3) обозначить обьект в меню окна открытой папки выбрать команду Файл – Удалить или на панели инструментов клацнуть мышей на соответствующею кнопку     

4)  Клацнуть правой клавишей мыши на объект, что удаляется, и контекстном меню выбрать пункт «Удалить»  

6)   відновити в папці Петренко видалений раніше об'єкт;

Удаленный ранее документ можно возобновит так: открыть окно «Козины» и нажать функцию «восстановить все объекты «

7) виділити в папці диска D: декілька суміжних об'єктів і скопіювати їх в папку Петренко;

С помощью мыши выделить обеты и скопировать их в папку   Петренко

8)   виділити в папці Петренко декілька несуміжних об'єктів і видалити їх;

Зажать клавишу Ctrl и с помощью мыши выделить нужные объекты для копирования в папку Петренко

9) створити в папці Петренко ярлик антивірусної програми для перевірки дискети і запустити її на виконання;

Ярлык можно создать  в папке Петренко, с помощью контекстного меню выбрать «создать ярлык»

10) додати в меню Пуск пункт для запуску антивірусної програми;

1 способ

2 способ

Перетянуть объект  

11) додати на панель швидкого запуску кнопку додатку Word.

1.Способ

2.Способ Правой кнопкой миши выбираем копировать ярлик а за тем вставит куда  нам надо.

Контрольні питання.

 1.  Як створити папку на робочому столі?
 2.  Як створити папку в папці?
 3.  Як скопіювати зміст папки, розміщеної на диску D:, на робочий стіл?
 4.  Як виділити групу суміжних об'єктів?
 5.  Як виділити групу несуміжних об'єктів?
 6.  Як виділити всі об'єкти, розміщені в папці?
 7.  Як скопіювати групу виділених об'єктів?
 8.  Як вилучити групу об'єктів?
 9.  Як змінити значок ярлика?
 10.  Як скопіювати ярлик?
 11.  Як видалити ярлик?
 12.  Як додати пункт виклику якогось додатку в меню Пуск?
 13.  Як додати пункт в меню Пуск, що має підпункти?
 14.  Як видалити пункт з меню Пуск?
 15.  Як створити кнопку Excel на панелі швидкого запуску?

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6774. Регіональні землі на етапі політичного дроблення Давньоруської держави. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України 60.55 KB
  Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. План Предмет етнополітики. Поняття історико-етнографічний регіон. Етнотериторіальні утворення на українських землях в до...
6775. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу 66.92 KB
  Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. План. Проблеми етнічного походження Київської Русі. Концепції полі та моноетнічності давньоруської народності. Особливості литовської експансії на українські землі...
6776. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців 64.76 KB
  Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. П Л А Н Українська еміграція - причини, хвилі та наслідки. Українська діаспора, її стан та роль у розбудові української держави. I Міграція населення - переселення, п...
6777. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917 - 2004рр.) 59.81 KB
  Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917-2004рр.) План. I. Спроби вирішення етнонаціональних проблем в Україні. Центральною Радою, Гетьманським урядом та Директорією УНР. II. Етнополітичні фактори у політиці радянської влад...
6778. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини 615.22 KB
  Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. 2. Основні ознаки проектної діяльності. 3. Види проектів. Основні поняття: проект, проектування, проектно-техноло...
6779. Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект 89.66 KB
  Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо. Поняття про етапи навчального проектування: організаційно-підготовчий, конструкторський, техно...
6780. Творчість як основа перетворювальної діяльності людини 21.92 KB
  Творчість як основа перетворювальної діяльності людини. Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції - рушійна сила у розвитку виробництва. Основні поняття: творчість, мислення, винахід, винахідництво, раціоналізаторські пропозиції 1.Творчість ...
6781. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності 1.54 MB
  Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності 1.Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках та журналах. 2.Використання в проектній діяльності ...
6782. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел 886.6 KB
  Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. 2.Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для проекту. 3.Сутність написання рефератів. Технологія написання навчальних, контрольних, службових та творчих...