35416

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ВАРИАНТ 13 Алгоритм: псевдокод Объявляем переменные alpha beta z1 z2; Считываем значения параметров и переводим их в радианы; Вычисление значения функций и вывод на экран. блоксхема НАЧАЛО alpha beta z1 z2 z1 = sinalpha cos2 beta alpha cosalpha sin2 beta alpha; z2 = 1 sin2 beta cos2 beta z1...

Русский

2013-09-10

88.5 KB

4 чел.

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ


1.Цель работы:

Целью работы является вычисление сложных математических выражений.

2.Задание

Написать программу для расчёта двух формул. Предварительно подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора.

ВАРИАНТ 13

Алгоритм:

псевдокод

Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2;

 Считываем значения параметров и переводим их в радианы;

 Вычисление значения функций и вывод на экран.

блок-схема

                                                                                 НАЧАЛО

                                                 alpha, beta, z1, z2                   

                

  z1 = (sin(alpha) + cos(2 * beta - alpha))/

   (cos(alpha) - sin(2 * beta - alpha));

   z2 = (1 + sin(2 * beta)) / (cos(2 * beta))    

             

             z1, z2  

                                                              

                                                     КОНЕЦ

4.Листинг программы

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

 //Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2

   double alpha, beta, z1, z2;

   //Считываем значения параметров и переводим их в радианы

 cout << "Введите альфа: ";

 cin >> alpha;

 alpha = alpha * 3.14 / 180;

 cout << "Введите бета: ";

 cin >> beta;

 beta = beta * 3.14 / 180;

//Вычисление значения функций и вывод на экран

 z1 = (sin(alpha) + cos(2 * beta - alpha))/(cos(alpha) - sin(2 * beta - alpha));

cout << "z1 = " << z1 << "\n";

z2 = (1 + sin(2 * beta)) / (cos(2 * beta));

cout << "z2 = " << z2 << "\n";

return 0;

}

5. Пример выполнения программы

6.Анализ результатов и выводы

В ходе данной лабораторной работы, мы изучили способы вычисления сложных математических функций, а также процедуру отладки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55234. Цілі і завдання державної регіональної економічної політики України в економічній та соціальній сфері 24.26 KB
  Державна регіональна економічна політика це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері розвитку регіонів відповідно до поточних і стратегічних цілей.
55235. Історичний шлях розвитку адвокатури в Україні 156.5 KB
  Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб.
55236. Брейн-ринг по правоведению для учащихся 9-10 кл 71.5 KB
  Цели: развивать у учащихся интерес к правоведению; формировать у них интерес и уважение к правовой грамотности; дать им возможность применить накопленные знания на практике; проверить уровень усваивания текущего материала по данному предмету; заинтересовать и сориентировать учеников...
55237. Прийом залучення візуального та асоціативного мислення учнів при роз’ясненні сутності конституційного права 529 KB
  Прийом залучення візуального та асоціативного мислення учнів при роз’ясненні сутності конституційного права Актуальність та обґрунтування прийому. На юридичних факультетах конституційне право як фундаментальна галузь права вивчається ще на першому курсі відразу після вивчення теорії держави та права. Практика свідчить що не всі студенти можуть здійснити дефініціювання декомпозицію експлікацію поняття галузь права не усі з них можуть роз’яснити специфіку галузі конституційного права її особливу роль. Складається певним чином...
55238. Основні етапи розвитку української державності 79.5 KB
  Мета: визначити основні етапи української державності їх роль у розвитку нашої держави та її правової системи; вдосконалити вміння складати синхроністичну таблицю використовувати вивчений матеріал на уроках історії...
55239. Державний бюджет 87 KB
  Державний бюджет — система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків...
55240. Создание и настройка одноранговой компьютерной сети состоящей из 7 компьютеров на основе коаксиального кабеля использующей топологию “общая шина” и технологию передачи данных Ethernet 249.42 KB
  Компьютерная сеть – это технология, которая подразумевает под собой соединение двух или более персональных компьютеров. Она позволяет путем использования соединительных проводов и сетевого оборудования, передавать данные, документы, сообщения и другую информацию, совместно использовать программное обеспечение, установленное на одном из ПК, а также дорогостоящую технику.
55242. Економічні методи аналізу розміщення продуктивних сил 25.58 KB
  Розробляють цільові комплексні програми, у тому числі територіальні. Проекти будівництва підприємств, схеми та проекти районних планів розробляють на проектній стадії обгрунтування розміщення виробництва і його територіального розвитку.