35416

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ВАРИАНТ 13 Алгоритм: псевдокод Объявляем переменные alpha beta z1 z2; Считываем значения параметров и переводим их в радианы; Вычисление значения функций и вывод на экран. блоксхема НАЧАЛО alpha beta z1 z2 z1 = sinalpha cos2 beta alpha cosalpha sin2 beta alpha; z2 = 1 sin2 beta cos2 beta z1...

Русский

2013-09-10

88.5 KB

5 чел.

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ


1.Цель работы:

Целью работы является вычисление сложных математических выражений.

2.Задание

Написать программу для расчёта двух формул. Предварительно подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора.

ВАРИАНТ 13

Алгоритм:

псевдокод

Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2;

 Считываем значения параметров и переводим их в радианы;

 Вычисление значения функций и вывод на экран.

блок-схема

                                                                                 НАЧАЛО

                                                 alpha, beta, z1, z2                   

                

  z1 = (sin(alpha) + cos(2 * beta - alpha))/

   (cos(alpha) - sin(2 * beta - alpha));

   z2 = (1 + sin(2 * beta)) / (cos(2 * beta))    

             

             z1, z2  

                                                              

                                                     КОНЕЦ

4.Листинг программы

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

 //Объявляем переменные  alpha, beta, z1, z2

   double alpha, beta, z1, z2;

   //Считываем значения параметров и переводим их в радианы

 cout << "Введите альфа: ";

 cin >> alpha;

 alpha = alpha * 3.14 / 180;

 cout << "Введите бета: ";

 cin >> beta;

 beta = beta * 3.14 / 180;

//Вычисление значения функций и вывод на экран

 z1 = (sin(alpha) + cos(2 * beta - alpha))/(cos(alpha) - sin(2 * beta - alpha));

cout << "z1 = " << z1 << "\n";

z2 = (1 + sin(2 * beta)) / (cos(2 * beta));

cout << "z2 = " << z2 << "\n";

return 0;

}

5. Пример выполнения программы

6.Анализ результатов и выводы

В ходе данной лабораторной работы, мы изучили способы вычисления сложных математических функций, а также процедуру отладки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від п’ятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках