35419

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

К достоинствам программы можно отнести: 1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.

Русский

2013-09-10

88.21 KB

20 чел.

                                                                         ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

асс.

Н.В. Путилова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2013

Лабораторная работа № 4

                                                  Вариант № 13

  1.  Цель работы

Целью работы является изучение основных управляющих структур программирования и функций.

  1.  Задание

Согласно варианту 13 вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции 𝐹 на интервале [𝑋нач, 𝑋кон] с шагом 𝑑𝑥. Вид функции 𝐹 определяется индивидуальным вариантом. Коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝑐 являются действительными числами. Значения 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑋нач, 𝑋кон, 𝑑𝑥 ввести с клавиатуры.  

  1.   Описание созданных функций

Функция  partial()

Входные данные:

x1 – х начальное

x2 – х конечное

dx - шаг

a – коэффициент a

b - коэффициент b

c – коэффициент c

steps – количество шагов

  1.  Тестовые данные:

X1

X2

Dx

a

b

c

2

10

2

2

8

1

x

1

2

3

4

5

F

2

4

6

8

10

Блок-схема

Начало

 x1, x2, dx, a, b, c

                                                         

  x < 0 И b ≠ 0

                                     

                                          x > 0 И b = 0                                

                                                              

                      F

                   Конец

      Псевдокод

 

 Если x < 0 И b ≠ 0

  То

 Иначе

  Если x > 0 И b = 0                                

   То     Иначе

  1.  Листинг программы:

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

void partial(double x1, double x2, double dx, double a, double b, double c, int steps) {

int x = 0;

double res[steps];

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 x = x1 + dx * i;

 

 if ((x < 0) && (b != 0)) {

  res[i] = a * pow(x, 2) + b;

 } else if ((x > 0) && (b == 0)) {

  res[i] = (x - a) / (x - c);

 } else {

  res[i] = x / c;

 }

}

 

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 cout << "-------------\n";

 cout << "x" << i << " | " << res[i] <<"\n";

}

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

double a, b, c, x1, x2, dx;

cout << "Введите a, b, c, x1, x2, dx: \n";

cin >> a;

cin >> b;

cin >> c;

cin >> x1;

cin >> x2;

cin >> dx;

int steps = (int)((x2 - x1)/dx);

partial(x1, x2, dx, a, b, c, steps);

}

  1.  Пример выполнения программы.

  1.   Выводы:

К достоинствам программы можно отнести:

1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.
69094. Кросплатформне програмування. Створення DLL-бібліотеки 53.28 KB
  Запустимо Visual Studio 2008, із стартової сторінки перейдемо до створення проекту, виберемо тип проекту «Class Library». У вікні створення DLL всі поля заповнені значеннями за замовчанням. Як правило, їх слід перевизначити, задаючи власну інформацію. У полі Name задати ім’я DLL – MyLib.