35419

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

К достоинствам программы можно отнести: 1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.

Русский

2013-09-10

88.21 KB

20 чел.

                                                                         ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

асс.

Н.В. Путилова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУСОЧНОЙ ФУНКЦИИ

по дисциплине: ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2013

Лабораторная работа № 4

                                                  Вариант № 13

  1.  Цель работы

Целью работы является изучение основных управляющих структур программирования и функций.

  1.  Задание

Согласно варианту 13 вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции 𝐹 на интервале [𝑋нач, 𝑋кон] с шагом 𝑑𝑥. Вид функции 𝐹 определяется индивидуальным вариантом. Коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝑐 являются действительными числами. Значения 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑋нач, 𝑋кон, 𝑑𝑥 ввести с клавиатуры.  

  1.   Описание созданных функций

Функция  partial()

Входные данные:

x1 – х начальное

x2 – х конечное

dx - шаг

a – коэффициент a

b - коэффициент b

c – коэффициент c

steps – количество шагов

  1.  Тестовые данные:

X1

X2

Dx

a

b

c

2

10

2

2

8

1

x

1

2

3

4

5

F

2

4

6

8

10

Блок-схема

Начало

 x1, x2, dx, a, b, c

                                                         

  x < 0 И b ≠ 0

                                     

                                          x > 0 И b = 0                                

                                                              

                      F

                   Конец

      Псевдокод

 

 Если x < 0 И b ≠ 0

  То

 Иначе

  Если x > 0 И b = 0                                

   То     Иначе

  1.  Листинг программы:

#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

void partial(double x1, double x2, double dx, double a, double b, double c, int steps) {

int x = 0;

double res[steps];

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 x = x1 + dx * i;

 

 if ((x < 0) && (b != 0)) {

  res[i] = a * pow(x, 2) + b;

 } else if ((x > 0) && (b == 0)) {

  res[i] = (x - a) / (x - c);

 } else {

  res[i] = x / c;

 }

}

 

for (int i = 0; i <= steps; i++)

{

 cout << "-------------\n";

 cout << "x" << i << " | " << res[i] <<"\n";

}

}

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");

double a, b, c, x1, x2, dx;

cout << "Введите a, b, c, x1, x2, dx: \n";

cin >> a;

cin >> b;

cin >> c;

cin >> x1;

cin >> x2;

cin >> dx;

int steps = (int)((x2 - x1)/dx);

partial(x1, x2, dx, a, b, c, steps);

}

  1.  Пример выполнения программы.

  1.   Выводы:

К достоинствам программы можно отнести:

1) Программа выполняет поставленную задачу и работает без ошибок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний об’єкт релігійної віри – Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.
36128. Системне програмне забезпечення 506.5 KB
  Переміщаючі завантажувачі можуть помістити програму в будьяке вільне місце в памяті. Очевидно що в більшості випадків початкові дані потрапляють в оперативну память із зовнішніх пристроїв. Класифікація ресурсів При розробці перших систем ресурсами вважалися процесорний час память канали вводу виводу і периферійні пристрої. Відповідно доки здійснювався обмін даними між оперативною памяттю і зовнішніми пристроями процесор не міг виконувати обчислення.
36129. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ для студентів 5 курс 130 KB
  Національні стандарти мають позначку абревіатуру ДСТУ – державний стандарт України. Міжнародні стандарти що введені в дію в Україні мають позначки ДСТУ ISO і ДСТУ EN. Розроблені державні стандарти України отримали абревіатуру – ДСТУ. З’явилися екологічні стандарти з позначками: ДСТУ ISO ДСТУ EN.
36130. СТАТИСТИКА. Лекційні заняття 1.67 MB
  Ознака яка набуває в межах сукупності різних значень називається варіюючою змінною мінливою а відмінність коливання ознаки варіацією. Наприклад ознаки людини: вік стать сімейний стан освіта тощо; ознаки підприємства: спеціалізація форма власності рентабельність виробництва і т. За характером вираження ознаки поділяють: Атрибутивні – ознаки окремі значення яких виражаються словами. Кількісні – ознаки окремі значення яких виражаються числами вік людини розряд робітника стаж роботи і вони відіграють головну роль в статистиці.