35536

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ДИСКРЕТНОМ КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

1 Исследовать распределение кратностей ошибок на длине кодового слова n для различных видов дискретной модуляции АМ ЧМ ФМ при когерентном приеме в канале связи с постоянными параметрами для следующих условий: символы 1 и 0 передаются с равной вероятностью блок Сигнал; регулярная составляющая отношения сигнал помеха равна 3 блок Непрерывный канал; решение принимается по правилу МП блок Решающее устройство; длина кодового слова 23 символа количество слов 10000 блок Стат 1. 2 Исследовать влияние правила решения для...

Русский

2013-09-16

953 KB

9 чел.

Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

                                   

Лабораторная работа №5

по предмету «Теория электрической связи».

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ДИСКРЕТНОМ КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Выполнил:

Группа: РДВ-91

    

Проверил: Калачиков А.А.

Новосибирск, 2010

Цель работы. 

Исследование помехоустойчивости и эффективности устройств защиты от ошибок в дискретном канале передачи информации.

Лабораторное задание.

1 Исследовать распределение кратностей ошибок на длине кодового слова n для различных видов дискретной модуляции (АМ, ЧМ, ФМ) при когерентном приеме в канале связи с постоянными параметрами для следующих условий:

- символы «1» и «0» передаются с равной вероятностью (блок Сигнал);

- регулярная составляющая отношения сигнал/помеха равна 3 (блок Непрерывный канал);

- решение принимается по правилу МП (блок Решающее устройство);

- длина кодового слова 23 символа, количество слов 10000 (блок Стат 1).

2 Исследовать влияние правила решения для демодуляции символа по принимаемой смеси сигнала и помехи (МП – максимального правдоподобия, МАВ – максимальной апостериорной вероятности) на величину средней вероятности ошибки при различной статистике источника сигнала для следующих условий:

- вероятность передачи символа «1» принимает значения 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9;

- вид модуляции АМ, прием когерентный;

Сравнение приема по критериям МП и МАВ производится по величине эквивалентной вероятности ошибки (блок Стат 1).

3. Исследовать различие в помехоустойчивости УЗО, использующих:

- циклические коды;

- свёрточные коды.

Выбор кода производится в блоке УЗО, используются коды с примерно одинаковыми параметрами (n,k): циклический код (23,12) и сверточный код (24,12).

Сравнение помехоустойчивости УЗО производится по величине эквивалентной вероятности ошибки на выходе декодера (блок Стат 2) и вероятности обнаружения ошибки (с учетом эквивалентной вероятности ошибки на входе декодера).

В этом пункте исследуем также зависимость пропускной способности цифровой системы передачи информации от характеристик используемых кодов.


1. Результаты для АМ

Результаты для ЧМ


Результаты для ФМ

ВЫВОД: фазовая модуляция имеет наибольшую эффективность.


2.Результаты сведем в таблицу:

 еееееее

Р1

Рвх при МП

Рвх при МАВ

0,1

0,1127291304

0,0162608696

0,3

0,1158260870

0,0532608696

0,5

0,0981304348

0, 1107391304

0,7

0,0965237193

0,0634782609

0,9

0,0960869565

0,0215211739

ВЫВОД: прием при МАВ имеет наибольшую эффективность.

3. Циклический код (23,12).

Сверточный код (24,12)

ВЫВОД: Сверточный код в сравнении с циклическим кодом обладает меньшей помехоустойчивостью и большей пропускной способностью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68160. ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 400.5 KB
  Сукупність глобалізаційних тенденцій, виражених поглибленням нерівномірності економічного розвитку, загострює актуальність дослідження факторного підходу до управління національними економіками. Неефективне використання факторів виробництва і зумовлені ним структурні диспропорції...
68161. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 434.5 KB
  Складність рішення даного завдання обумовлюється тим що ІБП завжди розвиваються в умовах жорстких обмежень на витрати ресурсів проекту та тривалість їх виконання. Тому важливим процесом в управлінні ІБП є оптимальний розподіл ресурсів проекту а саме фінанси сировини енергії обладнання трудових ресурсів тощо.
68162. ПРОФІЛАКТИКА КАНДИДО-АСОЦІЙОВАНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 158 KB
  Клінічно на третю добу після екстракції зуба у першій контрольній групі було зареєстровано 17 327 випадків розвитку ускладнень у вигляді постекстракційного альвеоліту у другій 7 14 випадків й в основній 3 53. Так у першій контрольній групі запальні реакції були найбільш тривалими і зберігалися до 14 діб.
68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.
68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Об’єктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...