35536

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ДИСКРЕТНОМ КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

1 Исследовать распределение кратностей ошибок на длине кодового слова n для различных видов дискретной модуляции АМ ЧМ ФМ при когерентном приеме в канале связи с постоянными параметрами для следующих условий: символы 1 и 0 передаются с равной вероятностью блок Сигнал; регулярная составляющая отношения сигнал помеха равна 3 блок Непрерывный канал; решение принимается по правилу МП блок Решающее устройство; длина кодового слова 23 символа количество слов 10000 блок Стат 1. 2 Исследовать влияние правила решения для...

Русский

2013-09-16

953 KB

7 чел.

Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

                                   

Лабораторная работа №5

по предмету «Теория электрической связи».

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ДИСКРЕТНОМ КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Выполнил:

Группа: РДВ-91

    

Проверил: Калачиков А.А.

Новосибирск, 2010

Цель работы. 

Исследование помехоустойчивости и эффективности устройств защиты от ошибок в дискретном канале передачи информации.

Лабораторное задание.

1 Исследовать распределение кратностей ошибок на длине кодового слова n для различных видов дискретной модуляции (АМ, ЧМ, ФМ) при когерентном приеме в канале связи с постоянными параметрами для следующих условий:

- символы «1» и «0» передаются с равной вероятностью (блок Сигнал);

- регулярная составляющая отношения сигнал/помеха равна 3 (блок Непрерывный канал);

- решение принимается по правилу МП (блок Решающее устройство);

- длина кодового слова 23 символа, количество слов 10000 (блок Стат 1).

2 Исследовать влияние правила решения для демодуляции символа по принимаемой смеси сигнала и помехи (МП – максимального правдоподобия, МАВ – максимальной апостериорной вероятности) на величину средней вероятности ошибки при различной статистике источника сигнала для следующих условий:

- вероятность передачи символа «1» принимает значения 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9;

- вид модуляции АМ, прием когерентный;

Сравнение приема по критериям МП и МАВ производится по величине эквивалентной вероятности ошибки (блок Стат 1).

3. Исследовать различие в помехоустойчивости УЗО, использующих:

- циклические коды;

- свёрточные коды.

Выбор кода производится в блоке УЗО, используются коды с примерно одинаковыми параметрами (n,k): циклический код (23,12) и сверточный код (24,12).

Сравнение помехоустойчивости УЗО производится по величине эквивалентной вероятности ошибки на выходе декодера (блок Стат 2) и вероятности обнаружения ошибки (с учетом эквивалентной вероятности ошибки на входе декодера).

В этом пункте исследуем также зависимость пропускной способности цифровой системы передачи информации от характеристик используемых кодов.


1. Результаты для АМ

Результаты для ЧМ


Результаты для ФМ

ВЫВОД: фазовая модуляция имеет наибольшую эффективность.


2.Результаты сведем в таблицу:

 еееееее

Р1

Рвх при МП

Рвх при МАВ

0,1

0,1127291304

0,0162608696

0,3

0,1158260870

0,0532608696

0,5

0,0981304348

0, 1107391304

0,7

0,0965237193

0,0634782609

0,9

0,0960869565

0,0215211739

ВЫВОД: прием при МАВ имеет наибольшую эффективность.

3. Циклический код (23,12).

Сверточный код (24,12)

ВЫВОД: Сверточный код в сравнении с циклическим кодом обладает меньшей помехоустойчивостью и большей пропускной способностью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46595. Мовне законодавство в Україні 21.5 KB
  Мовне законодавство в Україні. В Україні державна мова закріплена першою частиною десятої статті Конституції України відповідно до якої державною мовою в Україні є українська мова. Окрім того вживання мов в Україні регулюється Законом Української РСР Про мови в Українській РСР . Мовна ситуація в Україні є доситьтаки суперечливою і законодавство зовсім її не спрощує.
46596. Пряме й переносне значення слова. Вияви полісемії в різностильових текстах 21.5 KB
  Пряме й переносне значення слова. Пряме значення слова це дефініція слова яка безпосередньо вказує на його співвідношення з тією чи іншою ознакою об'єктивної дійсності як це історично закріпилося у свідомості мовців. Це первинне значення слова. Переносне значення слова це одне із значень слова яке виникло внаслідок перенесення одних ознак предметів чи явищ на інші.
46597. Синонімія, види синонімів. Роль синонімів у різностильових текстах 21.5 KB
  Синонімія це сукупність синонімів тієї чи іншої мови а також розділ науки про мову у якому вивчаються синоніми як одиниці мови. Синоніми це слова однієї частини мови що мають близьке лексичне значення але відрізняються за формою. Традиційно виділяють загальномовні синоніми зрозумілі для кожного носія мови граний красивий; контекстуальні або авторські синоніми у конкретному тексті. Окремо виділяють абсолютні синоніми слова які мають тотожні значення лелека чорногуз сум смуток століття сторіччя.
46598. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові 21.5 KB
  За вживанням вона поділяється на активну слова що регулярно вживаються в певній сфері діяльності тобто щоденні слова та професіоналізми пасивну застарілі слова та неологізми. Застарілі слова слова що перестали активно вживатися носіями мови. До них відносять архаїзми слова які називають поняття які існують і в наш час пїїт поет спудей студент загально повільно; історизми слова які позначають поняття які зникли комсорг волость хорунжий Існує багато причин чому слова відходять до пасивного вжитку зокрема і...
46599. Синтаксична норма. Порядок слів у реченні 21.5 KB
  Порядок слів у реченні. Розрізняють типи норм: орфоепічні правильна вимова акцентуаційні наголошення слів лексичні слововживання граматичні морфологічні та синтаксичні стилістичні орфографічні правила написання пунктуаційні. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. В українській мові вільний порядок слів у реченні тобто немає чітких правил розташування у певному порядку тих чи інших членів речення.
46600. BELARUSIAN CUISINE 21.5 KB
  Belarusian cuisines have influences from its neighboring countries like Russia, Lithuania, Ukrainian and Polfnd among others. A variety of dishes made of potato form an important part of most cuisines in Belarus. Some of the popular potato dishes in Belarusian cuisines include Belarusian Draniki, Belarusian Draniki with Pork, Kolduni, Babka and Belarusian Kartoflyaniki among others
46601. Кодификация советского права 1920-х годов 21.53 KB
  Гражданский кодекс РСФСР был принят четвертой сессией ВЦИК девятого созыва 31 октября 1922 г. Отличительными чертами ГК РСФСР 1922 г. ГК гарантировал всем гражданам РСФСР охрану гражданских прав независимо от пола расы национальности вероисповедания и происхождения но в то же время ограничивал свободу предпринимательской деятельности и частной инициативы если осуществление гражданских прав противоречит их социальнохозяйственному назначению наносит явный ущерб государству. Право на пользование землей для ведения сельского хозяйства при...
46602. Планирование учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству 21.55 KB
  Проблемы психического развития личности в онтогенезе факторы движущие силы закономерности. Филогенез развития вида онтогенез развитие индивида.Декарт и ЖанЖак Руссо представители природного биологизаторского направления идея которого состоит в том что наибольшее значение для развития личности имеет наследственность генетические факторы влияние среды минимально.Непосредственными движущими силами психического развития ребенка являются противоречия которые возникают и преодолеваются в процессе обучения и воспитания.
46603. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 21.55 KB
  Основные понятия Для целей настоящего Закона указанные ниже термины имеют следующее значение: автор физическое лицо творческим трудом которого создано произведение; аудиовизуальное произведение произведение состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров с сопровождением или без сопровождения их звуком предназначенное для зрительного и слухового в случае сопровождения звуком восприятия с помощью соответствующих технических устройств; аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения и все...